"reagál" English translation

HU

"reagál" in English

HU reagál
volume_up
{verb}

reagál (also: hatással van, visszahat)
A Parlament úgy döntött, hogy gyorsan reagál, és ez alapvető fontosságú.
Parliament decided to react quickly, and that is crucial.
Az összes Fehling-oldat reagál, ha a mintában 2 % glükóz van jelen.
All of the Fehling solutions react if 2 % glucose is present in the sample.
- Néha, amikor nem tudják, hogy reagál majd az ember, túlságosan sokat adnak be.
Sometimes, when they do not know how you will react, they give you too much.
reagál (also: válaszol, felel)
A Bizottság jogsértési eljárások indításával reagál erre a helyzetre.
The Commission is pursuing infringement cases to respond to this situation.
Az intézményközi megállapodásokban a Bizottság vállalta, hogy javaslataikra reagál.
The Commission, in the Interinstitutional Agreements, has undertaken to respond to their proposals.
Európa vajon összeurópai szintű, jelentős beruházásokkal reagál majd?
Will Europe respond with major investments on a pan-European scale?

Context sentences for "reagál" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianGordon szinte maga előtt látta, miképpen reagál Mrs. Thompson erre a bekezdésre.
Gordon could well imagine Mrs. Thompson s reaction, on reading that paragraph.
HungarianA társadalom egyre nyilvánvalóbban és erőteljesebben reagál erre a helyzetre.
Society is reacting increasingly clearly and forcefully to this situation.
HungarianGyorsan és határozottan reagál a világszerte történő emberi tragédiákra.
It reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
HungarianAz agyuk nem sok mindenre reagál a gyógyszerek miatt Nem alhatnak túl mélyen...
We keep their heads pretty well stocked with dopamine and endorphins.
HungarianMegvárta, hogy lássa, reagál-e a férfi, aztán a lépcső felé indult.
She waited long enough to see that he had responded and then made for the stairs.
HungarianA Szivárvány azonban mindig válaszol, reagál a mások cselekedeteire.
Rainbow; however, was always reactive, responding to the initiative of others.
HungarianIgen differenciáltan reagál az adott atmoszférára, a különböző emberekre, akikkel találkozik.
You are affected by your atmosphere, by the personalities of the people you meet.
HungarianAttól függ, hogy a páciens hogyan reagál a szóban forgó gyógyszerre.
It depends on the personal idiosyncrasy of the patient towards that particular drug.
HungarianHa bármilyen módon reagál, kiderül, hogy lehallgatja a telefonomat.
By now, however, he's realized that there is absolutely nothing he can do about it.
HungarianEz a Ház uniós stratégiát kért, a Bizottság pedig reagál erre a kérésre.
This House has called for an EU strategy and the Commission is responding to this request.
HungarianA legtöbb hajóskapitány elég mogorván reagál, ha rájön, hogy egy troll van a fedélzeten.
Most seacaptains are superstitious about sailing with Trolls aboard.
HungarianJól érzékeli az orosz tömegek ösztönös érzelmeit, és jól reagál rájuk.
He understands and corresponds to the instincts of the Russian people.
HungarianHarmadszor: Reisky gyorsan reagál minden kérdésre, és nehéz lenne sarokba szorítani.
Third, Reisky is quick with words and will be hard to pin down.
HungarianEgy hadsereg igazi mérőfoka az, hogyan reagál akkor, ha rosszra fordulnak a dolgok.
The measure of an army is how it reacts when things go badly.
HungarianAz a dollárpolitika, amelyre az EKB nem reagál kellően hatékonyan.
That is the policy of the dollar to which the ECB is not mounting an effective response.
HungarianA tojásokat ködszerű réteg fedi, ha belenyúlok, arra reagál.
There's a layer of mist just covering the eggs... that reacts when broken.
HungarianVégük lett volna, ha a harcedzett törpe nem reagál olyan gyorsan.
That would have been the finish if not for the quick reactions of the battle-hardened Dwarf.
HungarianLátniuk kellene, hogyan reagál egy néger petefészek a hipofíziskivonatra!
You should see the way a negro ovary responds to pituitary!
HungarianA bolgár kormány nem reagál, ami nem méltó egy tagállamhoz és teljességgel elfogadhatatlan!
The Bulgarian Government is not reacting and this is unworthy of a Member State and unacceptable!
HungarianVizsgáltunk szexuálisan bántalmazott nőket, ezeknek fele nem reagál az oxytocin stimulálásra.
So we've studied sexually abused women, and about half those don't release oxytocin on stimulus.