"rét" English translation

HU

"rét" in English

HU rét
volume_up
{noun}

rét (also: legelő, hajtás, lomb, gyep)
volume_up
green {noun}
A zöld fű, a garázs, az aranyló rét a garázs mögött.
The green grass, the garage, the golden meadow behind the garage.
Kukoricalevelek zöld dzsungelének susogása közvetlenül alattam, kerítés villan, aztán frissen kaszált füves rét, ameddig a szem ellát.
Cornstalks a green-leaf jungle swishing close below, flicker of a fence and then just-cut hay as far as I could see.
A rét másik oldalán húzódott a mi kis városkánk, zsúpfedeles házaival, szekérkerekek, mélyítette utcáival, zöld füvű legelőivel.
On the other side of the common huddled little Ansby, thatched cots and rutted streets, fields green beneath our wan English sky.
rét (also: legelő, mező, kaszáló)
volume_up
meadow {noun}
A második terasz, az elsőhöz hasonlóan egy hosszúkás, egy mérföld széles rét volt.
The second brake, like the first, was a long ribbon of meadow a mile or so wide.
Lágy szellő kélt nemesen a rét felett, körbefolyva a gyapjas fejeket.
A breeze ghosted gently over the meadow, bending the weed heads briefly.
- Ez talán nem a Stangle Rét, ahol kipróbálhatom a csodálatos átjárómat?
Is this not Stangle* Meadow, where I may test my wonderful nexus?

Context sentences for "rét" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA folyó két partján széles, sík rét húzódott, telis-teli sápadt fehér virágokkal.
Wide flats lay on either bank, shadowy meads filled with pale white flowers.
HungarianA Rét kihaltnak látszott a délutáni fényben, csak a f hullámzott a szélben.
The Grounds looked empty in the afternoon light, and only the grass moved in the wind.
HungarianA köd kitisztult a rét közepéről, feltárva a tündérkastélyt teljes pompájában.
The mists swirled away from the hummock, revealing the full splendour of the fairy castle.
HungarianMert: Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága.
For all flesh is as grass and all the glory thereof as the flower of grass.
HungarianA Boscombe Poolt sűrű erdő veszi körül, csak keskeny sávban szegélyezi rét és nádas.
The Boscombe Pool is thickly wooded round, with just a fringe of grass and of reeds round the edge.
HungarianMég a hűvös kaliforniai éjszakában is a nap illatát árasztotta a rét.
The field still smelled of sun even in the cool California night.
HungarianMiközben építkeztem, teherautó közeledett a rét mellett haladó dlúton.
While I was building, a lorry came down a track by the field.
HungarianKésbb, hazafelé tartva, elmentem a rét mellett; a ló nyugodtan harapdálta a füvet.
Later, on my way back home, I passed the field with the horse in it, and it was quietly cropping the grass.
HungarianAz a rét volt Heldon felett, ahol régen a birkákra vigyázott!
It was the field in which he'd watched sheep, above Heldon, as a boy!
HungarianA foglyok mögött a városi rét terült el, rajta néhány legelésző tehénnel.
Behind the prisoners, a town common appeared, and after a moment Jessie could see a few cows grazing on it.
HungarianParaszti méltósággal haladj a rét közepe felé, és meglátod, kíváncsiságukban még zaklatni is elfelejtenek...
Go with pleasant dignity, and in their curiosity they will not think even to harass you.
HungarianEgy nagy rét van közöttünk, de kényelmesebb az országúton és aztán egy bekötő úton sétálni el odáig.
There is just a field between us, but to reach it you have to go along the road and then turn down a lane.
HungarianHajnal közeledtével Maha-ret elbúcsúzott Jessétől, de megígérte, hogy hamarosan meghívja Kaliforniába.
Near dawn, Maharet left Jesse at the apartment with promises to bring her to visit in California very soon.
HungarianMadouc óvatosan odasétált a rét széléhez, csak annyi időre állva meg, hogy levegye a sapkáját és megigazítsa a haját.
Madouc went warily to the edge of the forest, pausing only to remove her cap and fluff out her curls.
HungarianA rét közepén egy ősi, romos erőd állt.
An ancient fortress, half in ruins, commanded the approach.
HungarianA város neve Troy volt, és az itteni legelő ugyanolyan jónak ígérkezett számunkra, amilyen a Ferris melletti rét volt.
The name of the town was Troy and the pasture there promised to be as good to us as the hayfield in Ferris had been.
HungarianFolytattuk utunkat, amíg a rét közepe táján húzódó sövénynél el nem érkeztünk arra a helyre, ahol ráakadtak a holttestre.
We proceeded on our way till we came to a spot near the hedge, halfway across the field where the body had been found.
HungarianCsupa virágos, zöld rét van arrafelé.
It is verree verdant and painted meads.
HungarianVolt egy kertje meg két-három rét a háza körül, ott sétálgatott, de gyakran hetekig ki sem mozdult a szobájából.
He had a garden and two or three fields round his house, and there he would take his exercise, though very often for weeks on end he would never leave his room.
HungarianUtoljára még ráirányítottam a lángoló benzinsugarat a baknyúlra, amely még mindig ott ült, kitömve, holtan és vértl csöpögve a Rét bejáratánál.
The last thing I did was to fire the blazing stream of petrol at the buck still sitting stuffed and dead and oozing blood in the forefront of the Grounds.