HU pusztulás
volume_up
{noun}

Tom lassan körbefordult; szinte áhítattal töltötte el a pusztulás, látványa.
Tom turned a slow circle, somewhat in awe of the destruction.
Ez áll az Univerzum és a teljes pusztulás között.
It is all that stands between the universe and completely violent destruction.
Választani lehetett a világellenőrzés és a pusztulás között.
There was a choice between World Control and destruction.
pusztulás (also: pusztítás)
Pusztulás vár a mezőgazdaságra is.
Devastation will come to agriculture.
In its wake, devastation.
Naught but devastation.
pusztulás (also: megsemmisülés)
pusztulás (also: rongálás, rongálódás)
Minden ciklus végét pusztulás és megsemmisülés zárta, s a szétesett részek alapot adtak a fáradt világnak ahhoz, hogy újraépítse önmagát.
Destruction and dissolution concluded every passing of the cycle, and the breaking down delivered to the exhausted world the manifold parts to assemble a new whole.
pusztulás (also: megsemmisülés, ítélet, romlás, balsors)
volume_up
doom {noun}
Igraine elment, Viviane-t is elragadta a halál, meggyilkoltan ott nyugodott a halál és pusztulás Istenének papjai között.
Igraine was gone, and Viviane lost to death, murdered and lying among the priests of their God of death and doom.
pusztulás
pusztulás
pusztulás (also: sors, végzet, vég, halál)
volume_up
fate {noun}
pusztulás (also: pusztítás, rombolás)
volume_up
havoc {noun}
Aztán a háború (az idiri hadiflottához hasonlóan) tovább dübörgött, nyomában hadicselek és diplomáciai kunsztok, vér és pusztulás, rettegés és szenzáció.
The war, like the Idiran battle fleets, swept onwards, burgeoning with distraction and ruse, incident and havoc, horror and spectacle.
Repedések szaladtak végig a falakon, a bejárat előtt megnyílt a föld, amint a kísértetvonat betört az alagsorba, hogy a pusztulás ott is teljes legyen.
Cracks were gaping in the walls, the ground at the front of the house opening up as the riders got into the basement and wreaked havoc there.
pusztulás (also: romlás, tartó, állvány, keret)
volume_up
rack {noun}
Elegem volt a szenvedésből, a halálból, elegem volt abból, hogy a legjobb szándéknak is ocsmány pusztulás a vége.
I wanted no more of suffering or death, or of the best of intentions resulting in abominable ruin.
A szájam száraz volt, a szívem úgy kalapált, mintha ki akarna ugrani a mellkasomból, s ajkamon keserű volt a pusztulás meg a halál íze.
My mouth was dry and my heart pounding as if it would beat a hole in the walls of my chest, and the taste of ruin and death was bitter on my lips.
Minden Grove-lakóra, aki - visszatérve a valaha oly ismerős utcába - épségben találta házát, legalább hat olyan jutott, akit a teljes pusztulás képe fogadott.
For every Grover who came back to a once familiar street to find their house intact there were six who met a scene of total ruination.

Context sentences for "pusztulás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa a ház előtt zajló ütközet a minta, akkor biztos pusztulás várt mindkét seregre.
The latter, most likely, if the forces warring in front of the house were any model.
HungarianA ködös izzás, melyet lángnak gondolt, a pusztulás utolsó fázisát jelezte.
The smoky glow which she'd taken for flame was the last vestiges of their decay.
HungarianMáskülönben egzotikus, színes kultúrájukat a teljes pusztulás veszélye fenyegeti.
Otherwise, their exotic, fascinating culture is in danger of being completely destroyed.
HungarianMost azonban a pusztulás ólálkodik az egyik oldalon, a káosz a másikon.
With decay lurking on one side, and chaos on the other, your solution of a benign
HungarianFelvánszorgott a lépcsőn, de szájában még érezte a halál és a pusztulás ízét.
There was the tramp of shod feet and the low growl of commands.
HungarianCarse érezte, hogy az azonnali pusztulás veszedelmét sikerült elhárítania.
Carse felt the cold presence of imminent death withdraw a little.
HungarianMost mindezt pusztulás, végromlás fenyegeti, és ennek láthatólag egyedül Bremen van tudatában.
Now it was all in danger of ending, of being forever lost, and only he seemed aware of it.
HungarianA Kashanok mindent halandóságra ítéltek, s arra, hogy az út végén teljes legyen a pusztulás.
The Kaschan locked all things into mortality, into the relentless plunge towards extinction.
HungarianInnen nem lehetett megmondani, hogy a pusztulás tovább terjedt-e.
There was no telling from here whether the damage was spreading.
Hungarian- Ó, hát halál és pusztulás - felelte az avatár dersen.
'Oh, death, possibly,' the avatar said, shrugging with apparent unconcern.
HungarianA pusztulás földje volt a Rengeteg, ahol minden órában lesújtott a könyörtelen és biztos halál.
There was death here, death that came with the passing of every hour, harsh, cruel, and certain.
HungarianAkkor, ott halál és pusztulás következett, mert ahogy Kolder Gorm földjére tette a lábát, Gorm megszűnt létezni.
Then there was only death, for when the Kolder came to Gorm, Gorm ceased to be.
HungarianA halálban egyszerre benne van a megnyugyás és a pusztulás.
How problematical for a robot it would be to bring both comfort and an end to a human master!
HungarianNem kell elismerned a teljes pusztulás lehetőségét.
You're not supposed to admit the possibility of absolute extinction.
HungarianDe az igazság az, hogy az ént csak belülről lehet elpusztítani, s még ez a pusztulás is csak illúzió.
But the truth was, identity could only be killed from within, and even that gesture was but a chimera.
HungarianA végső pusztulás utolsó trillájával zuhant le, füstölögve.
With a last trill of infinite loss it fell, smoking.
HungarianMindig csak gyász, keserűség, pusztulás.
It's got to be sorrow and bitterness and dust and ashes.
HungarianA világot természetesen pusztulás fenyegette!
The world of course was on the brink of disaster!
HungarianDe ha veszít, jön a teljes pusztulás.
Which requires something totally disastrous if you lose.
HungarianNyomukban szegénység és pusztulás maradt.
Poverty and desolation were left in their wake.