HU rosszkedvű
volume_up
{adjective}

rosszkedvű (also: zsémbes, ingerlékeny, morcos)
volume_up
grumpy {adj.}
You're just a little grumpy now.
She's a grumpy girl.
It's really grumpy.
rosszkedvű (also: ellentétes, barátságtalan, ferde, metsző)
volume_up
cross {adj.}
Nemigen lehetett eldönteni, hogy csak rosszkedvű-e, vagy természettől fogva aggodalmaskodó.
It was impossible to tell if she was more disgruntled or worried.
Fél órával később ismét a rendőrőrsön voltak, ahol a nem is titkoltan rosszkedvű őrmester ismét bevezette őket abba a szobába, ahol az ingóságokat őrizték.
Half an hour later, Preston and Carmichael were back in the police station, where a plainly disgruntled sergeant led them once again to the room where the productions were stored.
rosszkedvű (also: kövér, testes, levert, kedvetlen)
volume_up
dumpy {adj.}
rosszkedvű (also: komor)
volume_up
glum {adj.}
rosszkedvű (also: ingerlékeny)
volume_up
ill-humored {adj.} [Amer.]
rosszkedvű (also: ingerlékeny)
volume_up
ill-humoured {adj.} [Brit.]
rosszkedvű (also: aljas, erőtlen, rossz, közönséges)
volume_up
low {adj.}
rosszkedvű (also: szeszélyes, kedvetlen)
volume_up
moody {adj.}
Ha úgy látom, hogy kezdesz rosszkedvű vagy lehangolt lenni, felvidítom egy kicsit a napodat.
If I see that you're becoming downcast or moody, I'm supposed to brighten your day.
Meg vagyok döbbenve, hogy milyen sok ügyvédi iroda alkalmaz rosszkedvű, sőt goromba ügyfélfogadó titkárnőket.
I'm amazed at the number of law offices that employ moody and even rude receptionists.
He had been restless and moody all day.
rosszkedvű (also: dühös, morcos, ingerült)
volume_up
shirty {adj.}
rosszkedvű (also: barátságtalan, mogorva, durcás, duzzogó)
volume_up
sulky {adj.}
rosszkedvű (also: levert, nyomott hangulatban van)
rosszkedvű (also: levert, lehangolt)
rosszkedvű (also: levert, lehangolt)
rosszkedvű (also: mísze van)
rosszkedvű (also: mogorva, mogorva kedvében van)

Context sentences for "rosszkedvű" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA rosszkedvű, idős asszony is ott volt, ő a National Enquirert lapozgatta.
The same grouchy old woman sat at her table and flipped through the National Enquirer.
HungarianAz ember észreveszi, ha egy gyerek mohó, rosszkedvű vagy van benne egy adag erőszakosság.
You can see when a child's greedy, or bad tempered, or got a streak of the bully in him.
HungarianMi a fene történt délután, hogy ilyen átkozottul rosszkedvű lettél?
What the hell happened this afternoon to get you into this God damned humor?
HungarianViszont egy rosszkedvű utcai járőrparancsnok bevonhatja az engedélyét.
On the other hand any acting-captain with a grouch can break you.
HungarianDonnának borzasztóan hiányzott New York, sértődött volt, rosszkedvű, ideges, egész egyszerűen félt.
Donna, who missed New York badly, was by turns sullen, petulant, and just plain scared.
HungarianA vasajtó melletti üvegszekrényben megjelenő valamennyi jelentés egyöntetűen rideg és rosszkedvű.
The reports that appeared in the glass case by the iron door were uniformly bleak and peevish.
HungarianA temetést követő nap reggelén nagyon rosszkedvű volt.
He was in a very bad temper the morning of the day after the funeral.
HungarianRosszkedvű volt, és nem volt megelégedve magával.
He went slowly out of the boathouse, unhappy and displeased with himself.
HungarianAmikor megmondtam, hogy nincs apám, és hogy az egész dolog Augustustól és Liviától függ, igen rosszkedvű lett.
When I told her that I had no father and that it all rested with Augustus and Livia she became depressed.
HungarianEgy másodperc, és fel is bukkant a fiú a medve oldalán: marcona jelenség, a tekintete rosszkedvű, álla előreugró.
After a moment the boy appeared next to the bear: fierce-looking, with frowning eyes and a jutting jaw.
HungarianMindazonáltal Cwyd idővel rosszkedvű lesz.
Nevertheless Cwyd himself becomes gloomy, through bafflement.
HungarianÉber volt, de egy pillanatra sem rosszkedvű.
And yet for all his watchfulness he was never depressed.
HungarianClark meglehetősen rosszkedvű lesz délután.
Mr. Clark would be in a foul mood until after lunch.
HungarianHivatalában ideges, rosszkedvű, ingerlékeny.
Worried, bad-tempered and irritable in the office.
HungarianRosszkedvű vagy állapította meg.
'You're a grouch, Sparhawk,' she said crisply.
HungarianNagyon rosszkedvű, bosszús hangulatban volt.
HungarianCsak egy kicsit rosszkedvű vagyok ma reggel.
Hungarian- Te is fáradt vagy és rosszkedvű?
Hungarian- Ha rosszkedvű, a haja vörös lesz.
HungarianA csendes-óceáni légierő parancsnoka, egy altengernagy, legalább olyan rosszkedvű volt, mint az összes tiszt a Pearl Harbor-i haditengerészeti támaszponton.
AirPac was a vice admiral, and in as foul a mood as every other officer at the Pearl Harbor Naval Base.