"rekedt" English translation

HU

"rekedt" in English

HU rekedt
volume_up
{adjective}

rekedt
volume_up
hoarse {adj.}
, figyelmeztettem magam, próbálva uralkodni rekedt lélegzésemen.
Stay quiet, I warned myself, trying to control my hoarse breathing.
Didalmasan rekedt kiáltással fejezte be: - Ötvenkilenc-hatvan!
He finished in a triumphant hoarse shout: 'Fifjynine-sizzy!'
Nem nélküli rekedt hangon kántálta szavait, aztán harsogva hahotázott.
She sang her words in a hoarse, sexless voice that gave way to a galloping laughter.
Egy száraz, rekedt hangú, idegen akcentussal beszélő nő vette fel a kagylót.
A woman's voice answered, a dry, husky-sounding foreign voice: 'Allo.
- Elég - mondta Gwydion háta mögött egy rekedt hang.
That's enough, said a husky voice in the dark behind Gwydion.
A kisfiú hangja alig volt több, mint rekedt suttogás.
His voice was little more than a husky whisper.
rekedt (also: érdes)
Az üldöző gnómok fülsértő, rekedt ordibálásban törtek ki.
Shouts, raucous and jarring, rose from the pursuing Gnomes.
A hegyoldal felől rekedt röhögés hallatszott.
Raucous laughter carried up from the slope below.
Ebben a pillanatban egy rekedt, de pallérozott Hang szólalt meg a feje fölött:
At that moment, a Voice, raucous yet refined, burst into speech over her head.
His throat was rusty, but that was all right.
Úgy látom, az ellenség kezébe kerültem jegyezte meg érdes, a több éves folyamatos ivástól rekedt hangon.
I see that I've fallen into the hands of mine enemies,' he said in a voice made rusty by years of hard drinking.
rekedt (also: torokhangú)

Context sentences for "rekedt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianIzland és az Önök lekicsinylő Birodalmában rekedt országok, végre szabadok lesznek.
Iceland, and the nations now stuck in your raspberry Reich, will be free at last.
HungarianA gáton át jöttem vissza folytatta lassan, és a hangja már rekedt volt az alkoholtól.
I came back across the dam, he said slowly, in a voice heady thick with alcohol.
HungarianSajnos, a sport és a turizmus kívül rekedt, és úgy vélem, ezt korrigálni kell.
Unfortunately, sport and tourism were excluded and I believe this should be corrected.
HungarianNekem Catherine Cusack beszélt róla felelte Ryder az izgalomtól rekedt hangon.
It was Catherine Cusack who told me of it, said he in a crackling voice.
HungarianAzért mondod ezt, hogy megmentsd a rabszolgalányt suttogta a császár rekedt hangon.
You speak to save the slave woman, the emperor said in a rough whisper.
HungarianBurt Forsyth telefonált, és rekedt hangján megkérdezte: Hogy állsz Millgate nekrológjával?
This time, Burt Forsyth's gravelly voice demanded, How's the Millgate obit coming?
HungarianA férfi rápillantott, és torkát ismét csak az a rekedt, kavicszörgésszerű hang hagyta el.
Stark glanced at her and that caught-gravel sound came from his throat again.
HungarianHalk, rekedt hang tört ki a torkából: Csak nem fogsz Elakadt a szava.
She said in a small parched voice: You're not She could get no other words out.
HungarianHosszú ideig állt dermedten, végül elcsendesedett a rekedt lihegése.
He stood frozen for a long time, the harsh breath in his throat finally slowing.
HungarianIsmét azt a rekedt karistolást hallatta, ám ezúttal kihallani véltem belőle az igen szót.
There came that harsh noise again but this time I fancied I heard the syllable Yes.
HungarianRose ivott egy korty Colát, de a hangja olyan rekedt volt, mintha száraz lenne a torka.
Though she had just taken a long swallow of Pepsi, her throat sounded dry.
Hungarianrecsegte rekedt hangján Bee.
Hey! getcher genuwine, authorized, official Malachis here, said Bee hoarsely.
HungarianAnnie rekedt morgással fölemelte; Paul alig bírta megállni, hogy fel ne kiáltson fájdalmában.
She lifted him with a moist grunt, and Paul had to bite back a scream of agony.
HungarianDe már a kormánynál ült, csak megbilincselt karja rekedt kívül az ablakon.
Now he was sitting behind the wheel with his cuffed arm out the window.
HungarianA csattogás, a rekedt, panaszos hang, a kék-fekete kígyószerű szőnyeg?
The booming, the Tioarse and petulant voice, the blueblack rug like snakes?
HungarianFelemelte hosszú mutatóujját, és még utoljára kieresztette rekedt hangját.
The lich writhed amid smoke and fell to its knees, pointing a bony arm.
HungarianRekedt, kellemetlen nevetés volt, nemcsak örömtelen, de kifejezéstelen is.
It was a grating unpleasant laugh, not only mirthless, but meaningless.
Hungarian- kérdezte hirtelen, szomorúságtól rekedt hangon.
You're not going to leave us, are you? he asked suddenly, voice sharpened with distress.
HungarianDegarmo rekedt hangját hallottam: Ki mondta magának, hogy Mildred pénzt kért Almore-tól?
Degarmo said gratingly: Who told you she tried to get money from Almore?
HungarianHát, szóval aztán lett, ami lett, jól összekutyulta, a Szophia meg benne rekedt.
Anyway, he made this awful mess, and Sophia was caught inside.