"segítség" English translation

HU

"segítség" in English

EN

HU segítség
volume_up
{noun}

segítség (also: segély, segédlet, segéderő)
volume_up
aid {noun}
A Haitinek nyújtott humanitárius segítség és az újjáépítés koordinálása (vita)
Coordination of humanitarian aid and reconstruction in Haiti (debate)
Nem arról van szó, hogy hiányzik a segítség, hanem arról, hogy nem engedik belépni.
It is not that the aid is not there, but it is not being allowed through.
Ez felbecsülhetetlen segítség lenne az uniós tagállamok polgárainak.
This would be an invaluable aid to the citizens of EU Member States.
Az ilyen jellegű segítség nélkül nem érhetünk el megállapodást Koppenhágában.
Without this assistance there will be no deal in Copenhagen.
Ehhez képest a szociális támogatás segítség az átmeneti helyzetekben.
Accordingly, social welfare provides assistance in times of transition.
(SK) A haiti földrengést haladéktalan nemzetközi humanitárius segítség követte.
(SK) The earthquake in Haiti was immediately followed by international humanitarian assistance.
Amikor megszólalt a csengő, ösztönösen megérezte, hogy közel a segítség.
When her front doorbell chimed, she instinctively knew that help was on the way.
S ha Tate-nek segítség kellett, akkor minden bizonnyal Reich szorult segítségre.
If Tate needed help, you reasoned, Reich certainly would need help.
Az érintett országok e problémát, segítség nélkül, nem képesek kezelni.
The countries concerned will not be able to resolve this problem without our help.
segítség (also: taps, aláírás, kéz, kézírás)
volume_up
hand {noun}
A segítség nem tűnik közelinek mondta Samar.
Help does not appear to be at hand, Samar said.
Developer of the GIFT, Helping Hand
Just a helping hand now and again.
segítség (also: segéd, szövetséges)
segítség (also: felemelkedés, emelkedés, fuvar, emelés)
volume_up
lift {noun}
Először is a tagállamok által a kis tehergépjárművek gyártóinak nyújtott segítség elszámoltathatóságát.
Firstly, for demanding accountability on the relief which Member States grant to small truck manufacturers.
Ebből a katasztrófából azt a tanulságot is le kell vonnunk, hogy végül is a tengeri úton érkező segítség bizonyult a leghatékonyabb gyorssegélynek.
One of the lessons to be learned from this disaster is that the most effective emergency relief is, in the end, the one that arrives by sea.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy bár a humanitárius segítség gyorssegély, ugyanakkor az okot, azaz a politikai erőszakot is meg kell szüntetnünk.
We need to bear in mind that, although humanitarian aid provides emergency relief, at the same time, we must also eliminate the causes, namely, the political acts of violence.
Ez a segítség visszaadta bátorságát és megerősítette lelkét; a sivatagbeli szent öreghez illő komoly méltósággal így szólt:
Reassured by such succour, strengthened and fortified, he said with a gravity worthy of an old hermit of the desert -
Pénzügyi segítség a tagállamoknak (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzokönyvet
Financial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
Támogatom a kis- és középvállalkozásoknak nyújtandó növekvő segítség gondolatát.
I support the idea of giving more assistance to SMEs.
Azt szeretném kérni, hogy az ebben az esetben nyújtott eseti segítség állandó segítséggé is váljon.
In this respect, I call for this temporary support to become permanent support.

Context sentences for "segítség" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNagy segítség lenne, ha tisztáznánk, pontosan mely kérdéseket nem tárgyaljuk.
If you could clarify exactly the ones that will not be taken, it would be helpful.
HungarianÚgy festett, mint aki segítség nélkül ki tudna rámolni egy bankot még ebben a ruhában is.
He looked like a man who could take a bank single-handed--even in those clothes.
HungarianE nélkül a segítség nélkül jelentette ki, még csak hozzá sem tud látni a kereséshez.
Without such co-operation, he pointed out, it would be impossible even to start looking.
HungarianA fejlődő országok élelmezésbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség (
Assisting developing countries in addressing food security challenges (
HungarianA másoló és felolvasó munkája nagy segítség a rossz gondolatok ellen.
The work of the copyist and the reader is a great safeguard against evil thoughts.
HungarianEgy kis anyagi segítség sokat jelenthet ilyenkor, nehézségek idején.
A little financial backing to tide over a certain inevitable period of depression.
HungarianHa tudják, hogy jön a segítség, el tudják odázni az állomány levágását.
If they know a respite is coming, they can hold off slaughtering the herds.
HungarianSEGÍTSÉG! bégette Donaldson fojtott, bárányszerű hangon, és tessék: máris lőttek a terveidnek!
Donaldson blatted in a strangled, sheeplike voice, and there went your no-hitter.
HungarianÍgy hát maga a sérthetetlen hajófal mögött lesz, mondtam mi pedig a bázison, segítség nélkül.
So you'll be in the indestructible hull, I said, and we'll be helpless in the base.
HungarianAmennyire erejéből telt sietett, hiszen ott a segítség és a biztonság várt rá.
You see, there's been an upturn in admissions the last day or so.
HungarianAz én tapasztalom az, hogy a kevés katonai erő nagyon nagy segítség volt.
In my experience, in fact, the light footprint was extremely helpful.
Hungarian"Segítség" igen, ez a bűvös szó, legalábbis remélte, mert látta, hogy a nő nem visel jegygyűrűt.
Already that seemed like the operant word, and he had seen she wore no wedding ring.
HungarianKi fogja-e vizsgáltatni az ügyet a biztos asszony és beveti-e minden jogkörét a segítség érdekében?
Will the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
HungarianMire a padlóra hullott, a segítség is odaért, és agyonszurkálták.
Back flew the Demon, head nearly severed from its body, its voice lost in a sudden gasp.
HungarianTudod, ha mégis belekezdenél valamibe és segítség kell, csak szólj...
If you get something going, we'd expect some kind of consideration.
HungarianAz Explorer kimondottan nagy segítség a téli időszakban.
An Explorer's the only thing I'd want to take through the mountains on a bad day.
HungarianDorsk 81 és én már értesítettük az Új Köztársaság hadiflottáját, tehát a segítség úton van.
Dorsk 81 and I have already sounded the alarm, and New Republic forces should be on their way.
HungarianMégis meg fogja próbálni, ám minden mágikus segítség nélkül, asszonyi fortéllyal csupán.
So, still, she would try; but she must do it unassisted, with no more than her own woman's wiles.
HungarianDe itt nincs semmi tennivaló, nekik meg jól jön a segítség.
But there's really not much to do here, and they might need some backup at the museum.
HungarianHa egyszer sötét lesz, nem remélhetem, hogy reggelig segítség érkezik.
Once it was dark, I couldn't hope to be rescued until morning.