HU rossz
volume_up
{noun}

rossz (also: baj, bántalom, kár, sérelem)
volume_up
harm {noun}
Attól, hogy rossz vagyok, Michael, rossz ember, aki csakugyan képes ártani.
`That I'm bad, Michael, a bad person, a person who could really do harm.
Gondolom, mindezt nem vették rossz néven a jelentkezésénél mondta.
I suppose all this would not have done his candidature any harm, he suggested.
Mi rossz van abban, ha valaki megírja, amit más már úgyis megírt?
What harm is there in writing what's already been written?

Context sentences for "rossz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa egy gerinctelen bábut akartál magad helyett, akkor rossz embert választottál!
I wanted nothing of the kind and still do not, the former Royal Magician growled.
HungarianEzeket elsősorban a rossz étkezési szokások és az egészségtelen életmód okozza.
Such conditions are mainly due to poor eating habits and an unhealthy lifestyle.
HungarianEbbe még belegondolni is rossz; a hajók számára az Elme szent és sérthetetlen.
The very idea that its Mind was not absolutely inviolate was anathema to a ship.
HungarianMenekültünk azok elől a rossz emberek elől, és hipp-hopp, itt találtuk magunkat.
We were trying to escape from those men, and we just seemed to find ourselves here.
HungarianElég rossz sora volt, mi meg élveznénk, hogy van egy kicsi, akit fölnevelhetünk.
She's had a raw deal, and it will be fun for us to have something young growing up.
HungarianAz a nagydarab ember leütné a maga fejét, ha egy rossz szót szólna Mildredről.
The big boob would tear your head off right now, if you said anything against her.
HungarianAz a rossz benne, hogy a kínai tengerészgyalogság partra száll érvelt Jarrel.
The big deal is, the Chinese Marines will make it on the beach, Jarrel argued.
HungarianDing odébb rúgta a fegyvert tőle, de addigra a 4-es rossz fiú nem mozgott többé.
Ding kicked his weapon loose, but by that time 4's shade had stopped moving.
HungarianBelegondolni is rossz, hogy egész este és a rákövetkező nap ne dohányozhasson.
It would be too bloody to be without tobacco tonight as well as all tomorrow.
HungarianAz amúgy is rossz gazdasági helyzet mellett ennek katasztrofális hatása lenne.
The impact of this would be catastrophic with the economic situation the way it is.
HungarianHa jó, ha rossz, azáltal formáljuk Európa jövőjét, ahogy gyermekeinket neveljük.
For better or for worse, we are shaping Europe's future by how we raise our children.
HungarianEgészségügyi problémákat látok, maláriát, tüdőbajt, rossz higiéniás körülményeket.
I see the health problems, the malaria, the respiratory and hygiene problems.
Hungarian- Most ugyancsak rossz néven vennék bármi pihenőt vagy megállást - mondta Legolas.
'Now do I most grudge a time of rest or any halt in our chase ' said Legolas.
HungarianTizennyolc kilométeresnek mértem a sebességét, ami az ő korában nem is rossz.
I clocked him at eleven miles an hour, which was excellent for a man his age.
HungarianA rossz táplálkozás sok baj okozója, beleértve a túlsúlyt és az elhízást is.
Poor nutrition is the cause of many afflictions, including overweight and obesity.
HungarianSephrenia előző esti, bíztató szavai ellenére a lovag hangulata még mindig rossz volt.
Despite Sephrenia's assurances the previous evening, Sparhawk's mood was sombre.
HungarianHát, egy darabig egészen közel voltatok, Wayne, de aztán rossz nyomon indultatok el.
Well, Wayne, you boys were hot for a while, but then you chased a wild rabbit.
HungarianAztán továbblovagoltak, boldogan hogy maguk mögött hagyták a rossz emlékű gázlót.
They rode now more swiftly, and by midnight the Fords were nearly five leagues behind.
HungarianMindnyájunk előtt ismeretes az a rossz bánásmód, amelyben a tálibok a nőket részesítik.
We are all familiar with the stories about mistreatment of women by the Taliban.
HungarianNos, ha valakinek rossz a lelkiismerete, miért nem keres fel személyesen?
Well, if someone had a guilty conscience, why wouldn't he approach you directly?