"rendelkezik" English translation

HU

"rendelkezik" in English

HU rendelkezik
volume_up
{verb}

Pedig a végrendelet közel húszmillió dollár szétosztásáról rendelkezik.
But the will plainly seeks to dispose of something around twenty million dollars.
Luther Crackenthorpe saját maga nem rendelkezik vele?
Luther Crackenthorpe himself cannot dispose of it ?

Context sentences for "rendelkezik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMost már a legtöbb rendőrség rendelkezik jól kiképzett, terrorellenes osztaggal.
Many police agencies across the world have highly trained counterterror groups.
HungarianMost már elismered, hogy Svindler valóban különleges szakértelemmel rendelkezik?
Must you now acknowledge that the Dodger may indeed be of exceptional competence?
HungarianÍrország, különösen Dél-Írország gazdag kulturális és kreatív múlttal rendelkezik.
Ireland, in particular Ireland South, has a rich cultural and creative history.
HungarianAz én országom, Málta, mely jelenleg öt hellyel rendelkezik, hat helyet fog kapni.
Malta, my country, which at the moment has five seats, will increase to six seats.
HungarianJelentős politikai hatalommal rendelkezik, többel mint zavaros fejével hinné.
You carry considerable political power, more than your confused brain realizes.
HungarianOlyan tapasztalataid vannak az öregkorról, amelyekkel egyikünk sem rendelkezik.
You experienced old age in a way that none of the rest of us has ever known.
HungarianMinden tizedik itt dolgozó alkalmazott nem rendelkezik szociális védelemmel.
At least 1 in 10 members of staff are working here without any social protection.
HungarianAmennyire én tudom, egyetlen alkotmány sem rendelkezik a jövő nemzedékek jogairól.
As far as I am aware, no constitution defines the law for future generations.
HungarianRománia rendelkezik a leghosszabb Duna-szakasszal a part menti államok közül.
Romania has the largest section of the River Danube among all the riparian states.
HungarianRendelkezik arról, hogyan együnk, öltözködjünk, sőt hogyan használjuk a vécét.
It stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet.
Hungarianmivel a Szerződés nem rendelkezik az e célból szükséges különös hatáskörökről,
Whereas the Treaty has not provided the specific necessary powers for this purpose,
HungarianAz irányelv azonban a hagyományos rendszerek szerinti osztályozásról rendelkezik.
The Directive, however, provides for categorisation according to traditional systems.
HungarianÖn említést tett arról, hogy otthon nagy többséggel rendelkezik.
You have referred, Mr Orbán, to the fact that you have a large majority at home.
HungarianA belorusz fővárosban összesen 14 tagállam rendelkezik diplomáciai képviselettel.
A total of 14 Member States have their diplomatic missions in the Belarusian capital.
HungarianVegyük a vírusellenes szerek példáját: ki rendelkezik, és ki nem rendelkezik ezekkel?
Taking the example of the antiviral drugs: who has, and who does not have, these?
Hungarian(FR) Elnök asszony, Lange úr kiváló jelentése három pozitívummal rendelkezik.
(FR) Madam President, the excellent report by Mr Lange has three positive features.
HungarianAz EU tehát kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik a közös vízumpolitika terén.
Thus, the EU has an exclusive external remit in the field of the common visa policy.
HungarianEz az, ami két milliárd évnyi, munka közben szerzett tapasztalattal rendelkezik.
That's the one that relies on two billion years of on-the-job experience.
HungarianÖn kétharmados többséggel rendelkezik a parlamentben, és ez legitim többség.
You have a two-thirds majority in parliament and it is a legitimate majority.
HungarianEz a jelölt - aki egyébként egy nő - minden szükséges tulajdonsággal rendelkezik.
That candidate - who, by the way, is a woman - has the qualities required.