"paktum" English translation

HU

"paktum" in English

HU paktum
volume_up
{noun}

paktum (also: megállapodás, szerződés)
volume_up
pact {noun}
Javasolják a Stabilitási Paktum Társadalmi Regressziós Paktummá alakítását.
They propose transforming the Stability Pact into a Social Regression Pact.
Az európai szociális paktum, illetve a szociális és környezetvédelmi paktum kérdésével.
A European social pact and a social and environmental pact.
Javaslatot teszünk a paktum végrehajtásának nyomon követésére.
We propose the adoption of a platform to monitor the implementation of the Pact.

Context sentences for "paktum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKérdésem a következő: a paktum lecserélését vagy csupán mérséklését tervezik?
My question is: are you considering replacing rather than just relaxing it?
HungarianA paktum a bevándorlás átfogó megközelítésének három dimenzióján alapul.
It is based on three dimensions of the overall approach to immigration.
HungarianA paktum sem stabilitást, és jelenleg gazdasági növekedést sem biztosít.
It is providing neither stability nor, at present, economic growth.
HungarianBár fontos a Stabilitási és Növekedési Paktum szigorú betartása, úgy gondolom, módosításra szorul.
The SGP needs to be respected strictly, but I think it should be revised.
HungarianEz valószínűleg azért van, mert a paktum tulajdonképpen nem is olyan rossz.
This is probably because it is not so bad after all.
HungarianEnnélfogva a paktum hozzájárul a monetáris stabilitáshoz.
It therefore contributes to monetary stability.
HungarianA számos állásfoglalás, stratégia és paktum listája Önmagában két oldalt tesz ki Svensson asszony jelentésében.
The list of the many resolutions, strategies and pacts alone takes up two pages of Mrs Svensson's report.
HungarianA Stabilitási és növekedési Paktum (SGP) megalakulása óta az EU kereskedelmi és fejlesztési politikáinak egyik legfontosabb eszköze.
From its settlement, SGP was one of the main tools of EU trade and development policies.
HungarianA gazdasági kormányzási paktum szerint a tagállamoknak költségvetéseik szintjén nagyobb átláthatóságot kell mutatniuk.
Under the economic governance package, Member States will have to be more transparent with their own budgets.
HungarianMeg kellene erősítenünk a Paktum prevenciós ágát.
The preventive arm should be strengthened.
HungarianÁltalánosan elfogadott tény, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum a megelőzés és a kiigazítás terén egyaránt kudarcot vallott, és reformra szorul.
It is generally agreed that the SGP has failed in terms of both prevention and correction, and needs to be reformed.
HungarianHatályba lép a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés (más néven a költségvetési paktum).
The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (popularly known as the 'fiscal compact') enters into force.
HungarianA Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágában az euróövezetbe tartozó tagállamokra vonatkozó szankcióknak ösztönözniük kell a prudens költségvetési politikát.
The sanctions for Member States using the euro as their currency should, in the preventive part of the GSP, provide a stimulus for the prudent drafting of fiscal policy.