"rögzített" English translation

HU

"rögzített" in English

HU rögzített
volume_up
{noun}

rögzített (also: pozíció, megbecsülés, befolyás, helyzet)

Context sentences for "rögzített" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz Unió intézményeinek tiszteletben kell tartaniuk a chartában rögzített jogokat.
The institutions of the Union must respect the rights written into the Charter.
HungarianA fenti naplófájlból olvasom ki az eseményeket, amelyeket a Samba rögzített.
The log file (shown above) will be read to obtain the events logged by samba.
HungarianAz irányelvben rögzített menetrendet mindenesetre tiszteletben kívánjuk tartani.
Our intention is certainly to respect the timetable set in the directive.
HungarianA szoba másik végében, a kisenergiájú lézerrendszer újabb képet rögzített a célról.
Across the room, the low-powered laser system was making another image of the target.
HungarianSürgősen látni akarjuk ezeknek az ellenőrzéseknek a jogszabályban rögzített kereteit.
We want to see a legislative framework for these inspections as a matter of urgency.
HungarianA szerződésekben rögzített - illetve nem rögzített - mely hatáskörök alapján?
On the basis of which powers enshrined - or not, as the case may be - in the Treaties?
HungarianKülönböző elektronikus eszközök alkalmazásával sikerült felerősíteni a rögzített jeleket.
Then the recording would be electronically enhanced to whatever extent possible.
Hungarian(c) a mérési pontokban rögzített hangnyomásszintek (lásd a 8.1.1. pontot);
( C ) SOUND PRESSURE LEVELS RECORDED AT MEASURING POINTS ( SEE 8.1.1 ) ;
Hungarian- Hordhatnál bő hawaii inget, az alatt elfér egy lapockára rögzített fegyvertáska.
You could switch to Hawaiian shirts, carry the gun in a belt holster in the small of your back.
HungarianA Rév körül keringünk, egy vonósugárral magunkhoz rögzített Taréliai hajóval.
Orbiting Haven with a Tarellian vessel locked in our tractor beam.
HungarianEmellett ezek a kihívások a Lisszaboni Szerződésben rögzített célkitűzések lényegéről szólnak.
Furthermore, these challenges are at the heart of the goals of the Treaty of Lisbon.
HungarianA herceg bő köntöst viselt, fején lepellel, amit két kerek hogyishívják rögzített.
He ought to have gotten briefed on that, Jack thought too late.
HungarianTovábbá elítéli a Nemzetközi Válságcsoport által rögzített civilek elleni támadásokat.
It further condemns the attacks on civilians as documented by the International Crisis Group.
HungarianAz Európai Parlament védi a Lisszaboni Szerződésben rögzített előjogait.
The European Parliament is defending its prerogatives as laid down in the Treaty of Lisbon.
HungarianHa az Ön számítógépének rögzített internet-címe van, akkor meg kell adni egy alhálózati maszkot.
If your computer has a static Internet address, you must supply a network mask here.
HungarianA nyiladékot a tatfedélzeten rögzített kötél, az a bizonyos fehér köldökzsinór hidalta át.
That moat was bridged by the stern line, by that white umbilical cord.
Hungarian(a) 1985. január 1-jétől a 11. cikk (3) bekezdésében rögzített korlátozásoknak megfeleljenek;
(a) with the restrictions laid down in Article 11 (3), on 1 January 1985;
HungarianMiközben a magnó mindent hűségesen rögzített, Clark egy ponyvát olvasgatott.
Clark took a Sony Walkman from his briefcase, inserted a tape cassette, and donned the earphones.
HungarianNomuri vállat vont, alávetette magát a közösség akaratának, miközben agya minden szót rögzített.
Nomuri shrugged his submission to the collegial will while his mind recorded every word.
HungarianDe milyen ítéletet hozhat a törvényszék egy rögzített szerződés ellenében?
But how can a court of law find against a recorded contract?