"ocsmány" English translation

HU

"ocsmány" in English

HU ocsmány
volume_up
{adjective}

1. general

Valami ocsmány igézet ide kötött Petroniához, Manfredhez, Arionhoz.
Some hideous fascination with Petronia and Manfred and Arion prevented me from moving.
- Azt mondtad, hogy ocsmány; tűrhetetlen zajról és fényről beszéltél.
You said it was hideous; you described intolerable noise, and a light.
Ocsmány, reszketeg kiáltást hallatott, majd elnyúlt, mozdulatlanul.
He gave a hideous shivering cry and lay still.
Talán összekaptak, nincs benne semmi meglepő, ilyen ocsmány népek között.
There was a quarrel, I guess: it is no uncommon thing with these foul folk.
Magukkal hurcolják az ura holttestét, valami ocsmány célra, s ő képtelen utánamenni.
They were carrying off his master's body for some foul purpose and he could not follow.
Ocsmány népekkel, orkokkal szűrte össze a levet.
He has taken up with foul folk, with the Orcs.
ocsmány (also: tré)
volume_up
groaty {adj.}
ocsmány (also: borzasztó, rettentő, iszonyú)
ocsmány (also: hitvány, mocskos, nyomorúságos)
Ha nem azok voltak, akkor is ocsmány, mindig ocsmány volt az egész.
And even when they were not tarts it had been squalid, always squalid.
Milyen jogon küldi ket a halálba egy förtelmes, ocsmány, mocskos hazugságért?
What right had it to send them to their deaths on the strength of a heinous, squalid lie?

2. colloquial

ocsmány (also: alávaló, aljas, hitvány, galád)
volume_up
dirty {adj.}
Már írják az ocsmány leveleiket, és azzal fenyegetőznek, hogy csatasorba állítják a jogászokat.
They're writing the dirty letters, just now threatening to send in the lawyers.
Ocsmány meló, de valakinek ezt is meg kell csinálni.
Dirty job, but somebody's gotta do it.'
That's a dirty crack.

Context sentences for "ocsmány" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgyszer azzal az ocsmány állat formájúra vágott élő sövénnyel volt kapcsolatban.
Once it had something to do with those damn hedges clipped to look like animals.
HungarianMagához ölelte Rowant, miközben a nő az ocsmány foltot bámulta a matracon.
Michael hugged her close as she stared down at the vicious stain on the mattress.
HungarianSzégyen minden olyan képviselőre, aki ilyen ocsmány módon hízeleg véreskezű embereknek!
Shame on any Member who proclaims such obscene adulation of men of blood!
HungarianMég a bátyja is itthagyta őt, hogy együtt szenvedjen ezzel az ocsmány, nyomorék népséggel.
Even her brother had left her to be disposed of with the rest of the unsightly trash.
HungarianAngyali bájú kis társaságunknak több mint fele itt volt, ebben az ocsmány börtönben.
Over half our little company, our splendid cherubic company, was in this abominable prison.
HungarianHa ezt nem tanulod meg, akkor nem leszel jobb ennél az ocsmány thaynál.
If ye don't grow enough to do that, ye are no better than this grasp-all, evil Thayan.
HungarianAkopov rendkívül go rombán bánt vele, ocsmány káromkodások közepette zavarta ki a szobából.
The man had been ex-tremely rude to him, ordering him out with a stream of invective.
HungarianEgy őr mintha olvasott volna a gondolataikban: - Nem állhatjuk azt az ocsmány szagotokat!
A guard seemed to read their thoughts: We can't stand your filthy stench!
HungarianEkkor valami fekete és ocsmány dolog vonta magára a figyelmét, megrémítve őt jelenlétével.
And then something black and ugly, glimpsed from the comer of his eye, frightened him.
HungarianMost már tudom, hol van Rankin, és szeretnék ott lenni, amikor beverik az ocsmány pofáját.
Now I know where Rankin is I aims ter be ara'nd when 'e gets 'is horrid dial bashed in.
HungarianAz istállóban láttam, hogy a fiút ocsmány kegyetlenséggel gyilkolták meg.
When we reach the stable, I saw the boy had been hideously murdered.
HungarianVakító villanással eltűnt, csak ocsmány ködfelhő maradt utána.
With a brilliant flash, the Tandu vanished, leaving a cloud of ugly vapor behind.
HungarianVisszatért a lázálom, a szoba pestises bűze, az ocsmány, oszló preparátumok.
The delirium came back to him, the stench of the room, and the ugliness of the rotted specimens.
HungarianLehet, hogy kívülről szép volt, de a belseje lüktetett, sötét volt, és ocsmány.
outside, but inside it was throbbing and dark and deep nasty.
HungarianMikor az ocsmány jószág lélegzetet vett, Kimet megnyugtatta a halk varrógépszerű berregés.
When the vile thing drew breath, Kim was reassured by the soft, sewing-machine- like whirr.
HungarianTakarodj innen, mert még torzszülött lesz a gyermekem, ha sokáig nézem az ocsmány pofádat...
. Go from here, lest my babe be born deformed because I have looked on your vile face ...
HungarianA lányok nem győztek panaszkodni, hogy milyen részeges, hogy milyen ocsmány a beszéde.
The maids complained of his drunken habits and his vile language.
Hungarian- Micsoda ocsmány fráter! - fakadtam ki, nem tudván türtőztetni magam.
It takes two witnesses to make a will a valid document at Chancery.
HungarianKihajolt a jármű oldalán, és megragadta a posvány sisakján az ocsmány csőrt.
She leaned over the edge of the vehicle and grabbed hold of the vicious beak of the mires headpiece.
HungarianA tátongó üregek és mérgező halmok ocsmány élességgel rajzolódtak ki a szemük előtt.
The gasping pits and poisonous mounds grew hideously clear.