HU

pompás {adjective}

volume_up
Mazirian az állat dörzsölte, és pompás fehér fogait kivillantva mosolygott.
Mazirian stroked his chin and smiled, revealing fine white teeth.
Pompás, izmos, megtermett, széles hátú szerzetek ezek, valóságos eleven hajók.
They were fine, strong creatures, large and broad-backed--like living boats, in fact.
Már felnyergelték új paripáját is, a pompás, erőteljes heréit állatot.
They had already saddled his new mount, a fine, strong gelding.
Pompás este volt mondta udvariasan Mr. Treves, ahogy letette a poharát.
A delightful evening, said Mr Treves politely as he set down his glass.
És milyen pompás eszme, amit a pónilovakról ír!
Your idea of the ponies is delightful.
This is delightful indeed!
De én egy pompás madár vagyok... és szárnyalnom kell.
But I'm a glorious bird... and I've got to fly.
Who made you this glorious replacement?
A pincér elénk tette az italokat, amelyekből pompás, forró pára gőzölgött.
The waiter had set down the hot drinks, and the steam did feel glorious.
Torkon szúrta egy pompás, antik "Die Schere" borbélyollóval.
He stabbed her in the throat with a lovely pair of antique Die Schere barber scissors.
A fickó pompás ujjlenyomatokat hagyott mondta Alan.
'The cops got some lovely prints,' Alan said.
Lemond egy pompás jachtkirándulásról a férje affektáló, viktoriánus rokonai miatt, akik lekezelik.
Giving up a lovely yachting trip to go and be snubbed by her husband's prim Victorian relations.
- Teringettét - szólt a festő -, pompás rajzot lehetne készíteni róla.
cried the painter, what a magnificent sketch one might make of him!
Szeme is zöldnek látszott a pompás kelme hullámaiban.
Her eyes too seemed green against the magnificent fabric that surrounded her.
Ez volt New Orleans varázslatos, pompás lakhely.
This was New Orleans, a magical and magnificent place to live.
Ekkor támadt az a pompás ötlete, hogy Mrs. Lorrimert megteszi bűnbaknak.
He hit upon the brilliant idea of making Mrs. Lorrimer the scapegoat for the party.
Kíváncsi szemek kísérték Sir Rogert és pompás kíséretét, amint végigügetett a széles sugárúton.
They saw Sir Roger and his brilliant companions gallop down their sedate avenues.
It was a brilliant, sunny day.
pompás (also: remek)
volume_up
bully {adj.} [coll.]
pompás (also: piperkőc, remek)
A Forward Állomás pompás kalóztanya lehetne.
Forward Station would make a dandy pirate base.
It was dandy shooting weather.
Indulatok rángatták a lány pompás torkát.
Emotion ground the delicate fibers of her throat.
pompás
pompás (also: mennyei, égi, csodás)

Context sentences for "pompás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianKépletesen ismét vállon veregette önmagát, amiért ilyen pompás jelöltet választott.
He once again patted himself on the back for choosing such a wonderful candidate.
Hungarian"Pompás mondta magában, amint a Vadember elkezdte megdöbbentő produkcióját.
Splendid, he said to himself, as the Savage started his astonishing performance.
HungarianIdőnként szemérmesen félrehúzódtak, és utat engedtek egy-egy pompás hintónak.
Through this crowd of paupers and beggars, a beautiful coach passed now and again.
HungarianValahonnan egy villám csapott belé, és egy pillanatra megvilágította pompás alakját.
A bolt of lightning struck at it from somewhere, briefly outlining it in glory.
HungarianPompás hír, nagyszerű hír, és olyan emberről szól, akit mindnyájan szeretünk.
It is excellent news - capital news - and about a certain person we all like!
HungarianPompás, izmos, megtermett, széles hátú szerzetek ezek, valóságos eleven hajók.
They were fine, strong creatures, large and broad-backed--like living boats, in fact.
HungarianPompás, római divatú ruhát viselt, s szintén római módra simára volt borotválva.
He was richly dressed in the Roman fashion, and he was clean-shaven, too, like a Roman.
HungarianPompás íjász lett belőled állapította meg Aillil, és kilépett az oszlop mögül.
You have become a fine archer, Ailill said, emerging from the shadows where he stood.
Hungarian- Mert olyan pompás ruhát viselt, mint Igraine vagy bármelyik északi királyné.
For she was robed as richly as Igraine, or any of the queens of the North.
HungarianÉs itt ez a pompás ház, amiben nincs egy lélek, kivéve Michael Curryt és őt.
And here was this great house, empty except for Michael Curry, and for her.
HungarianPompás fedőfoglalkozás, a penzió tele van unalmas és jelentéktelen vénemberrel.
Changed her name to Perenna, came here and started this boarding house.
HungarianA tébolyult varázsló minden őrültsége átáramlott Asmodeusba, eltorzítva pompás testét.
All his raving madness roared out into Asmodeus, jolting that elegant body.
HungarianEkkor támadt az a pompás ötlete, hogy Mrs. Lorrimert megteszi bűnbaknak.
He hit upon the brilliant idea of making Mrs. Lorrimer the scapegoat for the party.
HungarianMegér egy pompás estét meg egy ceremóniát, hogy nyitva tartsd a kaput a régi életed felé.
It's worth the price of one night's pomp and ceremony to keep that gate open.
HungarianÍgy kigyúrtan pompás izomzatú atléta voltam a Kezünk Munkája mértéke szerint.
Thus trained, I was a superbly muscled athlete by We Made It standards.
HungarianPompás neoreneszánsz udvarház volt, nagyon dölyfös, de nagyon szép.
It was, for my money, a pompous Italianate house, very proud yet very beautiful.
HungarianSzeretnek pompás öltözékben járni, szeretik, ha a tereken köszöntik őket.
He that is of the earth, of the earth he is, and of the earth he speaketh.
HungarianAz ezredes szívesen elnézegette a jókora, fölrakott sajthegyeket és a pompás kolbászokat.
The Colonel liked to study the spread and high piled cheeses and the great sausages.
HungarianSzerintem pompás példája annak, amikor a megfelelő ember kerül a megfelelő helyre mondta.
I think it's a wonderful example of putting the right man in the right job, he said.
HungarianA kutatás ugyan nem vonja el az összeset innét, de kezdetnek azért pompás lesz!
That won't divert all of them, but it will do for a start, won't it?