"pontosan akkor" English translation

HU

"pontosan akkor" in English

EN
HU

pontosan akkor

volume_up
pontosan akkor
Néha arról a szóözönről is beszéltek, amelyet Bobby hallott a kocsiban, pontosan akkor, amikor Thomas meghalt.
Sometimes they talked about the wordburst he had recei in the car on the freeway, from Thomas at the momentdeath.

Similar translations for "pontosan akkor" in English

pontosan adjective
pontosan adverb
pontosan preposition
English
pontosan
English
akkor adverb
akkor conjunction
English

Context sentences for "pontosan akkor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAkkor is pontosan emlékeznék erre a napra ha, mondjuk, egy hónap múlva kérdezik?
Would you remember which day you went to the races in - say - a month's time?
HungarianHa jobbra kanyarodnak, akkor pontosan lovas üldözőik felé fognak vágtatni.
If they swung right, they would be heading directly at their mounted pur- suers.
HungarianAz arca pontosan olyan volt, mint akkor; a szeme és szája semmit sem változott.
Her face was much like he remembered it; the eyes and mouth were the same.
Hungarian- Te nem emlékszel, de akkor pontosan tudtad, mi vár rád a teleportáláskor.
what was happening while you were caught up in that series of teleportations.
HungarianÉs ha Grantham beszélni akar vele, akkor pontosan követnie kell az utasításait.
And if he wanted to talk to her, then he would do exactly as he was told.
HungarianLehet, hogy pontosan akkor sétált be, amikor az az ember éppen ott volt mondta szárazon Vic.
'She could have walked in while he was still there and you know it,' Vic said dully.
Hungarian- Ha ő azt mondja, hogy pontosan úgy nézett ki, akkor a hasonlatosság legalábbis megdöbbentő.
If she said he looked exactly like Frye, the resemblance must, indeed, be remarkable.
Hungarian- Amikor azt mondod, hogy ott van - szólalt meg Owen -, akkor pontosan hol van az az ott?
'When you say he's there,' Owen asked, 'just how there do you mean?'
HungarianAzért emlékszem rá olyan pontosan, mert akkor volt életem fordulópontja.
I remember so well because that was the turning point in my life.
HungarianDe pontosan akkor aludtam el.... pontosan abban a 10-15 másodpercben amikor elhajtottam mellette.
And it had to be at that right moment... that 10, 15 seconds when I passed her walking.
HungarianPontosan akkor jöttem át, amikorra a kérdésem időzítve volt, most pedig megváltoztatják a sorrendet.
I came precisely when my question was scheduled and now you are reverting out of order.
HungarianEgészen pontosan akkor, amikor Reich rám támadt az időzített bombák miatt.
When Reich attacked me for setting those booby-traps.
HungarianHa a véleményemre vagy kíváncsi, akkor igen, pontosan ezt hiszem.
If you really want to know-yes, that is exactly what I think.
HungarianA diplomaosztás kettőkor kezdődik, pontosan akkor, amikor belépek Jonathan Lake ügyvédi irodájába.
GRADUATION STARTS at 2 P.M., and at precisely that hour I enter the law offices of Jonathan Lake.
HungarianAmikor így öltözöl, akkor pontosan hová is rejted a tested?
When you dress like this, where exactly do you strap your piece?
HungarianPontosan ezt kellene tenniük akkor is, ha északra mennének.
Just what they'd be thinking if they wanted to head north.
Hungarian- Akkor, egészen pontosan, mi a baja velem? - kérdezte tőle egyre türelmetlenebbül, nehezen őrizve meg udvarias hangnemét.
Then what exactly are you saying? he asked, barely able to preserve his civility.
HungarianHa valóban minden így történt, akkor Komor pontosan ezt a kifejezést használta, mielőtt megölte Miriamot.
If this was the way it really had been, then Stark had used the same phrase before killing Miriam.
HungarianÖt perccel később, pontosan akkor, amikorra várnia kellett, halkan kopogtak Lichka ajtaján.
Five minutes later, at the precise hour Lichka had been briefed to expect it, there was a soft knock at his door.
HungarianTöbben érdeklődtek, hogy akkor pontosan mi az a menetrend, amely alapján a magyar elnökség haladni kíván.
Many have asked for clarification of the exact schedule that the Hungarian Presidency intends to follow.