"sújt" English translation

HU

"sújt" in English

HU sújt
volume_up
{verb}

sújt (also: érint, nekiütődik, üt, megver)
A támogatást igen nagyra értékelik azok, akiket leginkább sújt a pénzügyi és gazdasági világválság.
This support has been highly appreciated among those most severely hit by the global financial and economic crisis.
Láthatólag elsősorban a dél-európai országok lesznek azok, amelyeket a legkeményebben sújt majd az éghajlatváltozás.
It will apparently be the countries of Southern Europe, above all, that are hardest hit by climate change.
Az egyszerű családok azok, amelyeket a pénzügyi válság, a részvények és a megtakarítások értékének csökkenése a leginkább sújt.
It is ordinary families who are hardest hit by the credit crunch and the collapse in the value of shares and savings.
sújt (also: legyőz, megüt, lever, lecsap)

Context sentences for "sújt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÖnálló, de nem kevésbé fontos kérdés a bürokrácia csökkentése, ami számos KKV-t sújt.
A separate, but no less important issue, is reducing the red tape which plagues many SMEs.
HungarianA legsebezhetőbb polgáraink megint azok közé tartoznak, akiket mindez a leginkább sújt.
Our most vulnerable citizens are again amongst those most affected.
HungarianNem szabad azonban elfeledkeznünk Ukrajnáról sem, amelyet szintén súlyos pénzügyi válság sújt.
However, we must not forget Ukraine either, which is suffering severe financial turmoil.
HungarianŐk azok az emberek, akiket ez sújt, és ez rendkívül jelentős.
They are the people that are affected, and this is extremely important.
HungarianOlyan lakosságról van szó, amelyet nagyon régóta ostrom sújt.
This is a population that has been under siege for a very long time.
HungarianGondolatmenete úgy pattant el, mint a száraz ág, ha villám sújt belé.
The problem is how I'm - Her thoughts broke off with the clean snap of a knot exploding in a hot fire.
HungarianSzegény országok, amelyeket emellett óriási korrupció sújt.
Poor countries that are also suffering under enormous corruption.
Hungarian- A vágy emel, és földre sújt a bánat - szólalt meg Lír herceg.
The lift of longing, and the crash of loss, Prince Lír said.
HungarianEgyetlen veszélytől félek, hogy tudniillik előbb sújt le, mint mi.
It is that he should strike before we are ready to do so.
HungarianSenki sem tudhatja, mikor sújt le rá a vég, és talán nekem is ez az utolsó gombóc fagyi életemben.
Maybe this was the last scoop of coconut cherry chocolate chunk that I'd ever have a chance to eat.
HungarianÉs mint mindig, a fogyasztók azok, akiket ez a leginkább sújt.
As is always the case, the consumers are the worst affected.
HungarianHarmadszor: gazdasági válság sújt bennünket, és ezért felelősséggel tartozunk polgáraink felé.
Thirdly, we are living through an economic crisis, and as a result we have a responsibility to our citizens.
HungarianA terrorizmus mindezek kellős közepére sújt le.
Terrorism strikes at the very heart of all of these things.
HungarianMíg 60 évvel ezelőtt egy vasfüggöny szakította szét Európát, ma pedig az Európai Bizottság vasökle sújt le.
Whilst, 60 years ago, an Iron Curtain fell across Europe, today we have the iron fist of the European Commission.
HungarianAz istenkáromlás elleni pakisztáni törvény különösen aggasztó: halállal sújt mindenkit, aki Mohamedet szidalmazza.
The blasphemy law in Pakistan is particularly worrying: anyone who insults Mohammed is sentenced to death.
HungarianEmiatt régóta sújt bennünket az isteni átok.
We have long been under a divine curse because of that.
HungarianMások szerint valami nagy bűnért sújt bennünket az ítélet, de senki sem tudja bizonyosan, mi is volt az a bűn.
Others say it was a judgment on us for some great sin, though I never heard any agreement about what that sin was.
Hungarian. - (PT) A pénzügyi szektornak el kell ismernie a gazdasági válság miatti felelősségét, amely még mindig sújt minket.
The financial sector has to accept its responsibilities for the economic crisis that still plagues us.
HungarianHátrányos megkülönböztetéssel sújt bennünket, megbüntet azért, hogy nem támogattuk az eladhatatlan borok termelését.
It discriminates against us, penalising us permanently for not having supported the production of unsellable wines.
HungarianSújt Caesar engem, Brutust kedveli.
Caesar doth beare me hard, but he loues Brutus.