HU

segítő {noun}

volume_up
segítő (also: pártfogó)
Az Európai Bizottságnak a jövőben meg kell erősítenie a kkv-kat az IKT-eszközök használatában segítő intézkedéseket, azok termelékenységének fokozása érdekében.
In fact, the European Commission must strengthen in future the measures supporting SMEs in the use of ICT tools, with a view to boosting their productivity.

Context sentences for "segítő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianAz áldozatokat segítő, első gazdasági intézkedések már hatékonynak bizonyulnak.
The first economic support measures for victims are already proving effective.
HungarianA marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága (vita)
Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (debate)
HungarianMéghozzá körülbelül annyira jól mint egy vezető nyelvtanulást segítő szoftverrel.
And they learn it about as well as the leading language learning software.
HungarianA marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága (
Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
HungarianEzért úgy vélem, a segítő házastársak számára biztosítani kellene a választás lehetőségét.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
HungarianAz Európai Központi Bank segítő mechanizmusaira itt mindenképpen szükség lenne.
We would definitely need the European Central Bank's assistance mechanisms to achieve this.
HungarianA feljegyzésekhez használatos dokumentumsablonok tervezését segítő tündért indítja el.
Activates the AutoPilot to help you design document templates for memos.
HungarianÉn bemegyek az erődbe, megkérdezem a pandionokat, tudnak-e nélkülözni néhány segítő kezet.
I'm going up to that fortress to see if I can persuade the Pandions to lend a hand.'
HungarianAzt reméltem mondta Bland felügyelő , hogy erre nézve lesz valami segítő ötlete.
I was hoping, said the inspector, tliat you couli) help me there.
HungarianEbben az Európai Unió is szerepet játszott - segítő kezet nyújtottunk.
The European Union also played a part in this - we extended a helping hand.
HungarianMeghirdetik az Európa gazdasági fellendülését segítő Marshall-tervet.
The Marshall Plan, set up for the economic revival of Europe, is announced.
HungarianIdőbe telik a gondok leküzdését segítő javaslatok és elképzelések kidolgozása.
It takes time to put forward proposals and ideas as to how these difficulties can be resolved.
HungarianJames meg én a Kölcsönös Segítő Biztosító Társaságnál vagyunk biztosítva.
Both James and I have taken out insurance policies with the Mutual Help Assurance Society.
HungarianGondoltam, elmegyek a Kisipart Segítő Egységhez segítséget kérek tőlük.
Then I thought, "I will go to the Small Scale Industries Facilitating Unit and ask help."
HungarianEz a Ház mindvégig segítő kritikáival támogatott és ezt megköszönöm Önöknek.
This House has been a consistent source of critical support, and I want to thank you for this.
HungarianÚgy hangzik, mint egy küldemény egy pszichiátriai segítő csoportnak, ismeretlen szerzők műveiből.
Sounds like a psychology support group for books who don't know their authors.
HungarianAligha oldhatjuk meg azokat a kormányintézmények közötti, egymást segítő együttműködés nélkül.
They will not be met without loyal cooperation between the institutions of government.
HungarianA segítő házastársak nem rendelkeznek saját társadalombiztosítással.
Assisting spouses do not have their own social security arrangements.
HungarianUgyanilyen lényeges kérdés a segítő házastársak helyzetének javítása.
It is likewise essential to improve the status of assisting spouses.
HungarianA fellendülési terv alapvetően az újrastrukturálást segítő eszköztár.
The recovery plan is essentially a toolbox to promote restructuring.