"sötét" English translation

HU

"sötét" in English

HU

sötét {adjective}

volume_up
1. general
Lélegzetelállítóan ívelő, sötét szemöldökük, súlyos szemhéjuk, sűrű pillájuk volt.
They had exquisite arched black eyebrows, heavily lidded eyes with thick eyelashes.
A sötét felhőlavina rohanva és terjeszkedve uralkodott el az égbolton.
The black avalanche of clouds engulfed the sky, spreading and advancing.
Baseballsapka, sötét napszemüveg, farmernadrág, ápolt haj, bőrdzseki.
Baseball cap, black sunglasses, jeans, neat hair, leather jacket.
sötét
A pap sötét nadrágot, behúzott cipzárú, sötét viharkabátot és sötét autóskesztyűt viselt.
The priest wore dark slacks, a dark zipped-up windbreaker, and dark driving gloves.
A sötét folyosót figyelte sötét szemüvegén keresztül, de semmit sem látott.
He watched the dark hall through the dark glasses and could see nothing.
- Tüzes szemű, magas nő; sötét köpenyt viselt és haja sötét volt.
Like eyes floating in flame, and then as a tall woman; dark robed and dark eyed.
A hegyek felől gomolygó sötét felhők szürkületté változtatták a reggelt.
Gray clouds hulking over the mountains made the morning seem like dusk.
Ez egy tumor, sötét, szürke, rosszindulatú csomó ami az agyban növekszik.
This is a tumor: dark, gray, ominous mass growing inside a brain.
Az eget sötét felhők borították, és szemerkélni kezdett az eső.
Above, the sky was draped with shadowy gray clouds.
Ezenkívül, a szoba közepén, súlyos, sötét íróasztal, bőrrel bevont lappal.
There was a heavy dark leather-topped desk midway of the room.
Szemöldöke sötét redőkbe húzódott a szemüveg ezüst drótkerete fölött.
Her brows grew heavy and wrinkled over the silver frames of her glasses.
Súlyos pillanat, közelgő vég, melyet szűrt fény és sötét színek hangsúlyoznak.
Heavy with gravitas, the colours dark and saturated, a great fall imminent.
A nappali bútorainak árnyai mint ijesztő, sötét szörnyek vették körül.
Like unearthly and dusky beasts, the shadowy forms of the living-room furniture huddled around him.
Leültek egy padra, a galambok sötét felhőkben a lábuk köré gyűltek.
They would sit on a bench to eat them and dusky clouds of pigeons would flock around their feet.
Constant megfordult, és ránézett sötét párjára és gyermekére.
Constant turned to look at his dusky mate and child.
A francia tisztek sötét megadással hallgatták Granger pökhendi tirádáját.
The French officers listened with gloomy patience to Granger's bullying voice.
Egy kicsit sötét van itt, hiszen csak nagy ünnepekkor használják.
It is a trifle gloomy, and used only at state occasions.”
Ismét borongós sötét volt, az időjárás nem változott.
It was gloomy and dark once more, the weather unchanged.
sötét (also: gyászos, szürke, borongós)
volume_up
grey {adj.} [Brit.]
Szürke kabátot viselt, de lehet, hogy sötét kéket.
Grey mackintosh - or it may have been dark blue.'
Borotvált volt, sötét szürke öltönyt viselt.
He was clean-shaven and he had on a dark grey suit.
Először vettem észre, hogy sötét hajába ősz szálak vegyülnek a halántékán.
I noticed for the first time that his dark hair was flecked with grey at the temples.
Ám elhitte a Julientől hallott sötét históriát.
But the grim tale he had believed when Julien had told it to him.
Aggódom amiatt, hogy egy igen sötét jövő is elképzelhető.
I am concerned about the potential for a very grim scenario.
Épp egy már elfeledett, sötét altatódalnál volt nyitva.
It was open to a grim little nursery song he had forgotten.
sötét (also: homályos, borongós)
Saul reszketve és kimerülten mászott elő a sötét Dunából.
Chilled and exhausted, Saul waded from the murky Danube.
Sötét alak bukkant föl előtte a körhinta mögül.
A murky figure appeared ahead of him, from behind the carousel.
They entered the restaurant's murky interior.
A folyosó végén szűk melléklépcső vezetett le egy ugyancsak sötét, földszinti folyosóra, ahonnan üvegajtó nyílott a szálloda egyik oldalteraszára.
At the end of the corridor was a small staircase which led down to an equally obscure corridor on the ground floor.
Késő délután sötét, lilásszürke felhők érkeztek nyugat felől eltakarva a napot, és Xoungesre hamar alkonyati homály ereszkedett.
During the late afternoon, a dense purple-gray overcast rose from the west to obscure the sun, and early twilight settled over Xounges.
Oroszországban az életét kockáztatja mindenki, aki erről nyíltan beszél, és mindig valamilyen sötét, rejtélyes összefüggésekről lehet hallani.
Anyone discussing the subject openly in Russia puts their life at risk, and each time there is talk of a mysterious, obscure context.
sötét (also: fekete)
A szürke házak közé sűrű köd ereszkedett, s az ablakok velünk szemben alaktalan, sötét foltnak tetszettek a kinti sűrű, sárga gomolygáson át.
A thick fog rolled down between the lines of dun-colored houses, and the opposing windows loomed like dark, shapeless blurs through the heavy yellow wreaths.
sötét (also: borús, beborult)
Geiger halott, és Carmennek most valami más sötét figurát kell keresnie, akivel egzotikusan mixelt piákat ihat.
Geiger was dead and Carmen would have to find some other shady character to drink exotic blends of hootch with.
He was a shady little creature.
Lehet, hogy Bruiser egy sötét üzelmeket folytató, jó kapcsolatokkal bíró bűnöző, aki főleg csalásokkal gyarapítja a pénzét, de mégiscsak ügyvéd.
Bruiser may be a well-connected thug with shady deals and crooked investments, but he is still a lawyer.
sötét (also: kietlen, komor, mogorva)
Még mindig sötét volt a vihar után, holott már perzselt a nap a szürke felhők mögött.
The light melted down, somber and stormy still, though the sun was burning up there behind the gray sky.
Sötét tekintete szenvtelenül mért végig.
His somber eyes probed at me impersonally.
Ez baljós, borongós, és valahogy olyan istenien sötét!
And this one, well, it's somber and massive, and sort of splendidly dark.
sötét (also: kietlen, komor, mogorva)
Bert a sötét gránittömböktől rémülten, döbbent ámulattal nézett körül.
Bert looked about him, dismayed and awed by those sombre granite blocks.
Azt se bánta, hogy itt minden sötét és nyirkos.
Never mind that it was so sombre here, so damp.
Öltözéke komoran ünnepélyes: fekete kabát, sötét nadrág, csak a nyakkendőjében villant meg valami szín.
His dress was quiet and sombre--a black frock-coat, dark trousers, and a touch of color about his necktie.
2. "nyomor"
Torqual lépett a terembe, nyomában egy karcsú, sötét hajú, feltűnő szépségű nővel.
Torqual came into the hail, followed by a slender dark-haired woman of extreme beauty.
A napos oldalon uralkodó extrém hőmérséklet miatt a remen-ek a bolygó sötét oldalán élnek.
Due to the extreme temperatures on that half of their world, the Remans live on the dark side of the planet.
A legtöbb esetben ez olyan mértékű volt, hogy az utcák még délben is sötét, szűk alagutaknak tűntek.
In most cases, the overhang was so extreme that the streets were like narrow, dark tunnels, even at noon.

