"olvad" English translation

HU

"olvad" in English

HU olvad
volume_up
{verb}

olvad (also: olvaszt)
Nem is kicsit, "csak a szádban olvad, nem a kezedben" stílusúan?
Not even a little bite-sized, melt in your mouth, not in your hand punk out?
Figyelj csak meg egy tömeget egy téren, a sok akarat hogyan olvad eggyé!
Watch a mob in a square, the way the minds of every person in it seem to melt into one.
Az utolsó, amit a MIG pilótája még érzékelt, hogy a pilótafülke üvege úgy olvad el, mint ha celofán lenne.
The last thing the MiG pilot saw was the glass around him seeming to melt like cellophane.
olvad (also: fog, működik, indít, irányít)
Vagy olyan, mint egy mozifilm: újra és újra lepereg, míg a perforáció lyukai át nem szakadnak, vagy a kép le nem olvad a celluloidról.
Or like a movie, re-run and re-run, until the sprocket holes snapped or the picture burned up in the gate.

Context sentences for "olvad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianT'sain az ajtóban állt, figyelte, mint olvad bele nővére a pompázó színekbe.
T'sain stood in the doorway, watching her sister ride off through the colors.
HungarianEz a gleccser jelenleg olvad, és óránként két métert halad - óránként két métert!
This glacier is now melting and it is moving at two metres an hour - two metres an hour!
HungarianEz a két fekete lyuk összeütközik, és több, mint egy milliárd éven keresztül olvad egybe.
These two black holes are colliding, and they will merge over a billion-year time scale.
HungarianDugd be ezt a kis kurvát a mikróba két perc alatt ki is olvad és...
Pop that little bitch in the particle wave for two minutes on defrost...
HungarianLenéztem és láttam, ahogy a csizmámat borító hó lassan tócsává olvad körülöttem a parkettán.
Then I realized that my ski boots were caked with snow, which was melting on the limestone.
HungarianA kilenc csillag körözni kezd, és hétté olvad, majd eggyé.
The nine stars race around in their circle to become seven, and the seven one.
HungarianA nyugat-antarktiszi jégsapka egyre gyorsuló ütemben olvad.
The icecap in the Western Antarctic is melting at an increasingly fast rate.
HungarianChris úgy érezte, valami megmagyarázhatatlan bánat olvad szót benne.
Chris felt a melting sensation of grief that she couldn't explain.
HungarianAhogy a jéghegy olvad, ásványokban gazdad édesvizet szabadít fel, ami sok életformát táplál.
As the iceberg melts, it is releasing mineral-rich fresh water that nourishes many forms of life.
HungarianMég néhány másodperc, és Plussix feje használhatatlanná olvad...
Within several seconds, Plussix's head would be cooked, useless.
HungarianA jég olvad, így a forrásokért folyó küzdelem fokozódik.
The ice is melting, so 'the scramble for resources will intensify'.
HungarianEzt mind szembetűnőbben jelzi az is, hogy az északi-sarki jégtömeg nyaranta mind erőteljesebben olvad.
It is conspicuous in the fact that the ice around the North Pole in summer melts more and more.
HungarianLátta, hogy egy közeli oszlop szivacsossá olvad, majd porrá omlik.
He saw a nearby column turn porous, then crumble to dust.
HungarianA kéz apró csillagokká olvad, melyek táncolni kezdenek, és kilenc csillagból álló kört formálnak.
The hand dissolves into a flurry of small stars that swim and dance and spin to become a circle of nine stars.
HungarianNapi 125 lábnyi jég olvad bele az óceánba.
It now goes at 125 feet a day, dumping all this ice into the ocean.
HungarianA mulefák megvárták, míg az utolsó fehér szárny is bele nem olvad a fátyolos délutánba, csak ezután merészkedtek le ismét.
Only when the last white wing had vanished in the afternoon haze did themulefa ride down the highway again.
HungarianÉn azonban megszállott magabiztossággal folytattam, és éreztem, hogyan csábul, miként olvad lassacskán a józan esze.
Yet as I continued with maniacal confidence, I could feel her seduction, the, slow dissolution of her common sense.
HungarianÍgy a figurát addig lehet a tűz fölött tartani, amíg meg nem olvad, vagy pedig a szívén keresztül lehet szúrni egy tűt.
This was then slowly roasted till it melted away - or alternatively you would pierce the wax figure to the heart with a pin.
HungarianAzt mondta: "Ez az, hé, olvad már.
Hungarian(GA) Elnök úr, az Északi-sarkvidék az éghajlatváltozás következtében jelentős változásokon megy keresztül: olvad a jég- és a hótakaró.
(GA) Mr President, the Arctic area is changing significantly as a result of climate change, with ice and snow melting.