"rögvest" English translation

HU

"rögvest" in English

HU rögvest
volume_up
{adverb}

rögvest (also: később, máskor, mindjárt, rögtön)
volume_up
anon {adv.} [elev.]
rögvest (also: azonnal, tüstént)
Az infravörös kereső azonnal megtalálta az amerikai gépet, és az információt rögvest továbbította az AA-8-as rakétáknak.
His infrared target-spotting scope with large supercooled eye locked onto the B-52 immediately and sent aiming information to the AA-8 missiles.

Context sentences for "rögvest" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA mérge azonban rögvest elpárolgott, amint a motort leállítva meglátta a Toyota vezetőjét.
His fury cooled as he shut off his engine and saw the Toyota's driver get out.
HungarianAz óceán hatalmas, de rögvest sokkal kisebb lesz, ha két flotta mozog rajta.
The ocean is mighty big, but it can get a lot smaller when there's two fleets moving around it.
Hungarian- Kiloccsantom az agyadat, és akkor rögvest vége a dalnak, vagy pedig a gáz nyiffant ki.
I'll blow your brains out, and it's over now, or the gas'll get you.
HungarianA maga helyében, Battle főfelügyelő, én rögvest letartóztatnám.
If I were you, Superintendent Battle, I should arrest him at once.
HungarianAzok pedig, akik lemondanak az utazásról, hogy helyette tökéletesedni igyekezzenek, bárhová rögvest elérkeznek.
Those who put aside travel for the sake of perfection go anywhere, instantly.
HungarianA megállapodás rögvest hatályát veszti, ha a Szofisták úgy döntenének, megpiszkálják a Holtpontot.
That agreeable agreement would lapse if the Elenchers chose to try to interfere with the Excession.
HungarianA szavazásra a viták végén kerül sor, azaz rögvest.
The vote is due to take place at the end of the debates, in other words in just a moment.
HungarianJobb, ha megmondod, szólt Lestat, mert rögvest meghalsz.
`You'd better say it,' Lestat said, `because you're about to die.'
HungarianRögvest elkapom a gigádat, az Isten rohassza ki a kék szemed.
Right down your everloving neck, God rot your blue eyes.
HungarianRögvest beszámoltam Claudiának a muzsikus torkán lévő sebről.
I told Claudia at once about the wound on his throat.
Hungarianmondtam röviden, kétségbeesve, és ahogy kimondtam, természetesen rögvest visszhangozta a szót.
`Clever,' I said to him shortly and desperately, and, of course, he echoed that word as fast as I said it.
HungarianAzt mondtam, ha meglátod a srácokat, lődd le őket rögvest!
I said, if you see the kids, just shoot them on sight!
HungarianAnna Sage ugyancsak elhitte, amit hinni akart, de azért rögvest visszazsuppolták Lengyelországba.
Anna Sage had also believed what she wanted to believe, but they deported her ass back to Poland just the same.
HungarianElőször azt hittem, hogy a Garamond vezetői részlegébe léptünk be, de rögvest rá kellett jönnöm, hogy tévedtem.
At first I thought these were the offices of the Garamond directors, but I soon learned otherwise.
Hungariantört ki Kham, de rögvest rájött, hogy szavaival közvetlenül kétségbe vonta a sárkány őszinteségét.
Kham blurted out, then realized that his words were a direct challenge to the dragon's honesty.
HungarianRögvest izgalom támadt odabent, de én ellentmondást nem tűrő hangon közöltem, hogy elviselhetetlenül fáradt vagyok.
The gathering was roused into commotion instantly, but I insisted that I was tired beyond endurance.
HungarianAztán gyere vissza rögvest, Martel szólt utánuk Arasham.
'Return directly, Martel,' Arasham instructed.
HungarianArra számítottam, hogy néhány kézmozdulattal rögvest csokis süteményt varázsol a puszta levegőből.
I expected him to make sorcerous gestures toward the table beside my chair, conjuring chocolate-chip treats from thin air.
HungarianA falat után rögvest belészállt a sátán.
And Jesus knew that they had a mind to ask him.
HungarianCsak céloznia kellett rá, hogy mindent tud, és a nők rögvest nekiláttak elmesélni neki, amit talán nem is tudott.
He'd only got to hint that he knew everything, and they'd start telling him a lot of things that perhaps he didn't know.