Context sentences for "sötét" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA dühtől sziszegve, hatalmas állkapcsait tátogatva dübörgött a sötét alak felé.
Hissing in fury, the monster shambled toward its enemy, massive jaws snapping.
HungarianNem akarok több ellenőrzést a kezébe adni ezeknek a sötét és korrupt intézménynek.
I do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
HungarianA palotából egy sötét alak lépett ki, amely csupán egy mozgó foltnak látszott.
From the villa came a shape, conspicuous only as a blot moving across the sand.
HungarianArlene, aki mellette ült a sötét kocsi hátsó ülésén, perzselő tekintettel nézte.
Next to him, in the rear of the shadowy car, he felt Arlene gazing at him searingly.
HungarianEgy pillanattal később a gép felemelkedett, és eltűnt a sötét viharfellegek felett.
A moment later the bomber lumbered skyward and disappeared again into the scuz.
HungarianLehelete likőrtől bűzlött; arcára sötét árnyékot vetett a másnapos borosta.
His breath stank of liquor, and his face was shadowed with coarse unshaven hair.
HungarianLehet, hogy a család csak ezért ellenezte, de az is lehet, hogy valóban sötét alak.
That may have been why her people disliked it, or he may have been a real bad lot.
HungarianEszerint több időt töltött abban a rémületes, sötét buborékban, mint képzelte...
Then he'd been in the weird bubble of darkness longer than he had imagined.
HungarianA lány összevonta szépív szemöldökét, és sötét pillantást vetett Genar- Hofoenre.
The girl in the far seat narrowed her fiercely blue eyes and glared at Genar-Hofoen.
HungarianEgy sötét hely, megcsillanó üvegekkel, szobrokkal és koporsókkal az egyik végében.
Ramses stood before her in the Bedouin robes, weeping, begging her to listen.
HungarianA csirkék és kacsák és libák és pulykák mind olyan buták mint a sötét éjszaka.
And chickens and ducks and geese and turkeys are basically as dumb as dumps.
HungarianA vasbolt nagyon régi volt már, és a hátsó része olyan sötét, mint egy barlang.
The hardware store was ancient, and toward the rear it became darker and cavern-like.
HungarianSötét volt a sátor belsejében, de Risca szeme azonnal alkalmazkodott hozzá.
Despite the blackness of the enclosure, his eyes were able to adjust immediately.
HungarianDe állandóan rettegek, hogy mikor fogy el a tüzelő, mert akkor sötét lesz.
But I live in fear of the time when I run out of fuel and the fires will go out.
HungarianA byrum most Fickó problémája; egy skót juhászé, akinek nagyon sötét a jövője.
The byrum is Lad's problem now; he's a border collie with a very dim future.
HungarianNémán megvacsoráztak, nézték, ahogy sűrűsödik a sötét, felragyognak a csillagok.
They ate their dinner in silence, watching the darkness deepen and the stars brighten.
HungarianA nappali, amelynek csak egy részét látták, sötét volt és csendesnek tűnt.
The living room, of which he could see only a small part, was shadowy and still.
HungarianItt még a nyilvánosság is hiányzik; a búvóhely, a sötét tér: keresztény dolog.
Here, too, open dealing is lacking; concealment and the darkened room are Christian.
HungarianA szőr felmeredt sötét ábrázatán, agyarai kivillantak a támadás ösztönös grimaszában.
The fur rose on his face and his fangs flashed in the reflexive grimace of attack.
HungarianÉs a rézágy sötét csillogása a szobában, és Violetta, ahogy énekel a férfiaknak.
And the deep glint of the brass bed in the room, and Violetta singing to all those men.