"rugalmasság" English translation

HU

"rugalmasság" in English

HU rugalmasság
volume_up
{noun}

rugalmasság (also: lendület, virgoncság)
rugalmasság (also: nyújthatóság, nyúlékonyság)
A mai haitihez hasonló helyzetekben a gyorsaság, a megfelelőség és a rugalmasság a legfontosabb.
In situations such as the one in Haiti today, what is important is speed, adequacy and elasticity.
So, flexibility is given.
Ezért véleményem szerint nagyon fontos nem csak azok újbóli megerősítése, hanem az egyes alapok között némi rugalmasság bevezetésével azok hatékonyságának mérlegelése is.
That is why I believe it is very important not only to reconfirm them, but also to give thought to their effectiveness by introducing some sort of flexibility between one fund and another.
rugalmasság
Igyekeztünk formálni az ízlésvilágot a nagyobb rugalmasság, a helyreállító választások irányába.
We were directing tastes towards more resilience, more restorative options.
A rugalmasság témája nagyon személyes számomra, és sok módon formálta az életemet.
This topic of resilience is very personal to me and in many ways has shaped my life.
rugalmasság
rugalmasság (also: ruganyosság, eredet, repedés, megvetemedés)
volume_up
spring {noun}
rugalmasság (also: terület, sáv, szakasz, terjedelem)

Context sentences for "rugalmasság" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz a rugalmasság semmiképpen nem jelenti az egységes piac elveinek a megváltozását.
This flexibility certainly does not mean any changes to the single market principles.
HungarianEz a technikai intézkedések egyszerűsítését jelenti és a rugalmasság felkarolását jelenti.
It means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
HungarianA rugalmas biztonság, illetve a biztonságos rugalmasság fogalmának pontosan ez a lényege.
The essence of the concept of flexicurity or secure flexibility is precisely that.
HungarianÖrömmel fogadom az intenzív megközelítés és a rugalmasság irányában tett lépéseket.
I welcome these moves towards a more intensive approach and flexibility.
HungarianItt meg kell jegyeznünk, hogy a rugalmasság, az nem lehet egyenlő a semmittevéssel.
We must take note: being flexible is not synonymous with doing nothing.
HungarianEz egyaránt fontos a rugalmasság, a munkavállaló és a munkaadó szempontjából.
It is important for flexibility, for the worker and the employer alike.
HungarianMeg kell tanulnunk egymást megérteni a szabadság és a rugalmasság kereteiben.
We need to learn to understand one another in liberty and flexibility.
HungarianHogyan lehet tehát a költségvetési problémák megoldása hirtelen a rugalmasság korlátozása?
So how can the solution to the budget problems suddenly be to restrict flexibility?
HungarianA rugalmasság lehetősége mind a munkaadó, mind a munkavállaló számára fontos.
A chance for flexibility is important for both employer and employee.
HungarianA jelentés által kért rugalmasság lehetővé teszi, hogy a gazdák megvédjék állataikat.
The flexibility called for will allow farmers to protect their animals.
HungarianSok ember szerint azonban rugalmasság az van, de hova lett a biztonság?
However, many people say that flexibility we see a lot of, but where is the security?
HungarianEz a rugalmasság azonban nem válhat a takarmányhigiéniai célkitűzések hátrányára.
But such flexibility should not compromise feed hygiene objectives.
HungarianKimerítően beszéltünk a rugalmasság szerepéről a munkaerő-piaci politikában.
We have spoken extensively about flexibility in labour market policy.
HungarianA rugalmasság fontos, mert a helyzet eltérő a különböző tagállamokban.
Flexibility is important because the situation varies in the different Member States.
HungarianVálság idején felelőtlen dolog a költségvetési rugalmasság korlátozása.
It is quite irresponsible to limit budget flexibility in a time of crisis.
HungarianA rugalmasság segíti továbbá a munka és a magánélet összeegyeztetését.
Flexibility also helps improve the reconciliation of work and private life.
HungarianA regionális rugalmasság az ESZA sikeres működéséhez rendkívül fontos.
Regional flexibility is of the utmost importance for the successful operation of the ESF.
HungarianSajnos a Tanács nem hajlott a nagyobb rugalmasság elfogadására.
The Council has unfortunately not been willing to approve greater flexibility.
HungarianA rugalmasság, amint azt Önök is elmondták, jobb eredményeket fog hozni.
Flexibility, as you have said yourselves, will bring better results.
HungarianA Tanács semmilyen gyakorlati indokot nem tudott felhozni a rugalmasság csökkentésére.
The Council has not been able to present any practical reasons for a reduction in flexibility.