"retesz" English translation

HU

"retesz" in English

HU

retesz {noun}

volume_up
Ez a régi fegyver egylövetű volt, a retesz segítségével lehetett újratölteni.
The ancient weapon was single shot; a sliding bolt had to be operated to reload it.
A retesz, egy centiméter átmérőjű acélrúd, semmi jelét nem mutatta, hogy engedne.
The bolt, a quarter inch of steel in diameter, showed no signs of loosening.
Retesz csikorgott, és az ajtó egyik szárnya befelé húzódott.
A bolt squealed and half of the door bent inward.
Kulcs nem volt, de kulcslyuk sem, semmiféle zár vagy retesz, amivel az ajtót be lehetett volna zárni.
There was no key in it, and no place for a key, no lock of any fixable sort.
Chubb lock to the door.
bar the door, lock the gate,
Gomb helyett fogantyús retesz volt az ajtón.
There was a thumb latch instead of a knob.
Laza lehetett a retesz, valahogy rátolódott, bezárta, amikor éppen senki nem volt odabenn.
Loose, the drop bar might have fallen into the latch channel when no one had been in the stall.
Tony nyögve kínlódott, a zárral és a rozsdás retesz végül hatalmas csikordulással engedett.
Grunting, Tony put all of his strength against the stubborn window latch, and abruptly the rusted metal gave--sweeek--and popped open.
Becsapta maga mögött, és próbálta bezárni, de nem volt rajta retesz, csak egy kulcslyuk.
Inside, he slammed the door and tried to lock it, but there wasn't a bolt to slide into place, only a slot for a key.
Ez a régi fegyver egylövetű volt, a retesz segítségével lehetett újratölteni.
The ancient weapon was single shot; a sliding bolt had to be operated to reload it.
A retesz egy pillanatig ha ellenállt, azután hátrasiklott, mert hiszen az volt a hivatása.
It resisted him for only a moment, and then slid back, as it had been born to do.
retesz (also: rés, nyílás, rúd, cella)
Becsapta maga mögött, és próbálta bezárni, de nem volt rajta retesz, csak egy kulcslyuk.
Inside, he slammed the door and tried to lock it, but there wasn't a bolt to slide into place, only a slot for a key.

Context sentences for "retesz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA retesz egy pillanatig ha ellenállt, azután hátrasiklott, mert hiszen az volt a hivatása.
It resisted him for only a moment, and then slid back, as it had been born to do.
HungarianA retesz ki volt tépve, és látszott az is, hogy rátolták az ajtóra, ahogy az imént hallottuk.
He was passing on his regular rounds, and heard a scream from the house.
HungarianHallotta, miként csusz-szan helyére a retesz, azután mély torokhang kuncogott fel mellette.
He heard a bar fall and then a low, throaty chuckle from beside him.
HungarianAz ősrégi vaslemezekbe nem vágtak ajtót, és hatalmas retesz csukta őket.
These ancient, rusted slabs of iron were windowless and fastened securely in place by huge metal clasps.
HungarianEgy pillanatig semmi sem történt, majd megmoccant az ablakot takaró függöny, retesz kattant, és az ablak kinyílt.
There was a moment's wait, then the curtains covering the window moved slightly.
HungarianA retesz kattan... a fény villan... és megállították az időt... ha csak egy szempillantásra is.
The shutter is clicked... the fash goes off... and they've stopped time... if just for the blink of an eye.
HungarianA retesz engedett, amire egy eszeveszett üvöltés volt a válasz.
It squealed, and he roared at the sound.
HungarianLátta, amint négy alak bemegy négy ajtón, hallotta, ahogy négy zárban megfordul a kulcs, és kattan négy retesz.
He saw four figures pass through four doors and heard the turning of four locks and the shooting of four bolts.
HungarianRozsdás retesz, nem gond, csapd föl a fedelét.
Latches rusted, no problem, throw back the lid.
HungarianAz ajtó halkan becsukódott, kattant a retesz.
The door closed softly behind him and locked.
HungarianA következő pillanatban már hallotta is egy elhúzott retesz zaját a folyosóról, majd pedig kattanva kinyílt egy ajtó.
A bare moment later he heard the snick of a deadbolt being released down the hall, followed by the click of an opening door.
HungarianMinden külső ajtót dupla retesz zár.
HungarianVasrúd és retesz kattant.
An iron bar and locks snapped into place.
Hungarian-Retesz nincs? - kérdezte.
HungarianA festett ajtókon retesz őrizte magányunkat, a parázstartók illatoztak, parfümös füst gomolygott a rézlámpákból.
It was private here, the painted wooden doors at once bolted, the burning braziers scented with incense, perfumed smoke rising from the brass lamps.
HungarianAutizmusa, amelyet időnként agorafóbiás rohamok súlyosbítottak, sokkal biztosabban tartották odabent, mint a legerősebb zár vagy retesz.
His autism, which is at times complicated by agoraphobia, keeps him this side of the threshold more securely than could locks or chains.
HungarianKét súlyos zár volt az ajtón, alul is, felül is retesz, bár Will úgy vélte, egyetlen józan eszű betörő sem próbálkozna a bejárati ajtóval.
It was solid oak, with two heavy locks, and bolts top and bottom, though Will thought that no sensible burglar would try the front door anyway.
HungarianMegtudva, amire szüksége volt, a terrorista belökte az ijedt fiatalembert a festékraktárba, rácsapta az ajtót, és a kettőős retesz egyikét bezárta.
Knowing what he needed to know, the terrorist pushed the frightened young man into the paint locker, swung the door closed, and threw one of the twin bolts into its socket.