"operatív" English translation

HU

"operatív" in English

HU operatív
volume_up
{adjective}

Mindazonáltal ezekből a következtetésekből hiányoznak a konkrét operatív lehetőségek.
Nevertheless, these conclusions lack specific operational options.
A strukturális alapok operatív programjai közül csak néhányat hagytak jóvá.
Only a few of the Structural Funds' Operational Programmes have been approved.
Az operatív külpolitikáért a végrehajtó hatalomnak kell felelnie.
Operational foreign policy must be the responsibility of the executive.

Context sentences for "operatív" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz operatív igazgatóság mindig valami bűvészkedéssel jut pénzalapjainak egy részéhez.
The Directorate of Operations always got part of its funding through legerdemain.
HungarianTanulja a helyét felelte gonoszkodó mosollyal az operatív igazgatóhelyettes.
Learning his place, the Deputy Director for Operations replied with an impish grin.
HungarianNagyon sok múlik iparunk operatív területének megközelítési módjától és magatartásától.
A lot depends on the approach and the behaviour of the operative field in our industry.
HungarianA közhiedelemmel ellentétben az operatív ügynökök ritkán támadnak lábbal.
Despite the myth of karate, an operative seldom struck with his feet.
HungarianAz igazgató nem tagadhatja meg a segítségnyújtást egy életveszélyben lévő operatív ügynöktől.
The manager can't refuse admission to an operative in danger.
HungarianGondolom, tisztában van vele, hogy csak operatív ügynökök részesülhetnek védelemben nálunk.
You understand only operatives are allowed protection here.
HungarianÉs bár a két férfihoz hasonlóan ő is képzett harcos és operatív ügynök volt, érzékelte a különbséget.
But though like them she was skilled as a soldier and an operative, she sensed a difference.
HungarianNem ő a kínai ÁBM egyetlen operatív tisztje Moszkvában, de talán ő az egyetlen, aki ezen az ügyön dolgozik.
He isn't the only MSS operative in Moscow, but he's probably the only one on this case.
HungarianAz operatív programok több mint felét még nem hagyták jóvá.
More than half the operative programmes are still unapproved.
HungarianKerüli az "operatív"-hoz hasonló kifejezéseket, és azokat még mindig egyszerűen "figyelőik"-nek nevezi.
It avoids terms like surveillance operative and still calls its tracker teams simply the watchers.
HungarianCsak az operatív ügynökök halnak meg hivatásuk gyakorlása közben.
Only operatives in the field ever faced death.
HungarianEnnek legjobb módja, ha jó körülményeket teremtünk a jogszerű, operatív szempontból megbízható alternatívák számára.
The best way to do this is to create good conditions for legal, operationally sound alternatives.
HungarianFoley az operatív igazgatóhelyettes?
' 'Mary Pat's the Deputy Director of Operations now?
HungarianOtt fogom felállítani a mozgó operatív vezetési központot.
My plane leaves for Portland within the hour.
HungarianArra is utalt azonban, hogy McCreevey urat is bevonja a válsággal foglalkozó operatív csoportba.
However, now you have told us that Mr McCreevy is someone you want to include in this steering group to deal with this crisis.
HungarianNekem viszont itt van a kezemben egy szemtanú beszámolója, egy tapasztalt operatív tiszt jelentése, aki
' 'That may be, but I have in my hand an eyewitness report from an experi- enced field officer who- I have it, too, Ryan.
HungarianA szám mellett megtalálta annak az operatív ügynöknek a nevét, akitől vészhelyzet esetén tíz harminckor vártak hívást.
Beside that number, he found the name of the operative assigned that time for checking in during emergencies.
HungarianMint mondottam, egy tapasztalt operatív tiszt.
As I said, an experienced field officer.
HungarianA francia elnökség új Európai Uniónknak a mediterrán térséget megcélzó egyik lehetséges operatív projektjeként emlegette ezt.
The French Presidency cited it as a possible operation project for our new European Union for the Mediterranean.
HungarianMindegyik jó operatív igazgatóhelyettes aggódott, csakhogy ő anya is volt, akit egyszer elkapott a KGB Második Főcsoportfőnöksége.
Every good DDO did, and she was a mother who'd once been picked up by the KGB's Second Chief Directorate herself.