"pókháló" English translation

HU

"pókháló" in English

HU pókháló
volume_up
{noun}

pókháló
volume_up
cobweb {noun}
A zsinór olyan vékony volt, mint a pókháló, nehezen találta meg.
The thread was thin as cobweb, hard to find.
A leghátborzongatóbb az a vörös-arany, bolyhos pókháló volt, amely a navaho szőnyeg fölött lebegett a magasban.
Perhaps the most distressing thing of all was the red-gold fuzz of cobweb hanging high over the Navajo rug.
Jókora szoba volt, mennyezetéről sűrű pókháló csüngött.
It was a large room with cobwebs thickly clustered on the ceiling.
pókháló
Ez a pókháló-alakzat felel meg az égbolton a helyi koordinátáknak.
And that spider web pattern corresponds to the local coordinates in the sky.
Itt hátul pedig látható egy pókháló-alakzat.
And in the back you can see a spider web pattern.
A homokszín alumíniumborítású falnak tévéantenna dőlt - valamikor fenn állhatott a tetőn, de most olyan volt, mint a törött ablakban szövődő pókháló.
There was a TV antenna, which at one time might have been on the roof; now it leaned against the beige aluminum siding of the house, its wires running like a spider web out a cracked window.
pókháló
Ez a pókháló-alakzat felel meg az égbolton a helyi koordinátáknak.
And that spider web pattern corresponds to the local coordinates in the sky.
Itt hátul pedig látható egy pókháló-alakzat.
And in the back you can see a spider web pattern.
A homokszín alumíniumborítású falnak tévéantenna dőlt - valamikor fenn állhatott a tetőn, de most olyan volt, mint a törött ablakban szövődő pókháló.
There was a TV antenna, which at one time might have been on the roof; now it leaned against the beige aluminum siding of the house, its wires running like a spider web out a cracked window.
pókháló (also: penge, szövet, háló, szövedék)
volume_up
web {noun}
Ez a pókháló-alakzat felel meg az égbolton a helyi koordinátáknak.
And that spider web pattern corresponds to the local coordinates in the sky.
És Poirot vár... feje fölött pókháló feszül, amelynek középpontjában potrohos pók várja a legyet.
He waited - and above his head a spider in its web waited for a fly.
Itt hátul pedig látható egy pókháló-alakzat.
And in the back you can see a spider web pattern.

Context sentences for "pókháló" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA bőr nagy részét benőtte valami szürkésfekete moha, olyasféle, mint a pókháló.
Much of the leather had been overgrown with a blackgray moss that looked like spiderwebs.
HungarianA nő szemét fekete pókháló fedte, sötét litániát kántált: Tisztán minden szarabb!
The woman had black webs over her eyes and she was chanting a black litany -- Pure is poor!
HungarianOlyan mint egy roppant, kerek pókháló, amelyben előbb-utóbb fennakadok?
Was it like a great round spiderweb meant sooner or later to ensnare me?
HungarianDanny sosem megy le a hátsó lépcsőn, mondta anya, mert nyirkos, sötét és csupa pókháló.
Danny never went down in the back hall, she said, because it was damp and dark and spidery.
HungarianA kopott padló felszálkásodott, a sarkokban pókháló lengett.
The floor was splintered and worn, and cobwebs hung from the corners of the ceiling.
HungarianA reteszek belerozsdásodtak a vájataikba, a fémet vastagon lepte a por és a pókháló.
The bolts were still rusted in place and the metal covered with layers of dust and unbroken cobwebs.
HungarianA Trantor digitális világa úgy terült szét előtte, mint egy planetáris pókháló.
Tranter's digital world yawned, a planetary spiderweb... with something brooding and swollen at its center.
HungarianA pókháló finom, hártyás fátyolszalagokban tapadt az érkezők ruhájához.
Cobwebs hung like sheets of thin, fine linen, clinging in streamers to the company's clothing as they passed.
HungarianJókora szoba volt, mennyezetéről sűrű pókháló csüngött.
It was a large room with cobwebs thickly clustered on the ceiling.
HungarianPókháló csüngött a mennyezetről; a lépcsőfokokat porréteg fedte, csupán középen volt letaposva.
Cobwebs hung from the ceiling; dust covered each side of the steps, the middle section brushed clean by footsteps.
HungarianA pókháló elszállt az egyszarvú előtt, és eltűnt.
The spiderweb blew across the unicorn's eyes and disappeared.
HungarianTarka volt - piros és zöld, itt-ott egy kanárisárga szál -, és úgy nézett ki, mint egy pókháló.
It was colorful — red and green, with shoots of canary yellow, as well — and it looked like a spiderweb.
HungarianPéldául pókháló a vágott sebre? kérdezte Miss Marple.
Like putting cobwebs on a cut? said Miss Marple.
Hungarian- Mint a virágokra szőtt pókháló - tette hozzá Curt.
'Like cobwebs spun into flowers,' Curt said.
HungarianMinden sarokban vastag pókháló díszelgett.
Thick spiderwebs were strung in every corner.
HungarianAhogy meglátta Carment, levette szürke kalapját, s szürke volt alatta a haja is, vékony szálú, mint a pókháló.
Seeing Carmen he took a gray hat off and his hair underneath it was gray and as fine as if it had been sifted through gauze.
HungarianHaja és szakálla az a fajta szürke volt, amely közelebb áll a fehérséghez, és olyan vékony, légies pászmákba csapzott, mint a gubancos pókháló.
The old man's hair and beard were gray going fast toward white, the strands wispy and thin like tangled spiderwebs.
HungarianOlyan, mint a pókháló.
HungarianA sarokban egy régi Singer varrógép állt, a szomszéd sarokban pedig egy modern elektromos modell, mindkettőt belepte a pókháló.
An ancient treadle-powered sewing machine stood in one corner, and a more modern electric model rested on a table in another corner; both were bearded with cobwebs.
HungarianKét csepp olyan magas fokra emeli az esztétikai érzéket, hogy az illető képes a pókháló mintázatát dalciklusokra és eposzokra fordítani.
Two drops enhances the aesthetic propensities to an exquisite degree, so that the person so stimulated can translate the patterns of spiderwebs into song-cycles and epic sagas.