"rövid" English translation

HU

"rövid" in English

HU rövid
volume_up
{adjective}

rövid (also: kurta, tömör)
volume_up
brief {adj.}
A fizikai kontaktus pillanata nagyon rövid volt, fájdalmasan rövid.
The moment of contact was poignant but brief, achingly brief.
Rövid tíz percre legyőőzi lelkiismereti aggályait, vagy meghal a családja.
The overcoming of your scruples for a brief ten minutes, against all their lives.
Rövid megjegyzést fűznék a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély témájához.
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
rövid (also: tömör, velős)
That is clear and concise.
Rövid és tömör reformjavaslatot kell készítenünk, hogy ne engedélyezzünk 2013-ig átmeneti szabályokat.
We should be making a brief and concise proposal for changes so that we are not involved in authorising transitional rules until 2013.
Úgy gondolom, Swoboda úr érve kétségkívül rövid volt, de tömör.
. - (DE) Mr President, I believe Mr Swoboda's argument was admittedly brief, but it was concise.
rövid (also: kurta, udvariatlan)
volume_up
curt {adj.}
Néhány rövid utasítást adott Susannak, majd lesietett, hogy telefonáljon.
He gave various curt orders to Susan and presently came down and telephoned.
A rövid, tömör üzenet rögtön felkeltette érdeklődését.
A curt, short message, it had also perked his interest.
A kérdés egy rövid és nem túl barátságos bólintást generált.
This generated a curt and none too friendly nod.
rövid (also: tömör, velős)
rövid (also: repülő, lebegő, lobogó, röpke)
volume_up
flying {adj.}
rövid (also: hirtelen, gyorsan, rideg, hiányos)
volume_up
short {adj.}
Nézd azt a rövid állkapcsot, a hatalmas fogakat, a rövid, éles mellúszót!
Look at the short jaw, the great teeth, the short, sharp dorsal fin.
Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (rövid ismertetés)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak (rövid ismertetés)
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)

Context sentences for "rövid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianRövid időközökben egy-egy vonat dübörgött végig a fővonalon és át a vasúti hídon.
Every few minutes a train thundered along the main line over the railway arch.
HungarianAz asztalon rövid üzenet, amelyben ugyanaz állt, amit az imént West közölt vele.
A crisp note on the desk repeated the information West had already given him.
HungarianCairo, minthogy rövid karjával nem érte el Spade arcát, a karjait kezdte döngetni.
Cairo, failing to reach Spade's face with his shorter arms, thumped Spade's arms.
HungarianMegint álmodtam a földről, melynek hűvös méhét oly rövid ideig ismertem Kairóban.
I dreamed of the earth again, its cool depths which I'd known so briefly in Cairo.
HungarianAztán közli a felnőttel, hogy ideje dönteni és rövid időre kimegy a szobából.
Then you tell the adult it's time for a decision and you leave the room for a bit.
HungarianRövid ideig hallgatóztam Gabriella Leggett ajtajánál, de nem hallottam semmit.
I listened at Gabrielle Leggett's door for a few minutes, but heard nothing.
HungarianRita Mae, a felesége, távolabb állt a rövid folyosón, nem mert közelebb jönni.
Far down the little hallway stood his wife, Rita Mae, not daring now to come closer.
HungarianMcGee ekkor kinyújtotta a kezét, amit Susan rövid gondolkodás után el is fogadott.
He gave her a smile of encouragement, but it was tissue-thin, unconvincing.
HungarianRövid idővel ezelőtt hallottunk itt ilyen nyilatkozatot, Pafilis úr nyilatkozatát.
We heard one such statement here a moment ago, the statement by Mr Pafilis.
Hungarianz alatt a rövid idő alatt, amely - legalábbis Jory Hullnak - már-már végtelennek tűnt?
It was the sentiment printed below the canoe that floored me: HAPPY RETIREMENT!
HungarianAhogy mondtam, ez elvégezhető csupán két emberrel és nagyon rövid idő alatt.
As I said, this can be done with only two people, and with a minimum amount of time.
HungarianA szerkentyű belsejéből halk zümmögés hallatszott, majd rövid, sípoló hang.
And at Hampden, home of power hitters like Tardif and Jamieson, it's more like 180.
HungarianEgyetlen szót sem szót, csak ráérősen húzogatta, tekergette rövid fekete szakállát.
One hand toyed idly with the small black beard, pulling at it, twisting it.
Hungarian- Rövid hallgatás után megkérdezte: - Miből gondolja, hogy ez a lány hozzám jött volna?
She paused and then asked, Why did you think this girl might have come to see me?
Hungarianjabb rövid taktikai megbeszélést követően apámék eldöntötték, hogy mi kezdjük az ütést.
Another round of plotting, and it was somehow determined that we would bat first.
HungarianAz alak olyan közel haladt el az egyik lámpa mellett, hogy rövid időre láthatóvá vált.
The figure passed near enough to one of the lampposts to be briefly revealed.
HungarianAztán Tonynak komolyság vegyült a hangjába, amikor rövid hallgatás után megszólalt:
For a while, they talked mostly nonsense, lovers' talk, murmuring dreamily.
HungarianEzt a rövid éjszakai alvásnak, az álmatlan óráknak, az izgalomnak tulajdonította.
He put it down to the broken night, the sleepless hours, the excitement.
HungarianRövid szünetet tartott, várta, hogy a bejelentése nyomán támadt izgatott moraj elüljön.
He paused, waiting for the excited murmur that should respond to his announcement.
HungarianRövid gondolkodás után a Tanács megígérte, hogy segítséget küldenek a törpéknek.
Swift consideration was promised on the request for aid to the Dwarves.