"palota" English translation

HU

"palota" in English

HU palota
volume_up
{noun}

Egy napfényes reggelen Madouc végigsietett a Haidion palota előcsarnokán.
One bright morning Madouc came briskly along Haidion’s main gallery and into the entry hall.
A márványból épült Rumfoord-udvarház a londoni Whitehall palota nagyított mása.
The Rumfoord mansion was marble, an extended reproduction of the banqueting hall of Whitehall Palace in London.
Az éljenzés folytatódott, míg a menet Sark forgalmas utcáin a néma palota felé haladt.
They passed at length into the cool dimness of the palace halls.
A márványból épült Rumfoord-udvarház a londoni Whitehall palota nagyított mása.
The Rumfoord mansion was marble, an extended reproduction of the banqueting hall of Whitehall Palace in London.
...a Szent Mihály templom és az érseki palota körül...
Michael's and the Archbishop's mansion...
Késő volt, és a palota szolgái aludtak már.
It was late, and the servants in the mansion were all asleep.

Context sentences for "palota" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz út árnyékos fasorok közt vitt, és a palota egyik oldalbejáratába torkollott.
The trail led up across shaded garden slopes to a side entrance of the palace.
HungarianA Nagy Kapu a hegyekre nézett, s bejárást engedett a hatalmas palota-együttesbe.
The Grand Gate faced the mountains and gave access to the sprawling palace compound.
HungarianKirántotta a palota ajtaján át, mielőtt még felfoghattuk volna, mi történik.
It dragged her out through the Palace door before we even knew what was happening.
HungarianAztán van hét eladó ingatlan az Örökös Palota ötödik szárnyának közelében.
Now, seven properties are for sale around the fifth wing of the Eternal Domicile.
Hungariankiáltott fel a nő egy palota felé mutatva, amely az út jobb oldalán épült.
Ah, look! she said, pointing to the palace that had been built to the right.
HungarianCassander a palota felé nézett, és mivel nem látott senkit, hanyagul legyintett.
Cassander looked toward the palace, and seeing no one, gave a flippant wave of the hand.
HungarianA király hatalmas kölcsönöket vett fel, és nem csak az Örökös Palota építésére.
The king has been borrowing prodigiously, and not just to finance the Eternal Domicile.
HungarianVégül csak kihoztak bennünket az udvar színe elé a palota hatalmas belső udvarára.
Finally we were brought before the entire court in the great open atrium of the palace.
HungarianA palota ott derengett előtte; minden ablakát és erkélyét fényesen kivilágították.
The palace loomed before him, every window and balcony aglow with light.
HungarianA palota tágas volt, divatos, egy gazdag nemesember hivalkodó rezidenciája.
The palace was spacious, fancy, the ostentatious residence of a rich noble.
HungarianAz aranyozott evezős csónakot, a palota tartozékát rég elsüllyesztette már a korhadás.
The gilded rowboat that had come with the palace had long since been sunk by dry rot.
HungarianAz autó elrobogott a Westminster-palota mellett, aztán átvágtatott a Temzén.
It hustled past the Palace of Westminster, then hopped across the Thames.
HungarianBelépett a palota fallal körülvett udvarára, és lába fejéből kiengedte a levegőt.
He entered the walled yard of the palace, let the air out of his feet.
Hungarian- Bár furcsának tűnhet, Vangy, tudom, hogy hol van a palota - morgott Khelben.
Oddly enough, Vangy, Khelben growled, I know where the royal palace is.
HungarianAddig fogok vadászni a cári palota és a főszékesegyház környékén, amíg el nem jössz.
I shall haunt the vicinity of the Czar's palace and the Great Cathedral until you come.
HungarianIgazi palota, a maga újvilági módján folytatta cseppnyi csúfondárossággal.
It's palatial in a New World sort of way, he said with a little mockery in his smile.
HungarianA megállapodás a meritokrácia és a Palota között jött létre, két évszázaddal ezelőtt.
And you do face charges of sedition and treasonthirty-nine such charges, at the moment.
Hungarian- A férfi nyugati irányba, a Császári szektor, a Palota felé mutatott.
He pointed west, in the general direction of the Imperial Sector, the Palace.
HungarianA mellette emelkedő palota kevésbé súlyos sérülései sem okoztak meglepetést.
The only slightly less severe damage to the adjoining palace was probably to be expected.
HungarianDe a legutóbbi időkben a palota ajtajai tárva-nyitva csapkodnak, és a falak leomlanak.
But lately, the doors of the palace have been flung open, and the walls are coming down.