"rúd" English translation

HU

"rúd" in English

HU rúd
volume_up
{noun}

rúd (also: gát, korlát, bár, pult)
volume_up
bar {noun}
Ez a sáv a keskeny rúd felé tartott, és elnyelte a szikrákat.
This bar edged into the whirling disk and absorbed the sparks.
A csípjét is hasonló brbevonatos rúd fogta le.
A similar hide-covered bar looped over his lower abdomen.
A fiú felemelte a lányt a feje fölé, aztán körbeforgott a rúd felett.
The boy flipped the girl up over his head and then whirled over the bar.
volume_up
pole {noun}
A tengely alatt egy négylábú kereszttartó rúd adta az alátámasztást.
A four-legged ridge pole was set crossways beneath the lever, providing the fulcrum.
Innentől valósággal szaladt a csónak, és mélyre merült a rúd.
The pirogue was traveling very easy now, and my pole was going down deep.
Amint teste magasabbra ívelt, érezte amint a rúd meghajlik.
As her body arched higher, she felt the pole begin to bend.
volume_up
handle {noun}
rúd (also: horgászbot, pálca, vessző)
volume_up
rod {noun}
Még mindig ezen rágódott, amikor hosszú rúd siklott be a periferiális látóterébe.
He was still thinking that when a long wooden rod slid into his peripheral vision.
Az a rúd pontosan beleillik az ennek a golyónak a közepében levő, két hüvelyk átmérőjű lyukba.
That rod will fit exactly into the two-inch hole in the center of this ball.
Az egyik olyan volt, mint egy kihegyezett, függönyhúzó rúd.
One was like a sharpened curtain rod.
rúd (also: rés, nyílás, retesz, cella)
volume_up
slot {noun}
volume_up
spar {noun}
Előre-hátra lengette, a rúd végén levő sas nekikondult a mennyezet alatti csöveknek.
He waved it back and forth, banging the eagle on the tip of the staff against overhead pipes.
rúd (also: fadarab, karó, ütő, hokiütő)
volume_up
stick {noun}
Ettem egy rúd szárított marhahúst, és több maréknyi vegyes mogyorót és mazsolát.
I ate a stick of beef jerky and several handfuls of mixed peanuts and raisins.
Mikor fog már felrobbanni, mint egy rúd dinamit?
When is she going to blow up like a stick of dynamite?
Egy órát meg öt rúd dinamitot hagytak a Samuels-féle Temetkezési Intézet ajtajában.
They left a timer and five sticks of dynamite in the doorway of

Context sentences for "rúd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVizet öntöttünk rá, hogy nagyobb legyen a rúd töltése, erre üvöltözni kezd...
We tossed water on him to give the prod a better charge, and he's screamin'....
HungarianCallus durván a padra taszította Carse-ot, aki mélyen a rúd fölé hajolt.
Callus thrust the Earthman roughly onto the bench, where he bent low over the oar.
HungarianEgy órát meg öt rúd dinamitot hagytak a Samuels-féle Temetkezési Intézet ajtajában.
They left a timer and five sticks of dynamite in the doorway of
HungarianFényes, teleszkópikus rúd nyúlt ki az ujjából, Genar-Hofoenhez közelített.
A sequence of shining, telescoping rods extended from her fingers.
HungarianHosszú időn keresztül nagyon rájuk járt a rúd, de most talán, végre-valahára, ez megváltozhat.
They've been unlucky sonsabitches for a long time, but maybe this'll change that for 'em.
HungarianItt nem kell csavarozni mondta a puskaműves , csak nyomja rá jó erősen a két rúd végére.
`There's nothing to screw here,' said the armourer, `just press it on to the ends of the rods.'
HungarianÁsz meg Rosszcsont negyven rúd dinamitot helyezett el két kötegben a Városházán.
Ace and Buster had planted forty sticks of dynamite in two clusters of twenty at the Municipal Building.
HungarianA férfi így válaszolt: „Rájár a rúd mostanában, nemde?" (Nevetés)
And the man said, "He's come down a long way, hasn't he?" (Laughter)
HungarianA rúd végén lapostányér nagyságú fehér plasztikkerék.
At the end of the shaft was a white plastic wheel the size of a dinner plate.
HungarianJaxartot kiemelték a rúd mellől, s Carse számára tovább folytatódott a sötétség óráinak lidércnyomása.
Jaxart was taken off the oar and the endless nightmare of the dark hours continued for Carse.
HungarianA rúd: kétszer is csúszó-mászó rabszolgává változtatta.
The cane: It had reduced him to a groveling slave, instantly, twice.
HungarianLegutóbbi találkozásuk óta az egész családra rájárt a rúd.
They had all been very ill-used since she last saw her sister.
HungarianNégy rúd lapult a kis fadobozban, és szikrázva kacsintott ránk a csupasz villanykörte fényében.
Four bars, snug in their little wooden box, winked brightly in the light of the naked electric light bulb.
HungarianAz ajtó nyitva volt, a rúd, végében a lakattal, lelógott.
The door was ajar, the padlock hanging open on its hasp.
HungarianAmit a rúd tehet vele, az kegyetlenebb, pusztítóbb.
What the cane might do to him was cruder, more damaging.
HungarianAz órájából következtem, hogy rájár magukra a rúd.
I deduced from your watch that you'd hit a rough patch.
HungarianEgy helyütt az utat erős lánc zárta le, két rúd közé kifeszítve, a közepén tábla lógott TILOS AZ ÁTJÁRÁS felirattal.
There had been a heavy chain strung between two posts with a NO TRESPASSING sign hung from the middle.
HungarianMost, hogy a rúd a helyén állt, ez a luk egyenesen hátranézett.
This hole now faced directly backwards.
HungarianMég ha ki is oldozza, akkor is ott van neki a rúd.
Even if she freed him she would still have the cane.
HungarianA pulton egy rúd francia kenyér sárgállott.
He turned to see a baguette of French bread on the counter.