"pénzügyi" English translation

HU

"pénzügyi" in English

HU pénzügyi
volume_up
{adjective}

pénzügyi (also: anyagi)
A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete (
Supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate (
A pénzügyi tranzakciók megadóztatása nem fogja akadályozni a pénzügyi tranzakciókat.
Taxing financial transactions will not hinder financial transactions.
A tagállamok sokszor hivatkoznak pénzügyi kérdésekre és pénzügyi nehézségekre.
Member States often refer to financial issues and financial difficulties.
pénzügyi (also: pénz-, pénzbeli, valutaügyi)
Nem vett tudomást a nemzetközi pénzügyi rendszer újjászervezésének kulcskérdéséről.
It ignored the key question of reorganising the international monetary system.
Nehéz pénzügyi, gazdasági és társadalmi helyzet az euróövezet országaiban (vita)
Difficult monetary, economic and social situation of Eurozone countries (debate)
Vannak, akik több pénzt akarnak, és pénzügyi támogatásra valóban szükség van.
There are calls for more money and indeed monetary support will be required.

Context sentences for "pénzügyi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianUgyanakkor vitáinkban egyfajta számverseny, pénzügyi verseny van kibontakozóban.
However, we are seeing something of a figures race, a finance race, in our debates.
HungarianA bankoknak pénzügyi támogatást nyújtó országok nem iktatják ki a válság okait.
Countries which help banks financially are not eliminating the causes of the crisis.
HungarianOlyan arcot vágtam, mint egy pénzügyi cég embere, aki a kocsirészletért jön.
I made a face like a man from the finance company coming about the car payment.
HungarianCsak nem tagadja, hogy fantasztikusan szerencsés pénzügyi téren? kérdezte Rumfoord.
You won't deny you've had fantastically good luck financially, said Rumfoord.
HungarianUgyanakkor emlékeznünk kell rá, hogy az EGTC a pénzügyi támogatást nem garantálja.
However, of course we have to remember that it does not guarantee the money.
HungarianEgy teherautó belehajtott egy pénzügyi épületbe... és kigyulladt a tévében.
A truck ran into the state capital building... and it went on fire on television.
HungarianA kkv szektor támogatása rendkívül értékes, főként pénzügyi válság idején.
Support for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
HungarianMeg szeretném említeni, hogy célzott pénzügyi keretet fogunk elkülöníteni.
I also would like to mention that we are going to secure a special funding line.
HungarianNegyedszer, a pénzügyi zavarok következményeként vannak konkrét megoldandó problémák.
Fourthly, there are specific problems to deal with as a result of this turbulence.
HungarianA 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (vita)
Estimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (debate)
HungarianMivel pénzügyi veszteségeik voltak, gyorsabb reagálást szerettek volna látni.
They were suffering financially and would have liked to have seen a quicker response.
HungarianAz EU polgárai érdekében védeni kell a mezőgazdaságot pénzügyi szempontból.
In the interests of EU citizens, agriculture must be safeguarded financially.
HungarianEbéd után Preston megkereste Armstrongot, a Charles Street pénzügyi részlegénél.
After lunch Preston went to see Armstrong in Finance at Charles Street.
HungarianPénzügyi szempontból is túl kell lépnünk széttöredezett megközelítési módunkon.
We need to get past our fragmented approach in terms of finance as well.
HungarianA 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (
Estimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (
HungarianA pénzügyi fegyelem kétségkívül a fogyasztói közhangulat élénkülését jelzi.
Without doubt, fiscal prudence implies a shake-up in the consumer climate.
HungarianSem a pénzügyi világ, sem a gazdasági tevékenység nem tudja többé, hol vannak a határai.
Both the world of finance and economic activity no longer know their limits.
HungarianAz még mindig döntésre vár, hogy a légitársaságok részesülnek-e pénzügyi ellentételezésben.
It remains to be decided whether or not airlines will be financially compensated.
HungarianElsősorban a különféle napenergia-projektek érdemeltek volna pénzügyi támogatást.
The various solar energy projects, in particular, would have deserved to receive financing.
HungarianAz első a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus, amelyben még mindig van valamennyi pénz.
The first is the Risk-Sharing Finance Facility, which still has some money in it.