"plató" English translation

HU

"plató" in English

HU plató
volume_up
{noun}

plató (also: emelvény, peron, fedélzet, platform)
A plató szinte azonnal behúzódott egy éles fényű, reflektorokkal megvilágított hangárba.
The platform withdrew with the cruiser into a brightly lighted hangar.
Mors Planch négy gyors lépéssel a plató szélénél álló Biron Maserd mellett termett.
Mors Planch took four rapid steps toward Biron Maserd, standing at the platform's edge.
plató (also: felület, jegyzék, tábla, asztal)
volume_up
table {noun}

Context sentences for "plató" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy Masaq' méret, teljesen kiépült orbitalon egy-egy plató egy kontinensnek felel meg.
On an Orbital as broad as Masaq' these are normally synonymous with continents.
HungarianMellettük ült az óriás, aki a plató szélén lógatta a lábát, amikor először megláttam.
And sitting next to them was the giant I'd first seen on the tailgate, half-asleep.
HungarianVegyük a Plató osztályú RH motor-köbkilométerre vetített hajtóerejét.
Take a Plate class GSV's locomotive power output per cubic kilometre of engine.
HungarianA földalatti autó végigrobogott a Plató alapján, Ikroh irányába.
The underground car raced across the base of the Plate, heading for Ikroh again.
HungarianSzorosan összebújtak a plató egyik oldalán, hogy melegítsék egymást.
They huddled together on one side of the trailer and tried to stay warm.
HungarianEzek szerint viszont megálltak egy Orbital vagy Plató, vagy valami még annál is nagyobb felett.
Instead, they must have stopped, over an orbital or a planet, or something even bigger.
HungarianA lényeg, hogy PLATO csak 50 évvel ezelőtt volt, egy szemvillanás az időben.
The point is PLATO was only 50 years ago, an instant in time.
HungarianAztán mindenféle figyelmeztetés, vagy hang nélkül, a Plató alapjának képe eltűnt, összezsugorodott.
Then, with no notice or noise at all, the view of the Plate base withdrew, shrinking.
Hungarian- Halloway riadtan elnyíló szájjal pislogott a plató mélyére.
Lips parted with apprehension, Halloway squinted toward the ulterior.
HungarianA másik két Plató sokkal idősebb volt, és fények csillogtak rajtuk.
The other two Plates were much older, and twinkled with lights.
HungarianVisszaoldalogtam a furgon végéhez, és leguggoltam a plató mögött, hogy Mrs.
I had moved to the rear of the truck, and I was crouching down a bit so Mrs. Latcher couldn't see me.
HungarianFranknek sikerült elkapnia a plató hátsó ajtaját.
As the truck accelerated, Frank looked back at the decaying apartment
HungarianMár látta az ikrohi átszállót, ahogy a Plató felszíne alatt lógott, mint valami fejjel lefelé álló épület.
He could see Ikroh's transit gallery, hanging under the Plate surface like an upside-down building.
HungarianPlato a barlangban azokkal a fiatal fiúkkal.
♫ Plato in the cave with those very young boys.
HungarianFőleg pletykákat a Plató életéről.
HungarianA mellette lévő Plató szintén sötét volt, és négyszögletesre formált alapjánál felhőtakaró borította be.
The Plate beside it was dark too, and near the bottom of its squared off funnel a blanket of clouds covered it completely as its rawness was weathered.
HungarianAz autó elsuhant egy pár fontos, de alapjában véve érthetetlen és megmagyarázhatatlan berendezés mellett, ami minden Plató alatt lógott.
The car whizzed by some of the arrays of the vital but generally indecipherably obscure equipment that hung beneath every Plate.
HungarianLassan alámerültek az Osinorsi Plató fszeres reggeli levegjébe, és a hosszan elnyúló, S formába kunkorodó akvadukt végében szálltak le.
The module had swung out over one end of the vastly elongated S shape of the central massif carrying the river above the Plate's lower level.
HungarianA másik oldalon a mexikóiak ültek egy sorban összepréselődve a plató szélén, lelógó lábuk szinte a földet seperte, pedig némelyikükön még cipő sem volt.
On the other side, the Mexicans sat in a row, shoulder to shoulder, feet hanging off the side and almost dragging the ground.
HungarianAz ellenség, ha át tudott kelni a Mermidonon, azonnal szemközt találta magát a plató fentről védhető, meredek falával.
The enemy who did manage to cross the Mermidon onto the plainlands immediately found itself confronted by the steep wall of the plateau, which could be defended from above.