"ország" English translation

HU

"ország" in English

HU

ország {noun}

volume_up
ország
Brazília nem csupán jelentős ország; sok tekintetben fantasztikus ország.
It is not just an important country; it is in many respects also a fantastic country.
Oroszország a jólét tekintetében felemelkedő ország és fejlődő ország.
Russia is a rising country and a developing country in terms of wealth.
Ez fiatal ország, és fiatal ország lesz akkor is, amikor az elszakadás megtörténik.
This is a young country and will be a young country once secession has taken place.
ország (also: terület, birtok, vidék, táj)
- De nincs fehér ember, aki úgy ismerné az országot, meg az ország szokásait, mint te.
'But no white man knows the land and the customs of the land as thou knowest.
Az ország minden tartományában főszolgabírót és békebírót fogok kijelölni.
In each county of the land, sheriffs and magistrates will be designated.
Az ország hamis álomba merült, s egy időre minden gonoszság visszahúzódott.
The land dreams in a false peace, and for a while all evil is withdrawn.
ország
volume_up
co. {noun} [abbr.] (country)
Az ország továbbra is több milliárd forint értékű széndioxid kvóta-vagyonnal rendelkezik, amelynek értékesítését a kormánynak sürgősen folytatnia kellene.
Our country still possesses CO2 emission allowances worth several billion HUF, which should be put on sale again by the government as soon as possible.
El kell fogadnunk azt a tényt, hogy néhány európai ország kivételével senki sem szeretne fizetni a CO2-kibocsátás csökkentéséért vagy korlátozni az energiafelhasználást.
(PL) Mr President, we have to accept the fact that no one, with the exception of several European states, wants to pay for restrictions on CO2 emissions, or to cut back on their energy use.

Context sentences for "ország" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianJapán egykor leigazolt gyarmatából erős és nagyon, de nagyon büszke ország lett.
Once a beaten-down colony of Japan, they were now tough, and very, very proud.
HungarianMég Washington is úgy nyilatkozott, hogy javultak a két ország közötti kapcsolatok.
Even Washington has said that relations between the two countries have improved.
HungarianA diktátor félelme és konoksága az ország szuverenitásának elveszítéséhez vezethet.
The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.
HungarianFranciaország azon kevés ország közé tartozik, ahol nem zsugorodik az autóipar.
France is one of the only places where the automobile sector is not shrinking.
HungarianStratégiai szempontból fontos ország, regionális szereplőként nemkülönben fontos.
It is important in strategic terms, and is also important as a regional actor.
HungarianEzt egyértelműen mutatja az a tény, hogy sok ország már régóta megoldotta őket.
This is clearly shown by the fact that many countries solved them a long time ago.
HungarianA legtöbb AKCS ország már aláírta a gazdasági partnerségi megállapodást az EU-val.
Most ACP countries have signed economic partnership agreement (EPAs) with the EU.
HungarianEurópa-szerte sok ország, köztük az én hazám is nehéz gazdasági helyzetben van.
Across Europe many countries, including my own, face difficult economic times.
HungarianHa a gazdaság recesszióba kerül, az ország valutájának értéke rendszerint csökken.
When an economy falls into recession, the value of the currency will tend to fall.
HungarianAmikor hazatértem, az egész ország ünnepelt, híresebb voltam, mint a Mikiegér.
When I got home, I was a national celebrity , famouser even than Captain Kangaroo.
HungarianKína egymaga több embert végeztetett ki, mint az összes többi ország együttvéve.
China alone executed more people than all the other countries put together.
HungarianEz nem lehetetlen feladat, ahogy az néhány ország már elért arányaiból kiderül.
That the task is possible is clear from the rates already achieved in some countries.
HungarianEz az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
The links on this website focus on how you can get involved in citizenship programms.
HungarianEz az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
Their sites are packed with need-to-know information and links to essential contacts.
HungarianEz az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
The next pages introduce you to the many different aspects of volunteering.
HungarianAz ország már régen túlhaladott azon az időszakon, amikor egyetlen ember irányított.
Was not his force of will strong enough to define the world in which he lived?
HungarianEz az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
Searching for a school requires first deciding the language of the school.
HungarianAz emberi jogok részét képező kisebbségi jogok nem számítanak egy ország belső ügyének.
Minority rights as part of human rights cannot be considered an internal matter.
HungarianÚgy tűnik, nem minden ország jogosult a szuverenitásra és a "szabad kereskedelemre"...
It seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
HungarianArról se feledkezzünk meg, hogy az Európai Unión belül 21 ország a NATO-nak is tagja.
Let us not forget that 21 countries in the European Union are members of NATO.