HU rejtett
volume_up
{noun}

És olybá tűnik, hogy ez a rejtett lehetőség megvan körülöttünk mindenhol.
It seems to me that there is this latent potential everywhere, all around us.
Ez egy alvó óriás, amely rejtett, de roppant nagy lehetőségekkel rendelkezik az európai energiagazdaság szempontjából.
It is the sleeping giant with the hidden but enormous potential for the European energy economy.
Ennek érdekében azonban az Európai Unió valamennyi régiójának rejtett lehetőségeit kivétel nélkül át kell látnunk.
However, to achieve this we will have to realise the potential of all the regions of the European Union without exception.

Context sentences for "rejtett" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA házat egyetlen mozdulattal ki lehetett nyitni, kifordult egy rejtett zsanéron.
You could open the house simply by pulling it apart--it opened on a hidden hinge.
HungarianLétezett ugyan egy rejtett, majdnem száraz ösvény, de annak a közelében sem járt.
There was the hidden, almost dry, horse path, but she was nowhere near to that.
HungarianLehettek rejtett hang- és nyomásérzékelők, de ezt a kockázatot vállalni kellett.
There might be hidden sound and pressure detectors, but need made her take the risk.
HungarianMegadja, hogy a bemutató jelenleg rejtett lapjai is kinyomtatásra kerüljenek-e.
Specifies whether to print the pages that are currently hidden from the presentation.
HungarianHa vannak tengerek azokban a rejtett világokban, akkor sokkal gyorsabban utazhatunk.
Provided there are seas, in those hidden worlds, we can achieve swift travel Seas?
HungarianBeharaptam az ajkamat, és farkasszemet néztem a totemoszlopba rejtett üvegszemmel.
I pulled my lips back against my teeth and leered at the glass eye in the totem pole.
Hungarian- Gyakran ingadozó véleményt takar, néha pedig nem egyéb, mint rejtett dicsekvés.
It is often only carelessness of opinion, and sometimes an indirect boast.
HungarianKihúzott egy hüvelyébe rejtett kardot a nyereg mögötti csomagból és felkötötte.
They plucked a scabbarded blade out from the pack be-hind the saddle and belted it on.
HungarianAz elementál rohama felébresztette a rejtett tárolóhely mágikus védelmeit.
The elemental's assault had awakened the magical defenses of the hidden cache.
HungarianJamata nem tudta, és ebben a pillanatban a tudatlanság nagy veszélyt rejtett magában.
Yamata didn't know, and not knowing, at this moment, struck him as dangerous.
HungarianHoltzman kénytelen volt megállapítani, hogy a zsebébe rejtett magnónak semmi esélye.
In a moment, it was certain that his tape recorder wouldn't have a chance of working.
HungarianA pillecukor-kihívás pedig segít nekik azonosítani a rejtett feltételezéseket.
And what the marshmallow challenge does is it helps them identify the hidden assumptions.
HungarianAz éléskamrában legalább egy percig matatott, mire megtalálta a rejtett kapcsolót.
In the pantry once more, she needed a minute to find the hidden switch.
HungarianSzéth odaviszi Jégcsapot a bérelt autójához, amelyet előző éjszaka rejtett el az úton.
Seth would drive Icicle to the rented car he'd hidden down the road the night before.
HungarianValami titkos, rejtett, amit talán egyedül csak az asszony láthatott?
Something so deep and hidden that perhaps she was the only one who could see it?
HungarianKonkrétan ez a tiszt a rejtett bombák és általában a robbantóeszközök szakértője volt.
This particular officer was an expert on booby traps and explosive devices in general.
HungarianEgyiptomban olyan rejtett gazdagság vár, melyet még én magam sem tudok felmérni.
In Egypt I have riches hidden which I myself can no longer measure.
HungarianPoloska megállt az étterem előtt, és számba vette sok rejtett zsebének tartalmát.
Outside the restaurant, Bugg paused to check the contents of his shirts many hidden pockets.
HungarianA plafonba rejtett mikrofonok lehetővé tették, hogy nyomon kövessék a társalgást.
Microphones buried in the ceiling allowed them to listen in to the disjointed conversations.
HungarianKivara nyomban alábukott, s lemerült Sorak elméjének valamely rejtett zugába.
Kivara instantly ducked under, submerging herself deep within the recesses of Sorak's mind.