"részes" English translation

HU

"részes" in English

EN

HU részes
volume_up
{noun}

részes (also: társ, partner)
Bár az egyezményhez szabadon csatlakozhatnak azok az országok is, amelyek nem tagjai az ENSZ-EGB-nek, fejlődő partnereink jelenleg nem részes felei az egyezménynek.
Although the convention is open to accession by non-member countries of UNECE, our development partners are not parties to this convention at present.

Context sentences for "részes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA részes felek 15. konferenciájának (COP 15) eredménye csalódást keltő volt.
The outcome of the 15th Conference of the Parties (COP 15) was disappointing.
HungarianAz ACTA részes feleinek április 16-án kiadott közös nyilatkozata elég egyértelműen fogalmaz.
The joint declaration of 16 April issued by all the ACTA parties is quite clear.
HungarianA részes bérlőknek volt a legrosszabb soruk, ők örökös szegénységre voltak ítélve.
The sharecroppers had i he worst and were doomed to eternal poverty.
HungarianS lehet, hogy valami varázslat is részes benne, régebbi és erősebb, mint Szarumáné.
Some wizardry is in it, perhaps, older and stronger than Saruman's.
HungarianA legnagyobbnak narancssárga redőnye és egy tizenkét részes, a tóra néző ablaka volt.
The big one had orange-yellow venetian blinds and a twelve-paned window facing on the lake.
HungarianÉrdekelne minket egy 12 részes félórás Bunkóman & Gyökér rajzfilmsorozat.
00:34:23.33,00:34:27.99 We're interested in doing 1 2 half-hour Bluntman & Chronic cartoons.
HungarianÚgy volt, hogy maga az Unió az emberi jogok védelméről szóló európai egyezmény részes felévé válik.
The Union itself was to become a party to the European Convention on Human Rights.
HungarianAz ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének Részes Felei megegyeztek a bali menetrendről.
The Parties to the UN Framework Convention on Climate Change have agreed on the Bali roadmap.
HungarianVietnam 1982 óta részes fele a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának.
Vietnam has been a party to the International Covenant on Civil and Political Rights since 1982.
HungarianA Római Statútum Banglades általi ratifikálását követően a részes államok száma 111-re nőtt.
The ratification by Bangladesh brought the number of State Parties to the Rome Statute to 111.
HungarianBlack Oakban sohasem mutatkozott volna egy részes bérlő lányával.
He'd never be seen in Black Oak with the daughter of a sharecropper.
HungarianA részes feleknek maradt néhány fenntartásuk, amelyeket még meg kell tárgyalni az elkövetkező hetekben.
The parties kept a few reservations, which still need to be addressed in the coming weeks.
HungarianUgyanolyan emberek voltak, mint mi, azzal a különbséggel, hogy szerencsétlenségükre nincstelen részes bérlőknek születtek.
They were folks just like us who'd had the misfortune of being born sharecroppers.
HungarianA részes felek 2. cancúni konferenciájának konkrét határozatokat kell hoznia és foglalkoznia kell a meglévő hiányosságokkal.
COP-2 in Cancun must produce concrete decisions and must address remaining gaps.
HungarianAz Unió ki fog állni a CITES más részes feleiért is.
The Union shall also stand up to the other parties to CITES.
HungarianEzzel a kérdéssel szembe kell néznünk és én magam részt is vettem a részes felek tavalyi, New Yorkban megtartott konferenciáján.
The question should be faced, and I attended the COP last year in New York.
Hungarian10 év alatt az Ottawai Egyezmény részes államai több mint 41 millió aknát semmisítettek már meg.
Over a period of 10 years the States Parties to the Ottawa Convention have already destroyed more than 41 million mines.
HungarianNem fogunk ezen változtatni, és garantálni fogjuk, hogy az ACTA részes felei továbbra is alkalmazhassanak ilyen kivételt.
We will not change this, and we will ensure that ACTA parties can continue to apply such an exemption.
HungarianSiscóék a legszegényebb részes bérlők voltak a környéken.
HungarianAz egyezmény tíz részes állama még mindig nem semmisítette meg teljesen készleteit, amelyek összesen 14 millió aknát tesznek ki.
Ten States Parties have still not completely destroyed their arsenals which total 14 million mines.