"rúg" English translation


Did you mean: rug
HU

"rúg" in English

HU rúg
volume_up
{verb}

Egyik reggel megfigyelte, hogy rúg az apró, elcsenevészedett lábával, és az a káprázata támadt, hogy őbenne rúg.
One morning Jenny watched him kick with his small, weak feet; she imagined she felt a kick inside.
...Gus, egy szamárról szól, aki gólokat rúg.
...Gus, about a donk ey who kick ed field goals.
rúg (also: megver)

Context sentences for "rúg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz EU befektetési állománya a MERCOSUR-régióban évente 167 milliárd euróra rúg.
The EU's investment stock in the Mercosur region amounts to EUR 167 billion a year.
HungarianIdőközben a szeparatista konfliktus áldozatainak száma már 120 000-re rúg.
In the meantime, the separatist conflict has already claimed over 120 000 victims.
Hungarian2010 esetében a szóban forgó összeg mintegy 4 milliárd euróra rúg, ami nem elhanyagolható.
For 2010, the figure concerned would be some EUR 4 billion; no negligible amount.
HungarianEz egy magányos farkas kint az utcán, aki seggeket rúg szét, és neveket szerez.
This is one man, on his own, kicking ass and taking names.
Hungarian70-re rúg naponta a választások mennyisége az amerikaiak bevallása szerint.
There was also recently a study done with CEOs in which they followed CEOs around for a whole week.
HungarianAz adócsalás mértéke az Unióban a teljes uniós költségvetés két és félszeresére rúg jelenleg.
At the moment, the rate of tax fraud in the EU amounts to two and a half times the total EU budget.
HungarianOwen és Henry látta, hogy Bellson jobb lába még egy utolsót rúg.
Owen and Henry saw Bellson's right foot give a final dying jump.
HungarianA betegség által okozott globális termelékenységi csökkenés évente 13 milliárd dollárra rúg.
The global fall in workforce productivity caused by the disease amounts to USD 13 billion every year.
HungarianPersze, nem nagyon sokra rúg az egész mondta Neele felügyelő.
Of course, it isn't very much really, said Inspector Neele.
HungarianAz ír hatóságok becslése szerint a katasztrófa által közvetlenül okozott összes kár mértéke 520,9 milliárd euróra rúg.
The Irish authorities estimate total losses caused directly by the disaster to be EUR 520.9 million.
HungarianEz jelenleg hatalmas összeg, 95 milliárd dollárra rúg.
It now stands at an incredible USD 95 billion.
HungarianTöbb tízezerre rúg az áldozatok száma, és az anyagi kár is jelentős és még mindig nehezen fejezhető ki számokban.
The victims number tens of thousands, and the material damage is considerable and still difficult to quantify.
HungarianE három esetben 11 millió euróra rúg a támogatás teljes összege, amiből 3 663 leépített munkavállaló fog részesülni.
The total amount of support in these cases amounts to EUR 11 million and will target 3 663 redundant workers.
HungarianSzállj az égbe, kis cocó, csillagot rúg a patkó!
No, no, but she is and she speaks to me.
HungarianEGY LÁNY PICSÁN RÚG Hát, most jól esne egy sör.
I could sure go for a Miller High Life.
HungarianAz EU által a koszovói oktatás számára nyújtott segítség a 2006-tól 2010-ig terjedő időszak során összesen 30,5 millió euróra rúg.
Altogether, EU assistance to education in Kosovo, over the period 2006-2010, amounts to EUR 30.5 million.
HungarianAmennyiben az ajtó a lánc nélkül nyílik ki és a férfi arca megjelenik a résben, rúg egy hatalmasat, és már bent is van.
If the door had opened without the chain and with a fate in the crack, he would have kicked it sharply and been inside.
HungarianA Mayfair-hagyaték milliárdokra rúg.
HungarianEzen belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Kohéziós Alap összesen 308 milliárd euróra rúg 2007 és 2013 között.
Specifically, the European Regional Development Fund and the European Cohesion Fund from 2007 to 2013 total EUR 308 billion.
HungarianTöbb milliárd euróra rúg évente.