"példás" English translation

HU

"példás" in English

HU példás
volume_up
{adjective}

Regionális képviselőként szeretném kijelenteni, hogy együttműködésünk valóban példás.
I would like to state as a regional representative that our cooperation is exemplary.
Hála a példás igazgatásnak, az alap 2060-ig tudja garantálni a szerzett jogokat.
Thanks to exemplary management, the fund is now able to guarantee the rights acquired until 2060.
Thank you for this exemplary work!

Context sentences for "példás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA mulefák példás gyorsasággal és pontossággal kivitelezték az emelvényt Marynek.
Once themulefa began to build the platform for Mary, they worked quickly and well.
HungarianNos, akkor Mózes talán úgy nézne ki, mint ez a példás fekete férfiú.
Well, we might have Moses looking like... this fine black man right here.
HungarianMég mindig maga gyűjtötte be és készítette el az ennivalóját, és példás rendet tartott az otthonában.
She still gathered and prepared her own food, and kept her home as neat as a pin.
HungarianElhatározás született, hogy a többiek elrettentésére, néhány magas rangú OAS-összeesküvőre példás büntetést fognak kiszabni.
It was decided to make an example of some of the top OAS conspirators to deter the others.
Hungarian- Szóval példás alakja lett a szakmájának?
Would you say then you set an example in your trade?
HungarianBurgess kisasszony példás gyorsasággal jelent meg.
Miss Burgess appeared with promptitude.
HungarianPéldás ez az együttműködési készség.
HungarianHabár apósa köztudomásúlag mármint a törvény szempontjából maga a tisztesség; a társadalom oszlopa, példás férj és családatya.
Though for all that, it seemed that her father-in-law whom she had not yet met, was, as far as the law was concerned, a pillar of rectitude.
HungarianVégül dicséretet kapott szolgálati és állampolgári kötelességének példás teljesítéséért - gondolom, a kormányzótól -, és a képe bekerült az újságba.
Eventually he got one of those above-and-beyond-the-call-of-duty citations for his day's work - from the Governor, I think - and his picture was in the paper.
HungarianMindenekelőtt udvariasan bocsánatot kért az esküdtektől, amiért a tárgyalás így elhúzódott, és köszönetet mondott nekik példás viselkedésükért.
Rohr, wearing his favorite gaudy jacket but with a starched shirt and clean bow tie, began softly by apologizing for the length of the trial, and thanking them for being such a wonderful jury.
HungarianAz Európai Parlament rendszerint példás egységben ítéli el az emberi jogok egyetemes alapelveit semmibe vevő gyakorlatokat, bárhol történjenek is azok a világban.
The European Parliament usually condemns practices that show complete disregard for the universal fundamental principles of human rights, wherever they may occur, in commendable unison.