"pillanatnyi" English translation

HU

"pillanatnyi" in English

HU pillanatnyi
volume_up
{adjective}

pillanatnyi (also: hirtelen, futólagos)
Pillanatnyi koncentrációzavar, emberi mulasztás bármikor előfordulhat.
There may be a momentary lapse of concentration, a human error.
Kaliforniában három nap kell az ilyen pillanatnyi elhatározásokhoz, Mrs.
It takes three days to have that kind of momentary impulse in California, Mrs.
Egy pillanatnyi kontaktus, mely villámcsapásként érte Feart.
A momentary contact, that seemed to shoot through Fear, snapping his eyes open.
Pillanatnyi terhelés-és tömegáram-jelzők
Instantaneous load and flowrate indicators
Pillanatnyi terheléskijelző készülék:
Instantaneous load indicating device:
A szállítószalag pillanatnyi legnagyobb nettó terhelése, amelynek mérésére a mérőegység alkalmas.
Maximum instantaneous net load on the conveyor belt which the weighing unit is intended to weigh.

Context sentences for "pillanatnyi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA pillanatnyi szélcsöndben hallottam a csigasoron lecsúszó kötelek sziszegését.
In a lull in the wind I heard the falls whistle as they slid through the blocks.
HungarianNem felelt, csak azt ismételte meg egy pillanatnyi hallgatás után, hogy menjek haza.
But he gave me no answer, and then, after a pause, he told me again to go home.
HungarianHallott már az alternatív világokról, melyek pillanatnyi döntésekből gyökereznek?
Have you ever heard of the alternate worlds which may stem from momentous decisions?
HungarianPillanatnyi csend után Pandelume hangja újra felhangzott, most már távolabbról.
After a moment of silence Pandelume's voice sounded again from a distance.
HungarianFlick lassan magához tért, pillanatnyi keresgélés után a kését is meglelte.
Flick slowly regained his footing and recovered his knife after a moment's search.
HungarianMintha pillanatnyi puha szellő fodrozta volna a ragyogó leveleket de nem mozdult más.
A soft wind seemed to ruffle the shiny leaves momentarily, but nothing else moved.
Hungariankérdezte pillanatnyi hallgatás után.
Why is Keltset searching those Gnomes? the youth asked after a moment's silence.
Hungariankérdezte a nagynénje pillanatnyi tétovázás után.
The older woman said, after a moment's hesitation, You do—care about him, Elinor?
HungarianA szellemek elérték a kaput, majd pillanatnyi habozás után beszöktek a városba.
The wraiths reached the gate, hovered a moment, then swept into the city.
HungarianEgy pillanatnyi csend volt, aztán Mrs. Berman zihálni kezdett a csodálkozástól.
There was a moment of silence, and then Mrs. Berman gasped in wonderment.
HungarianPillanatnyi szünetet tartott, hogy ami elhangzott, eljusson a kislány tudatáig.
For a moment he paused to allow the suggestion to enter her bloodstream.
HungarianEzt hívják az unió költségvetési kérdéseivel kapcsolatos pillanatnyi üzletelésnek.
That is called business for the moment in the budget issues of the Union.
Hungarian- Szükségünk van a pillanatnyi pozíciónkra, hogy beállítsam a girót és a számítógépet.
We need a present position fix to align the gyro and start the nav computer.
HungarianElizabeth a szokásos módon felelt, majd egy pillanatnyi szünet után hozzátette:
She answered him in the usual way, and after a moment's pause, added:
HungarianMegkérhetem, hogy foglalja össze számomra röviden a nyomozás pillanatnyi állását?
`Would you please give me a resume of the state of your enquiries up to the present time?'
HungarianPillanatnyi habozás után megkerülte a sarkot, és elindult a főfolyosón.
After a moment's hesitation she rounded the corner and began down the main corridor.
HungarianAztán pillanatnyi habozás után lement Brett szobájához, és bekukkantott.
After a moment's debate she went down to Brett's room and looked in on him.
HungarianA kiáltása belehullott a pillanatnyi csendbe, és mögötte hirtelen abbamaradt a beszélgetés.
His shout fell perfectly into the gap, and conversation suddenly ceased behind him.
HungarianÖsztönszerűen cselekednek, hogy jóllakassák pillanatnyi éhségüket.
They act on instinct and to sate what- ever desire drives them at a given moment.
HungarianFitch megrágta a hallottakat, majd néhány pillanatnyi gondolkodás után azt kérdezte:
Fitch absorbed this, thought a second, asked, What did she say to you?