"sark-" English translation

HU

"sark-" in English

EN
EN
EN

"sark" in Hungarian

HU

sark- {noun}

volume_up
Talán a Déli-sark kontinensén soha nem voltak a diktátorok halhatatlanok.
Perhaps there was never dictator immortality in the south polar continent.
Hatalmas fűtött kupolákat építettek a Déli-sark kontinensén.
They had built heated domes in the south polar continent.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Északi-sark térségében fellelhető készletek kiaknázása várhatóan csak kiegészítő szerepet játszik majd Európa energiaellátásában.
It is important, I feel, to note that the exploitation of the resources of the North polar region will play only a supplementary role in the provision of energy for Europe.
EN

sark {noun}

volume_up

Context sentences for "sark-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Igaz, olykor valóban felhasználják furcsa fegyvereiket sark szövetségeseik érdekében.
They'll use their strange weapons sometimes in behalf of their Sark allies, yes.
Hungarian- A Kígyó elpusztult, s az ő segítsége nélkül Sark nem tudja tovább elnyomni szomszédait.
The Serpent is gone and without its power Sark can no longer oppress her neighbors.
HungarianJa-xart újra ott görnyedezett az evezőpadon, oldalán egy billogos képű sark elítélttel.
Jaxart was back on the oar and with him a lean Sark convict with a brand on his face.
HungarianEz borzalmas helyzetet teremt, hiszen ez az Északi-sark militarizációjának nyitánya.
It is a terrible situation because it is the prelude to the militarisation of the Arctic.
Hungarian-Ami az áttörést illeti: mit gondolsz, minek tartanak minden sark hajón fogoly Úszókat?
As for running the Bankswhy do you suppose every Sark galley carries captive Swimmers?
HungarianMinden hajó, minden ember idegyűlik, s Dérszakáll Sark ellen vezeti őket.
Every ship and every man is gathering here now and Ironbeard will lead them on to Sark.
HungarianHari ráközelített a Sark zónára, és felgyorsította a szédítően dinamikus egyenletek működését.
He close-upped the Sark Zone and stepped the dynamical equations at blurring speed.
HungarianSark jókora hatalma láttán őrült önhittségnek tetszett itt az istenséget játszani.
Confronted by the massive might of Sark it seemed a mad insolence to attempt to play the god here.
HungarianAz Északi-sark vastagsága több, mint 40 százalékkal csökkent 1960 óta.
The thickness of the Arctic decreased more than 40 percent since 1960.
HungarianA megbélyegzett képű sark szinte hangtalanul, iszonyú kárörömmel kacagott.
The branded man laughed once, silently, with a terrible eagerness.
HungarianAz éljenzés folytatódott, míg a menet Sark forgalmas utcáin a néma palota felé haladt.
They passed at length into the cool dimness of the palace halls.
HungarianHogy mást ne mondjak: a Sark ügye, a gépagyúak, az élelmiszerhiány.
Yet we must all pull together to confront the gathering crises: Sark, the tiktoks, unrest.
HungarianA rendelkezésre álló értékek alapján a Sark lakói okos, kreatív emberek.
They seemed bright and creative as he reviewed the status-grids.
HungarianTrantor titokban pénzzel támogatja a Sark bolygó gazdasági elnyomása alatt élő Florina bolygó lázadását.
Trantor supports rebellion of planet Florina against oppression by planet Sark.
HungarianCarse megpillantotta a sark partokat, e sötét sávot a víz felett.
They came in sight of the Sark coast, a low dark line above the water.
HungarianA dagállyal kifutunk Sark felé, és én elevenen nyúzom meg azt, aki elsőnek téveszti el az ütemet!!
We're starting on the tide for Sark and I'll flay alive the first man who loses stroke!
Hungarian- A Fehér-tengertől keletre, északra és délre eső szárazföldön Sark az úr.
Sark rules the lands east, north and south of the White Sea.
Hungarian- Miattuk gyűlöli a sarkokat minden szabad ember, hisz Sark gonosz szövetségre lépett a Kígyóval.
They are the reason all free men hate the Sarks, who hold evil alliance with the Serpent.
HungarianNem lehetetlen azonban, hogy Sark királyának leánykája, Ywain konyít hozzájuk valamicskét - töprengett Carse.
But perhaps Ywain, who is daughter of Sark's king, might know, Carse speculated.
HungarianEljött az ideje, hogy az Északi-sark kérdését napirendre tűzzük a közelgő EU-Oroszország csúcstalálkozón.
It is time to include the Arctic on the agenda for the forthcoming EU-Russia Summit.