HU

rendez {verb}

volume_up
1. general
Növekvő sorrendben rendez (például 1, 2, 3 vagy a, b, c).
Sorts in ascending order, (for example, 1, 2, 3 or a, b, c).
Csökkenő sorrendben rendez (pl. 9, 8, 7 vagy z, y, x).
Sorts in descending order (for example, 9, 8, 7 or z, y, x).
Mondtam, hogy körülbelül egy hónap múlva, mire gratulált, és megígérte, hogy nyilvános felolvasóülést rendez művemből saját költségére, és meghívja a barátait is.
I told him, In a month or less, and he congratulated me and said that he would then give orders to have a pub lie reading of it at his own expense, inviting his friends to attend.
rendez (also: nyilvántart, osztályoz)
volume_up
to calendar {vb} (order, catalogue)
Mint tudják, a mai vita csak néhány héttel előzi meg a romákról szóló második európai csúcstalálkozót, amelyet a házigazda spanyol elnökség április 8-9-én Córdobában rendez meg.
As you know, this debate is taking place just some weeks before the second Roma Summit, which will be hosted in Córdoba by the Spanish Presidency on 8 and 9 April.
2. "adósságot"

Context sentences for "rendez" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianFőleg, hogy olyantól kapom, aki ír, színészkedik, rendez... és szaxofonon is játszik.
Originally, I kind of felt like... it was really coming after me, you know?
HungarianHa számokat érték szerint rendez sorba (1, 2, 12 stb.), válassza a numerikus lehetőséget.
Select numeric when you want to sort numbers by value, such as in 1, 2, 12.
HungarianHm... azért jöttem, hogy megkérdezzem, rendez-e most az egyházközség valami különleges gyűjtést?
Ahem I came to ask if there was anything special you are collecting for at the moment?
HungarianÁm a harcban senki sem veszi fel vele a versenyt, sem a tornákon, amelyeket Arthur rendez Caerleonban.
None can match him at arms, either, nor in the games Arthur holds at Caerleon.
HungarianSablonokat vagy példadokumentumokat ad hozzá, távolít el vagy rendez át.
Adds, removes, or rearranges templates or sample documents.
HungarianHa számokat karakterkód szerint rendez sorba (1, 12, 2 stb.), válassza az alfanumerikus lehetőséget.
Select alphanumeric, when you want to sort the numbers by character code, such as in 1, 12, 2.
Hungarian- Arthur évről évre nagyobb látványosságot rendez - mondta Morgause.
Arthur every year gives us more pageantry, said Morgause.
HungarianÚgy tudom, majdnem meghalt karácsonykor, akkor megkérdezhetem, miért rendez húshagyókeddi fogadást?
They say he almost died on Christmas Day, may I ask why he is giving a party on Shrove Tues- day?
HungarianMinden falu rendez évente kulturális fesztiválokat, amelyek nagyszámú látogatót vonzanak régiónba.
All villages organise annual cultural festivals, attracting large numbers of visitors to our region.
HungarianMegmondtam neki, ha még egyszer ilyen féktelen tüntetést rendez, megszakítunk vele minden kapcsolatot.
I told him that if he made another uncontrolled demonstration we would have no more to do with him.
Hungarian- Az Uralkodó mulatságot rendez ma éjjel és van valaki, aki elég dühös, hogy megpróbálja megölni.
The Coronal attends a revel this night, and there is bound to be someone angry enough to try to slay him.
HungarianA Bizottság közleményében az áll, hogy 2011 végén konferenciát rendez, és más tervei is vannak.
It says in your communication that, at the end of 2011, you will hold a convention and take some other action.
HungarianA Bizottság rendszeresen rendez konferenciákat a helyi és regionális hatóságok képviselőinek részvételével.
The Commission regularly organises conferences with representatives from local and regional authorities.
HungarianBelsazár, a fia, elhatározza, hogy lakomát rendez.
Belshazzar, his son, decides to have a feast.
HungarianTovábbá szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a Bizottság 2010. április 22-én munkaértekezletet rendez az érdekeltek számára.
Moreover, I can inform you that the Commission will host a stakeholders' workshop on 22 April 2010.
HungarianRegis Sheffield remek jogászbált rendez.
Regis Sheffield's giving a marvelous legal party.
Hungarian- Tudom, rendszerint tűzijátékot rendez.
Usually - ' 'Usually there's fireworks, I know.
HungarianMert holnap Chrissy holnap bulit rendez.
'Cause Chrissy's throwin' a party tomorrow.
HungarianA belga elnökség célzott konferenciát rendez arról, hogyan lehetne jobban hasznosítani az ESZA-t a szegénység leküzdésében.
The Belgian Presidency is holding a conference specifically on how the ESF could be more useful in reducing poverty.
HungarianA SAC nem egy ilyet rendez minden évben.