"ott" English translation

HU

"ott" in English

volume_up
ott {adv.}
EN

HU ott
volume_up
{adverb}

ott (also: amott, azon a ponton, oda)
volume_up
there {adv.}
Ott láthatja Atlantét, ott Gaeát; ott van Fantares, ott Aeris.
There you see Atlante, there Gaea; there is Fantares, there Aeris.
Száloptikás kamerákat helyeztünk el itt, ott, és ott is, mindenütt.
We've been planting fibre-optic cameras here, there and all through here as well.
Ott volt Mrs. Crale, ott volt Miss Williams, ott volt a személyzet.
There was Mrs Crale, there was Miss Williams, there was a housemaid.

Context sentences for "ott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianOtt volt Samu is, különös pillantást vetett az ernyedt batyura, amit becipeltek.
Sam was there, and he gave a queer look at the limp bundle that the men carried.
HungarianOtt a tetőn! - kiáltotta az egyik varázsló, s a szemközti ház tetejére mutatott.
On the roof! one of the wizards cried, pointing to a building across the street.
HungarianHanem be kell mennünk egy kertészeti boltba, és ott vannak, apró papírzacskókban.
But you just have to go to a garden center, and they're in little paper packets.
HungarianA Treloar-ház ott állt az Olive Streeten, a 6. utca közelében, a nyugati oldalon.
The Treloar Building was, and is, on Olive Street, near Sixth, on the west side.
HungarianAzok az infúzió számára vannak ott, arra az esetre, ha - mondjuk úgy - baj érne.
They're hooks for intravenous lines in case I'm - to put it delicately - injured.
HungarianSzóval Kolumba ott volt Iona szigetén, onnan küldözgette a térítőket mindenhova.
But Columba was now at Iona and, from there, was sending missionaries everywhere.
HungarianBruiser túl okos ahhoz, hogy nagyon belekeveredjen, de azért ott van a közelben.
Bruiser's too smart to get in the middle of it, but he's always on the fringes.
HungarianJack Pendick, Nagy Ég Szeku. ott volt ez a lány a parkolóban, és le akarták lőni.
Ther e was a girl in the parking lot, and they wer e gonna shoot her with a gun.
HungarianPollard egész éjjel ott volt, körülbelül egy órája aludt el, most azonban eltűnt.
Pollard had been there all night, asleep for the last hour, but now he was gone.
HungarianGordon gyanította, mostanra Oakridge majd minden lakója ott szorong a mellvéden.
Gordon guessed that most of the population of Oakridge must be up there by now.
HungarianOtt pedig a rózsafüzér és az imakönyv, mintha csak az imént tette volna le őket.
And there, the rosary and the prayer book as if she'd only just laid them down.
HungarianSzeretnék megemlíteni egy esetet Belgiumban, mivel nyilvánvaló én ott dolgozom.
I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.
HungarianShirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
Shirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
HungarianÉs mindenütt ott voltak a kínaiak jelei, mindenütt, mint egy állandó emlékeztető.
And everywhere, were symbols of the Chinese -- everywhere, a constant reminder.
HungarianAzt mondja, ott barátságosabbak és nyugodtabbak és természetesebbek az emberek.
She said the people were friendlier and more relaxed and more natural down there.
HungarianAztán maga se tudta, hogyan, egyszer csak ott ült egy sziklán a férfivel szemben.
Almost without thinking David found himself sitting on a rock opposite the man.
HungarianÉs természetesen szeretném, ha maga is ott lenne, hiszen több szem többet lát.
I say 'us,' Hastings, for I need you to be there, my friend, to observe closely.
HungarianSzükségem lesz Lavery címére és néhány sorra a gondnokhoz, ott fenn, a hegyen.
Ill need Laverys address and a note to your man in charge at the mountain place.
HungarianSzámtalanszor ott állt anyám széke mellett, amikor reggel bementem hozzá köszönni.
He was standing by my mother's chair many a morning when I went in to greet her.
HungarianUram, az ott egy kalapács nyele a zsebében, vagy csak örül, hogy engem láthat?
Sir, do you have a folding ruler in your pocket or are you just happy to see me?