"parancs" English translation

HU

"parancs" in English

HU parancs
volume_up
{noun}

Futtatja a Végrehajtandó parancs mezőbe beírt parancsot.
Runs the command that you entered in the Command to execute box.
- érkezett a parancs a forgalmat irányító cirkálóról.
Vector aside for search, came an automatic command from an Imperial vessel.
Ez a parancs megnyit egy párbeszédablakot a program beállításainak testreszabásához.
This command opens a dialog for a customized program configuration.
parancs (also: rend, megbízás, utasítás, osztály)
volume_up
order {noun}
Price-O'Day különleges ügynök habozott, de a parancs az parancs volt.
Special Agent Price-O'Day hesitated, but she did have an order, so she walked out the door.
A parancs végrehajtása előtt szükséges az ön személyazonosságának ellenőrzése.
Before the order can be taken, an I.D. check must be performed.
Bár nem egyszerű megvalósítani, ez lényegében napi parancs.
Although not easy to achieve, this is essentially the order of the day.
parancs (also: parancsolat)
A régi parancs az a tanítás, amelyet hallottatok.
The old commandment is the word which you have heard.
Ez hát a parancs, mint ahogy kezdettől fogva hallottátok, hogy éljetek szeretetben.
For this is the commandment that, as you have heard from the beginning, you should walk in the same:
A törvény természetesen szent, a parancs is szent, igaz és jó.
Wherefore the law indeed is holy: and the commandment holy and just and good.
parancs (also: rendelkezés, utasítás)
volume_up
behest {noun}
parancs (also: licit, meghívás, ajánlat, kínálat)
parancs (also: parancsszó)
Roger Ackroyd kívánsága parancs volt - és ők engedelmeskedtek.
Roger Ackroyd dictated his wishes - they agreed to them.
Direction unclear.
Az elfogatóparancsnak két összetevője van: a parancs kibocsátása, valamint annak megtagadása vagy az átadás.
The arrest warrant has two components: issue and refusal or surrender, as appropriate.
Házkutatási parancs nélkül nem jöhet be ide.
Now, unless you have a warrant, you can't come in here.
Search and seizure warrant.
A régi parancs az a tanítás, amelyet hallottatok.
The old commandment is the word which you have heard.
Például a gg:KDE parancs kiadása esetén elkezdődik egy keresés a KDE szóra a Google(TM) keresőben.
For example, entering the shortcut gg:KDE will result in a search of the word KDE on the Google(TM) search engine.
Ez parancs volt, nem kérés, bár lágyan mondta.
It was a command, not a request, though the words were softly spoken.

Context sentences for "parancs" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA parancs Aillas király meggyilkolása és ha lehet, Dhrun herceg foglyul ejtése...
His orders are to assassinate King Aillas and, if possible, to capture Prince Dhrun.
HungarianEzennel kijelentem, hogy az archívumok oldalán szereplő parancs érvénytelen.
I hereby override the preservation commandments that are inscribed on the archives.
HungarianHiba történt az "msgfmt -statistics *.po" parancs végrehajtása közben az alapkönyvtárban.
An error occurred while processing msgfmt -statistics *.po in the base folder
HungarianA parancs az, hogy kezeljük akként, ezredes felelte ingerülten Bon-darenko.
We have orders to treat it that way, Colonel, Bondarenko replied crossly.
HungarianTermészetesen - felelte Harry, mintha Reggie Love-nak minden kívánsága parancs lenne.
Certainly, Harry said, as if Reggie Love could have anything she wanted.
HungarianEz nem kérés volt, hanem udvariasan megfogalmazott parancs, mert Tucker amerikai volt.
It wasn't a question or a request, just phrased politely because Tucker was a foreigner.
HungarianMögüle Scyld durva hangját mimelően szállt a parancs: egy őrt szólított.
From behind him came a good enough imitation of Scyld's gruff voice, calling for a guard.
Hungarianis, valakit felszólítani arra, hogy valamit megtegyen vagy ne valójában parancs.
It was a natural reflection for Orestes to make, 'So I too must die at the altar like my sister.'
Hungarian- Kívánságod parancs - mondta George, és kissé meghajolt Helen felé.
But George, with a slight bow to Helen said, Your wish is law, Aunt Helen.
HungarianParancs a felszállóhelyről, forduljon vissza, és készüljön kényszerleszállásra.
Orders from home plate, return and prepare for divert recovery.
HungarianEgy király akarata tulajdon csarnokában parancs, akár oktalan az, akár bölcs.
A king will have his way in his own hall, be it folly or wisdom.'
HungarianÁllítólag azért, hogy őrséget álljatok, akár van rá külön parancs, akár nincs.
You're supposed to keep watch, aren't you, special orders or no?
HungarianNem sokkal ezután jött a parancs: a lázadók észak felé tartanak, csapatommal állítsam meg őket.
I was not to leave any of my forces behind as guards for the captured Rebels.
HungarianHiba történt az "msgfmt -statistics *.po" parancs végrehajtása közben a(z) %1 könyvtárban
An error occurred while processing msgfmt -statistics *.po in folder %1
HungarianÉrzékelése zűrzavarossá vált, egy parancs lebegett csak előtte: szorítsd és húzd lefelé.
His senses were disordered; all he knew washold tight and drag down .
HungarianA parancs az volt, hogy tartsunk meg valami jelentéktelen rohadt mocsarat.
00:10:34.70,00:10:41.17 Orders were to hold some shitty swamp marsh on the ass-end of nowhere.
HungarianA McGuire fiú a parancs szerint cselekedett, levezetve William-et a lépcsősoron.
The McGuire boy did as ordered, leading William downstairs.
HungarianLehetőség van több szám megadására is a "Hozzáadás" parancs ismételt használatával.
You can supply multiple numbers here, simply click on Add.
HungarianEgy műanyag tasak úticsekkekkel, ezeket elvihette volna, ha nem tiltja a parancs.
There was a plastic envelope of travelers checks, which normally he would have taken but for his orders.
HungarianLetartóztatási parancs Joseph Kony ellen a Nemzetközi Büntető Bíróság előtti perére tekintettel (
The indictment and bringing to trial of Joseph Kony at the International Criminal Court (