HU sürget
volume_up
{verb}

- Sürget az idő - mondta a lovas, Aragornra ügyet sem vetve.
'Time is pressing,' said the Rider, not heeding Aragorn.
Az idő sürget, gyorsan kell cselekednünk.
Time is pressing, we must act fast.
- Sürget az idő, barátaim, így hát ha megengeditek, a hátatokon.
'Time presses, so with your leave, my friends, we will ride.
sürget (also: siettet, siet)
"Sürget az idő”, ahogyan a szomszédom fogalmazott, és ebből az okból kifolyólag is siettetnünk kell az új Bizottság ügyét.
We have no time to lose - 'we are in a hurry', as my neighbour has just put it - and for this reason, too, we must press on with the matter of a new Commission.
to push sb for payment
sürget (also: siettet, hajt)
to push sb for payment
A KÖZELEDÕ JÁRM PILÓTÁJA KAPCSOLATFELVÉTELT SÜRGET.
Yet Dors felt a wild urge to do just that-to show Daneel's minions her heels.
Maga válást sürget, ő erre nem hajlandó.
You urge a divorce - she won't play.
Arra sürget bennünket, hogy jó munkamegosztást találjunk, optimális helyzetet arra, hogy az erősségekre összpontosítsunk.
He urges us to find a good division of labour, an optimum position for focusing on strengths.

Context sentences for "sürget" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianŐ ennek a Tanácsnak az elnöke, és ő az, aki szoros európai együttműködést sürget.
She is the President of this Council and is calling for strong European cooperation.
HungarianÖrömmel írtam alá a 3. módosítást, amely megvalósíthatósági tanulmányt sürget.
I was pleased to co-sign Amendment 3, calling for a feasibility study.
HungarianNemcsak azért, mert meg vagyunk győződve az Ön képességeiről, hanem azért is, mert sürget az idő.
This is not only because we are convinced of your qualities but also because we are in a hurry.
HungarianA Te gyermekeid belátják, hogy sürget az idő: a bárka vár!
Your children realize the need for haste—the barge is waiting.
HungarianSürget bennünket az, hogy közös európai válaszokat kell elfogadnunk és át kell vennünk a globális vezetést.
We are spurred on by the need to adopt joint European responses and take a global lead.
Hungarian- Sürget az idő, barátaim, így hát ha megengeditek, a hátatokon.
'Time presses, so with your leave, my friends, we will ride.
HungarianRövid leszek, tudom, hogy sürget minket az idő.
Member of the Commission. - Mr President, I shall be brief, because I understand we are under pressure of time.
HungarianDe sürget minket az idő, és nagyon szeretnénk beszélni az ügyfelével.
But we're anxious, and we must talk to your client.
HungarianDe tény, hogy a főnök már sürget bennünket, s jómagam is mielőbb föl akarom göngyölíteni az ügyet.
I been The fact is the Commissioner's been riding us for action and I guess I been kind of passing it on.
HungarianSürget az idő, és énnekem a könyvemet kell olvasnom.
You see, the time is getting very short, and I must read my book.
Hungarian- Sürget az idő - mondta a lovas, Aragornra ügyet sem vetve.
'Time is pressing,' said the Rider, not heeding Aragorn.
HungarianRyan és Jackson azonban azonnali erőszakot sürget abban a reményben, hogy elkerüljenek egy későbbi nagyobb háborút.
Ryan and Jackson wanted to apply violence at once in the hope of avoiding a wider war later.
HungarianA kór ugyanakkor veszélyes, az idő pedig sürget.
The disease, however, is a dangerous one, and our time is short.
HungarianKülönösképpen támogatom a Parlament felhívását, amely egy, a 2 °C-os célkitűzést tükröző megállapodást sürget.
I particularly endorse the call by Parliament for an agreement which reflects the 2° Celsius objective.
HungarianArra sürget bennünket, hogy jó munkamegosztást találjunk, optimális helyzetet arra, hogy az erősségekre összpontosítsunk.
He urges us to find a good division of labour, an optimum position for focusing on strengths.
HungarianA szükség sürget, és holnap a Parlament ugyanúgy fog dönteni, mint a Kulturális és Oktatási Bizottság.
Hence the urgent need, and tomorrow Parliament will decide the same way as the Committee on Culture and Education.
HungarianA jelentés további fegyverkezési projekteket sürget.
The report calls for further armament projects.
HungarianTovábbra is sürget a Szerződés hatálybalépése.
There remains an urgency to see the Treaty in force.
HungarianA régészeti minisztérium kemény intézkedéseket sürget.
The Department of Antiquities is up in arms.
HungarianEzért olyan fontos az egyértelmű megkülönböztetés a reklámozás és a tájékoztatás között, amelyet az előadó is sürget.
Therefore, the clear distinction between advertising and information called for by the rapporteur is important.