"sarok" English translation

HU

"sarok" in English

HU sarok
volume_up
{noun}

A következő sarok, rózsaszínű épület, nyolcszázhuszonhetes szoba.
It's up on the next corner, the pinkish building, room eight-twentyseven.
- Észrevettelek, amikor bekukucskáltál a sarok mögül - felelte a Szivárvány Hatos.
I spotted you looking around the corner, boy, Rainbow Six answered.
- Chávez kikukucskált a sarok mögül, a büfé felől ételszagot fújt felé a szél.
Chavez was peering around a corner, smelling the food from the concession stand.
A másik Achillles-sarok a komplexitás -- a fokozódó érzékenység és törékenység.
The second Achilles' heel is complexity -- a growing fragility, a growing brittleness.
Egy sarok taposott a mellkasába, nyomában bordák törtek darabokra.
A heel crunched down on his chest, breaking ribs.
Speciális lábaim vannak érti, amiknek 5 centis sarok kell.
I've got these special feet that need a two-inch heel.
sarok (also: szemszög)
volume_up
angle {noun}
Újabb sarok következett, és itt ajtó állta útjukat.
The wall made another angle, and here there was a door.
sarok (also: rejtek, szöglet, zug, bemélyedés)
volume_up
nook {noun}
sarok (also: emelőrúd, rúd, kocsirúd, karó)
volume_up
pole {noun}
Azt megelőzően egy-két évvel már nevet szerzett a mágneses sarok változásairól szóló dolgozatával közölte a joruba.
He made a name for himself a year or two before that, with his paper on the variations in the magnetic pole, said the Yoruba.

Context sentences for "sarok" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMikor Wilmer feltápászkodott, látta, hogy a túlsó sarok felől egy rendőr közeledik.
When Wilmer got up he could see a policeman coming up from the block below.
HungarianMinden ok nélkül átment az utca túloldalára, aztán még a következő sarok előtt vissza.
He crossed the street for no reason, and half a block later recrossed it.
HungarianSpade Cairót a sarok felé húzta, távolabb a színházba igyekvő tömegtől.
Spade drew Cairo back towards the curb a little away from the other waiting theatre-goers.
HungarianKalten kidugta a fejét a sarok mögül, és felsandított az égre.
Kalten thrust his head out of the opening of the alleyway and squinted at the sky.
HungarianCharlie családjának van a legnagyobb nyája a Négy Sarok területén.
00:16:01.43,00:16:05.37 Charlie's family owns the biggest flock in the Four Corners area.
HungarianEz aztán erős árny, hogy a sarok mögül, sötétben is kiszúrt.
Girl must have a heavy shadow, to think around corners, into the darkness.
HungarianMert nem kétlem, hogy Holmesnak minden néptelen sarok és esőmosta kirakat köteteket regélt.
The four of them had sat in paralyzed silence as the old man made his long, slow way up the corridor to his study.
HungarianA fenébe is, a tévé most várhat, gondolta, visszafordult a bejárattól, és folytatta útját a következő sarok felé.
Hell, David Hartman can wait, he thought and turned from the entrance, continuing down the block.
HungarianMire a Decateur utcához értünk, ami másfél sarok a kávéháztól, már tudtam, hogy taxira lesz szükségem.
By the time we reached the Rue Decateur, scarcely a block and a half from the café, I knew we needed a taxi.
HungarianA harmadik sarok után jobbra, a Kereskedelmi Központ fölött lakik.
Where the fuck are your eyes, motherfucker?
HungarianMég két sarok jelentette az operatőr az első ülésről.
Two blocks, the cameraman reported from the front seat.
HungarianA francia lakik a sarok után a második szobában.
The French governess has the second window from the end.
Hungarian- Nem gondolod, hogy a magas sarok már egy kicsit túlzás?
- You don't think the heels are too much?
HungarianA sarok táján talált egy üres helyet, odaállt rögtön, Taussig Datsunja a Chevrolet mellett állt meg, a nő ott is hagyta.
Taussig's Datsun appeared beside the Chevy, and she left it there, just another car parked at the curb.
HungarianKözvetlenül a sarok előtt volt egy kapualj, amelynek tövében egy rongycsomó próbált a csípős hideg ellenére aludni.
There was a doorway just before the turning, and a bundle of rags trying to sleep there despite the biting cold.
HungarianA szobában nem volt sarok, ahová elbújhatott volna.
HungarianA sarok meglehetősen rossz állapotban volt, s Miss Marple körömráspollyal ügyesen még jobban meglazította.
It was now in a slightly precarious state and Miss Marple adroitly rendered it even more precarious by attention with a nail file.
HungarianA sarok másik felén: Huszonharmadik utca.
The other sign said Twenty-third Street.
HungarianAir 14-es a 3. és Olympic sarok felé tart.
Hungarian(Négyhüvelykes sarok, rengeteg strassz.)
(Four-inch heels, rhinestones galore.)