"opció" English translation

HU

"opció" in English

EN

HU opció
volume_up
{noun}

volume_up
option {noun}
A projektek tőkeberuházásokon keresztül történő finanszírozása érdekes opció.
The funding of projects through equity investments is an interesting option.
Elrejtés nélkül Ez az opció az IRIX NFS-ben található hasonló nevű opcióból származik.
No hide This option is based on the option of the same name provided in IRIX NFS.
A Bizottság véleménye az, hogy a protekcionizmus sohasem lehet érvényes politikai opció.
The Commission's view is that protectionism is never a valid policy option.

Context sentences for "opció" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa ez az opció be van jelölve, a nem megbízható kulcsok is használhatók lesznek.
Checking this box enables any key to be used even if it is untrusted.
HungarianAz összes nép mindössze kulturális opció, az élet különböző látásmódjai.
All peoples are simply cultural options, different visions of life itself.
HungarianA bal oldali menü kibővült, így az összes rendelkezésre álló opció látható.
Below you can see the left hand menu fully extended, showing you all the available options.
HungarianFeltett szándékom, hogy minden lehetséges opció az asztalra kerüljön.
I am determined that we should have all the possible options on the table.
HungarianEz az opció lehetővé teszi egy program elindítását a kapcsolat létrehozása előtt.
Allows you to run a program before a connection is established.
HungarianHa ez az opció be van jelölve, a munkaasztali szövegek betűi árnyékoltak lesznek.
Check here to enable a shadow outline around the desktop font.
HungarianHa ez az opció be van jelölve, a keresési minta módosítás nélkül lesz átadva a grep(1)-nek.
If this is enabled, your pattern will be passed unmodified to grep(1).
HungarianAz opció bejelöltségének nincs hatása, ha A "jó kulcsok" listázása keresési módot használja.
It is ignored if you use Return the list of good keys search mode.
HungarianHa be van jelölve az opció, a Kopete indulásakor automatikusan létrejön a kapcsolat.
Check to connect automatically when Kopete is started.
Hungarian'A legmegfelelőbb' opció az alárendelt elemek osztási arányát határozza meg a szülőelem nézetarányából.
'Best' determinates the split direction for children from the aspect ratio of the parent.
HungarianHa ez az opció be van jelölve, nagy ikonok lesznek az eszköztárakon.
Big icons will be used in the toolbars if this is checked.
HungarianHa ez az opció be van jelölve, a partnerek nem látják az Ön IP-címét.
Check this to hide your IP address from other users.
HungarianCsak akkor készül helyi másolat, ha be van jelölve az opció.
Local copies are only made if the box is checked as well.
HungarianVan három opció, amit szeretnék Önöknek bemutatni.
Now, I have three options that I would like to show you.
HungarianAz opció egyik hátránya, hogy a fájlméretek megnőhetnek.
The main drawback is the size of the saved file.
HungarianLassú gépeken ez az opció egy rövid "késést" okozhat a kiváltó esemény és a hang megszólalása között.
Please note that on slow machines this may cause a lag between the event causing the bell and the sound being played.
HungarianHa ez az opció be van jelölve, nem kér azonosítást.
With this flag no access checks will be performed.
HungarianEz az opció a naplóablak megjelenítését szabályozza.
This controls whether a log window is shown.
Hungarian...külön opció halál és végtagvesztés esetére!
...with the optional death and dismemberment plan.
HungarianHa ez az opció be van jelölve, a program lassabban kezdi görgetni a szöveget, ha az egérmutató a szöveg fölé kerül.
Check this box to make KNewsTicker slow the scrolling down when you move the mouse cursor over the scrolling text.