"sajnos" English translation

HU

"sajnos" in English

EN
volume_up
sajnos {interj.}
EN

HU sajnos
volume_up
{adjective}

sajnos (also: hitvány, siralmas, szomorú, bús)
volume_up
sorry {adj.}
Sajnos azt kell mondanom, hogy a parlamenti képviselők alapvető szerepe nem az irányítás.
The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
Utasítása szerint huszonhárom hotelt végigjártam, sajnos, Times nem került elő.
Visited twenty-three hotels as directed, but sorry, to report unable to trace cut sheet of Times.
-Sajnos, nem sokat haladtunk előbbre - felelte a felügyelő.
I am sorry to say that we have made very little progress, said the Inspector.

Context sentences for "sajnos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSajnos újra meg újra végig kell kérdeznünk mindenkit mentegetőzött a felügyelő.
I'm afraid, he said soothingly, we have to ask people questions again and again.
Hungarian-Nagyon örültem ennek a beszélgetésnek, de holnap sajnos kötelezettségeim vannak.
'I'm pleased that we had this talk, but tomorrow, I have obligations to face.
HungarianHa a 20. bekezdés az állásfoglalásban marad, akkor sajnos nem tudom támogatni.
If paragraph 20 remains in the motion for a resolution, I am unable to support it.
HungarianA pácienseim voltak, akik sajnos nem élték túl az életmentő sebészeti beavatkozást.
They're some of my patients who didn't survive my surgical attempts to help them.
HungarianElgondolkozva folytatta: Sajnos, már megint ott vagyunk, ahonnan elindultunk.
He added thoughtfully, It looks, does it not, as though we return to our muttons?
HungarianSajnos arra kényszerültem, hogy ezen európai parlamenti javaslatok ellen szavazzak.
Regrettably, I felt compelled to vote against these European Parliament proposals.
HungarianSajnos azt kell mondanom, hogy legutóbbi vitánk óta rosszabbodott a helyzet.
Regretfully, I have to say that the situation has worsened since our last debate.
HungarianSajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
HungarianHanradi Khalag képességei a dárdával sajnos messze meghaladták mágusi tudását
Chief Hanradi Khalags skill with the spear far outweighed his capacity as a warlock.
HungarianSajnos a mostani euróválságban fájdalmas tapasztalatokból kellett tanulnunk.
Sadly, in this euro crisis, we have learned from experience in a very painful way.
HungarianMegtisztel a meghívásával, Sparhawk, de sajnos sürgős elintéznivalóim vannak.
'So kind of you to invite me, Sparhawk, but I have a pressing engagement elsewhere.
HungarianSajnos az eredmények ismeretében ez a közvetítés nem nevezhető sikeresnek.
Sadly, in view of the outcome, this mediation cannot be described as successful.
HungarianElnök úr, szeretném, ha nem lenne Európai Felügyeleti Hatóságunk, de sajnos van.
Mr President, I wish that we did not have a European Supervisory Authority, but we do.
HungarianSajnos, azonban meglátott a holdfényben, és megállt, hogy szemügyre vegyen.
Nevertheless, he saw me by moonlight, and stopped short, to make an appraisal.
HungarianDe jelen pillanatban sajnos az is tény, hogy nem lelem örömömet a Mátrixban.
For the moment, however, 'tis also a fact that there is no joy in the Matrix.
HungarianSajnos én sose csináltam, míg ez a szörnyű háború ki nem tört vallotta be Tuppence.
I'm afraid I've never done any before this dreadful war, confessed Tuppence.
HungarianEgyüttműködésünk érdekében sajnos több mindent kell elmondanom, mint azt terveztem.
I won't be able to use you without providing a fuller explanation than I'd planned.'
HungarianSajnos a válasz az, hogy igencsak el vagyunk maradva; ez egy nagyon kemény dió.
And the answer is we're doing extremely poorly; it's a very hard problem.
HungarianSajnos attól tartok, hogy az Ön stratégiája bajba sodorhatja az Európai Uniót.
Sadly, I fear your strategy could land the European Union in deep trouble.
Hungarian- Ne haragudjon, professzor úr, de nem vagyok éhes, és sajnos... rettentően sietek.
I'm really not hungry, and please - oh, God, I hate this - I'm in a hurry.