"pók" English translation


Did you mean: pök
HU

"pók" in English

EN

HU pók
volume_up
{noun}

Nagy ropogással két másik pók imbolygóit ki a tisztásra.
There was a crunching sound as two spider-riders stumbled into the clearing.
Valami régebbi emléktől vezérelve a pók mohó sietséggel mászott fel egy fára.
Long-dimmed memories stirred in the spider, and it climbed a tree in eager haste.
Õ gondolkodott egy percig, majd elindult a Kristály Pók felé.
He thought about it only for a moment, then started walking toward the Crystal Spider.

Context sentences for "pók" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMajd keze mint a pók kúszott fölfelé Paul hátán, és a nyakán állapodott meg.
Now her hands scuttled up his back like spiders and settled upon his neck.
HungarianPok³³ewski, aki a találkozót és a vetítést kérte, óvatosan válogatta meg a szavait:
Poklewski, who had asked for the meeting and the screening, chose his words carefully.
HungarianToshio látta, hogy a három másik Stenos-pók a hosszúcsónak felé tart.
Toshio saw three other Stenos-controlled spiders trooping o$' toward the longboat.
HungarianA többi három pók követte őt, ahogy átvágott a tisztáson, és ismét bevetette magát az erdőbe.
The other three spiders followed him across the clearing and back into the forest.
HungarianS ez a végzetszerű pók számított német filozófusnak s számít még ma is!...
This calamitous spinner of cobwebs passed for the German philosopher--still passes today!
HungarianA jövőő héten kapja meg, mikor őő és Benson találkozik majd Lawrence-szel és Pok³³ewskivel.
Hell have it next week when he and Benson meet with Lawrence and Poklewski.
HungarianÚgy tűűnik nekem, van egy lehetőőség, amire talán még nem gondoltunk mondta Pok³³ewski.
There seems to me a possibility here that maybe we hadnt thought of, interposed Poklewski.
HungarianEbbe a récébe mindenfelé Halott Hapsik gabalyodtak, mint a tehetetlen legyek a pók hálójába.
All through the net were Dead guys, caught, like helpless flies in a web.
HungarianA Fülemüle értékes, de nem nélkülözhetetlen, legalábbis most nem mondta Stanis³³aw Pok³³ewski.
The Nightingale is valuable, but not indispensable, not now, said Stanislaw Poklewski.
HungarianMikor elmondta, mire gondol, Matthews, Lawrence és Pok³³ewski arcán undor tükrözőődött.
When he described what it was, the faces of Matthews, Lawrence, and Poklewski showed disgust.
HungarianCsupán néhány kövér, fekete pók hiányzott a sárgából, és kész az eperoham.
All it needed was a few fat black spiders painted on the yellow to be anybody's bilious attack.
HungarianAznap reggel a külügyminiszter nem volt jelen a Pok³³ewski által személyesen kért találkozón.
The Secretary was not present that morning at the meeting asked for personally by Poklewski.
HungarianIgen, a fegyverei megtöltve és becélozva erőősítette meg Pok³³ewski.
In position, gun laid and loaded, confirmed Stanislaw Poklewski.
HungarianDavid Lawrence és Stanis³³aw Pok³³ewski a számadatokat tanulmányozták.
David Lawrence and Stanislaw Poklewski studied the figures.
HungarianHihetőleg így örvendezett a pók, és előre élvezgette, milyen jót lakmározik a zsenge húsú lepkéből.
It seemed to be smacking its lips in anticipation of the juicy meal.
HungarianAz íróasztala előőtt Stanis³³aw Pok³³ewski és Robert Benson ült.
In front of his desk were Stanislaw Poklewski and Robert Benson.
HungarianA sűrű aljnövényzetből egy ember nagyságú, fehér pók mászott elő, és fenyegetően megállt előttük.
Occasionally, she gritted her teeth and seemed to be straining, trying to accomplish something.
HungarianSikoltott volna, de a pók akkor beletaposott a szájába.
Polly resisted her first instinct to spit the horrid, pulsing thing out.
HungarianStan Pok³³ewski meg akarja szorongatni az oroszokat Castletownban.
Stan Poklewski wants to ride the Soviets hard at Castletown.
HungarianA véleménykülönbségek az őőshéja Pok³³ewski és az óvatos bostoni között már legendásak voltak.
The differences of opinion between the arch-hawk Poklewski and the cautious Bostonian were legendary.