HU

sarok {noun}

volume_up
A következő sarok, rózsaszínű épület, nyolcszázhuszonhetes szoba.
It's up on the next corner, the pinkish building, room eight-twentyseven.
- Észrevettelek, amikor bekukucskáltál a sarok mögül - felelte a Szivárvány Hatos.
I spotted you looking around the corner, boy, Rainbow Six answered.
- Chávez kikukucskált a sarok mögül, a büfé felől ételszagot fújt felé a szél.
Chavez was peering around a corner, smelling the food from the concession stand.
A másik Achillles-sarok a komplexitás -- a fokozódó érzékenység és törékenység.
The second Achilles' heel is complexity -- a growing fragility, a growing brittleness.
Egy sarok taposott a mellkasába, nyomában bordák törtek darabokra.
A heel crunched down on his chest, breaking ribs.
Speciális lábaim vannak érti, amiknek 5 centis sarok kell.
I've got these special feet that need a two-inch heel.
sarok (also: szemszög)
Újabb sarok következett, és itt ajtó állta útjukat.
The wall made another angle, and here there was a door.
Azt megelőzően egy-két évvel már nevet szerzett a mágneses sarok változásairól szóló dolgozatával közölte a joruba.
He made a name for himself a year or two before that, with his paper on the variations in the magnetic pole, said the Yoruba.

Context sentences for "sarok" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Chávez kikukucskált a sarok mögül, a büfé felől ételszagot fújt felé a szél.
Chavez was peering around a corner, smelling the food from the concession stand.
HungarianViviane pislogott, s amikor ismét kinyitotta a szemét, a sarok sötét és üres volt.
. Viviane blinked, and when she opened her eyes again the corner was dark and empty.
HungarianElhelyezte hát a tölteteket, kihúzta a zsinórokat és gyorsan eltűnt a sarok mögött.
He set the charges, pulled the fuse cords, and dashed back around the corner.
HungarianA másik Achillles-sarok a komplexitás -- a fokozódó érzékenység és törékenység.
The second Achilles' heel is complexity -- a growing fragility, a growing brittleness.
HungarianMikor Wilmer feltápászkodott, látta, hogy a túlsó sarok felől egy rendőr közeledik.
When Wilmer got up he could see a policeman coming up from the block below.
HungarianMinden ok nélkül átment az utca túloldalára, aztán még a következő sarok előtt vissza.
He crossed the street for no reason, and half a block later recrossed it.
HungarianJöjjön szépen mondta, majd megráncigálta Nicholas karját, s az egyik sarok felé bökött.
Coffee and doughnuts are over here, she said, tugging at his arm, pointing to a corner.
HungarianAmint az utolsó is eltűnt a sarok mögött, újra felugattak a fegyverek.
As the last one careened out of sight around a corner, more gunfire erupted.
Hungarian- Észrevettelek, amikor bekukucskáltál a sarok mögül - felelte a Szivárvány Hatos.
I spotted you looking around the corner, boy, Rainbow Six answered.
HungarianSpade Cairót a sarok felé húzta, távolabb a színházba igyekvő tömegtől.
Spade drew Cairo back towards the curb a little away from the other waiting theatre-goers.
HungarianMint ahogy azt sem tudjuk, mi vár ránk a következő sarok mögött, lovag uram.
.We don't know what's around the next corner either, Sir Knight.
HungarianKalten kidugta a fejét a sarok mögül, és felsandított az égre.
Kalten thrust his head out of the opening of the alleyway and squinted at the sky.
HungarianA következő sarok, rózsaszínű épület, nyolcszázhuszonhetes szoba.
It's up on the next corner, the pinkish building, room eight-twentyseven.
HungarianOlyanok vagyunk, mint a robotok, gondolta Chávez, mikor kinézett a komputer által generált sarok mögül.
They looked like robots, Chavez saw, peering around a computer generated corner.
HungarianCharlie családjának van a legnagyobb nyája a Négy Sarok területén.
00:16:01.43,00:16:05.37 Charlie's family owns the biggest flock in the Four Corners area.
HungarianMegvárta, amíg eltűnik a sarok mögött, azután ismét a parkra összpontosította figyelmét.
She waited until it disappeared around a corner then turned her attention back toward the park.
HungarianMi van, ha egyikük behajít egy kézigránátot egy sarok mögül, és megöl egy tucat Barbie babát?
Maybe one of them could flip a grenade around a corner and kill a bunch of the Barbie dolls.
HungarianA csónakház mellett állt, s a hang a sarok túlsó oldaláról jött.
He was standing by the boathouse, and the sound seemed to come from just round the corner.
HungarianEz aztán erős árny, hogy a sarok mögül, sötétben is kiszúrt.
Girl must have a heavy shadow, to think around corners, into the darkness.
HungarianNem szeretik, ha meglepi őket valaki, aki előugrik a sarok mögül.
You don't like to be surprised by people who come around the corner.