"reaktív" English translation

HU

"reaktív" in English

HU reaktív
volume_up
{adjective}

reaktív (also: meddő, kémlelő, kémlő, reagens)
Meg kell szabadulnunk a reaktív költségvetéstől és egy proaktív költségvetés és egy új politikai koncepció irányába kell elmozdulnunk.
We need to get away from a reactive budget, towards a proactive budget and a new political concept.
Számunkra ez azt jelenti, hogy az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak proaktív, valamint reaktív felhasználása tulajdonképpen alapjaiban kizárt.
For us, that means that the proactive and reactive use of passenger name record data is actually out of the question as a matter of principle.
Azután megjegyzi, hogy "az ilyen fellépésnek megelőző és reaktív természetűnek kell lennie, és kényszerítő katonai erő csakis a legvégső eszközként alkalmazható”.
It then notes that such action 'should be preventive as well as reactive, and should only involve the use of coercive military force as an absolute last resort'.

Context sentences for "reaktív" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEljátszadoztam egy öreg reaktív ionmotor kilépő nyalábjával néhány hónapig.
I played the exhaust from an old ion drive reaction motor into it for nearly a month.
HungarianA reaktív hajtómű tolóerejének iránya ellentétes a hiperhajtómű irányával.
The direction of thrust opposes the direction of hyperdrive.
HungarianOnnan reaktív hajtóművel és gravitációs fékkel folytattuk az utat.
From there we had to proceed on reaction drive and gravity drag.
HungarianTizenkét órán át csak a reaktív motorokat használtam.
For twelve hours I used only the reaction motors.
HungarianNégy reaktív motor a helyhez illően óriási fúvókája törte át a burkolatot, ferde szögben kiállva a hajófenékből.
Four reaction motors poked their appropriately huge nostrils through the hull, angled outward from the bottom.
HungarianHa együtt beindítja a reaktív motorokat és a hiperhajtóművet, a láng a hajója előtt halad majd a hipertérben.
If you turned on the reaction motors and the hyperdrive together, the flames would precede your ship through hyperspace.
HungarianAz ő betegségük dopamin-reaktív disztónia volt.
What they had was dopa-responsive dystonia.
HungarianNem volt reaktív főhajtóműve.
HungarianA régebbi adatok csak reaktív módon, az aktuális adatok valós időben használhatók fel, proaktív használatra pedig kockázati profilok kerülnek kidolgozásra.
Back data can be used only reactively, current data can be used in real time, and risk profiles, in particular, will be drawn up for proactive use.