"rohanás" English translation

HU

"rohanás" in English

HU

rohanás {noun}

volume_up
A megsemmisülés felé vezető meredek út egy kis csúszással indul, amit megállíthatatlan rohanás követ.
The steep slope of dissolution began with a skid, only to become a headlong run.
Nem volt rohanás, lábdobogás, kiáltozás.
There was no running, no pounding of feet, no hoarse cries.
Rohanás be a házba, telefon, rendőrség, elhadart, ösz-szevissza történet, nehézkes hivatalos kérdések.
Then the run back to the house, the phone call to the police, the garbled explanation, the ponderous official inquiries.
Nem volt rohanás, lábdobogás, kiáltozás.
There was no running, no pounding of feet, no hoarse cries.
Nem lesz több munka, bosszankodás és rohanás.
No more working and fretting and running.
Az egyik tárlóra esett, újabb vad tüzelést váltott ki; a dörrenések között vad rohanás hallatszott.
Glass landed on glass case, there was another wild shot, and the sound of running feet between the echoes of the detonation.
Miért a nagy rohanás, hogy mind a 27 tagállamban ratifikáltassuk a Lisszaboni Szerződést?
Why the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
A rohanás, a sietség az, ami a legjobban zavar.
Its the headlong rush that always troubles me.
Why this mad rush, this haste?

Context sentences for "rohanás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianMiért a nagy rohanás, hogy mind a 27 tagállamban ratifikáltassuk a Lisszaboni Szerződést?
Why the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
HungarianA megsemmisülés felé vezető meredek út egy kis csúszással indul, amit megállíthatatlan rohanás követ.
The steep slope of dissolution began with a skid, only to become a headlong run.
HungarianÚgy érezte, ostobaság ez a rohanás, egyenesen életveszélyes.
But the wheels of the law, now engaged and rolling, could not be blocked.
HungarianTakarodót fújtak, megkezdődik a vad rohanás vissza, Saigonba.
The stampede back to Saigon was beginning, and curfew called.
HungarianCsakhogy Balthamosznak a rohanás volt az egyetlen fegyvere.
But moving quickly was the only defense Balthamos had.
HungarianA vad rohanás ijesztő hirtelenséggel megtorpant.
The perspective shift halted with jarring suddenness.
HungarianNem volt rohanás, lábdobogás, kiáltozás.
There was no running, no pounding of feet, no hoarse cries.
HungarianRohanás be a házba, telefon, rendőrség, elhadart, ösz-szevissza történet, nehézkes hivatalos kérdések.
Then the run back to the house, the phone call to the police, the garbled explanation, the ponderous official inquiries.
HungarianAz egyik tárlóra esett, újabb vad tüzelést váltott ki; a dörrenések között vad rohanás hallatszott.
Glass landed on glass case, there was another wild shot, and the sound of running feet between the echoes of the detonation.
HungarianVad rohanás lármája robbant bele a csendbe.
There was an eruption of noise and violent motion.
HungarianEste van, isteni rohanás, piszokszín munkaruhát viselő ezrek zúdulnak le a mozgólépcsőkőn a földalatti vonatokhoz.
The divine rush as thousands in their drab workaday clothes poured down the escalators to the underground trains.
HungarianRohanás, különben lekésem a párizsi légpárnást meg azt a különös leányt, kinek arca virágszirom, teste csupa szenvedély.
Run, or I'll miss the Paris Pneumatique and that exquisite girl with her flower face and figure of passion.
HungarianA rohanás, a sietség az, ami a legjobban zavar.
Its the headlong rush that always troubles me.
HungarianMintegy féltucat splrálkörnyl rohanás után egy nagy ajtót találtak, de hamarosan kiderült, hogy szintén zárva.
After traversing a half-dozen coils of the ramp, they came to a large access door only to find that it too was locked.
HungarianNem lesz több munka, bosszankodás és rohanás.
HungarianItt nem volt az a fejveszett rohanás, mindenki csendben és nyugodtan tette a dolgát, legalábbis kívülről így látszott.
No more rushing about, here he was, surrounded by people calmly and quietly going about their jobs-outwardly so, anyway.
HungarianMire ez az őrült rohanás ez a sietség?
HungarianÚgy sejtik, hogy csakis a gyermekeit védő apától telik ilyen vad rohanás, ilyen elszánt tekintet, ilyen szúrós bajusz.
They know only a father who genuinely fears for his children would run so hard, would stare like such a maniac, would wear such a cruel mustache.
HungarianUdinász rohanás közben megpillantott az utcán egy furcsa férfit, törökülésben látta, hogy a férfi meglepetten néz fel rá.
In a blur of motion, Udinaas was past the strange man sitting cross-legged on the street - he caught the sudden jerk of surprise from the man as they swept by.
HungarianEnnek súlyos velejárói közé tartozik a legkedvezőbb jog kiválasztása ("forum shopping”) és a bíróságra rohanás ("dash to court”), hogy az egyik fél érjen el kedvező eredményt.
Forum shopping and the 'dash to court', for one party to obtain a favourable result, are serious side-effects of this.