"semmi" English translation

HU

"semmi" in English

EN
volume_up
semmi! {interj.}
EN

HU semmi
volume_up
{noun}

1. general

- Nem volt semmi szokatlan... semmi különös... az áldozat viselkedésében?
There was nothing unusual in her manner - nothing strange - or apprehensive?
Egyetlen közös gondolatuk sincs, semmi beszédtémájuk, semmi közös emlékük.
They had nothing in common, nothing to talk about, no memories to share.
Főleg nem, ha - mint Gordon rádöbbent - nem történt semmi, nem mozdult semmi.
Not when it seemed that nothing at all was happening, nothing changing.
semmi (also: zéró, nulla)
volume_up
naught {noun}
Semmi más, mint hogy egy öregember társasága legyél a mai estén.
Naught but keeping an old man company on this night.
Alvás hangjait hallotta mindenhonnan, semmi mást.
Sounds of sleep and naught else.
- A falakon kívül csak levegő van, semmi más.
There's naught but air outside these walls... why?
semmi (also: nulla)
volume_up
nil {noun}
Possibility, practically nil.
Zero, nil, nothing!
A forgalom az egyik gömbből a másikba szinte semmi, leszámítva minket, mivel a mi befolyási övezetünk kiterjed mindenkire, aki a hajótestjeinket vásárolja.
Travel from one sphere to another is nearly nil except for ourselves, since our sphere of influence extends to all who buy our hulls.
semmi (also: nulla)
volume_up
nought {noun}
Efféle s még rémületesebb álmom volt már elég, s még életemben miattok semmi bajom nem volt; azért hát ne törődj vele, inkább gondoljunk gyönyörűségünkre.
Visions of the like sort, ay, and far more appalling, have I had in plenty, and nought whatever, great or small, has come of any of them.
Milyen előny származik abból, ha ezt mondjuk "Mi van akkor, ha hatalmas a lendület és magasak az elvárások, aztán nem lesz az egészből semmi - hogyan fogunk megmagyarázni két fiaskót?”
What good can it do to say 'What if a huge momentum is built up and there are high expectations, and then it all comes to nought - how could we then explain two fiascos?'.
A lány nehezen idézte fel a semmi álmait, a férfi jelenléte semlegesítette a memóriáját.
She found it difficult to recall her nightmares of nullity; his presence canceled memory.
semmi (also: zéró, nulla, nullafok, nullapont)
volume_up
zero {noun}
The result: nada, zero, zip.
Az elektromos járművek állítólagos zéró kibocsátásának semmi értelme sincs, ha az energia szénerőművekből jön.
Alleged zero emissions from electric cars are useless if the power comes from coal-fired power stations.
Zero for six, he said.
semmi (also: nulla)
volume_up
zilch {noun}

2. sports: "teniszben"

semmi
volume_up
love {noun}
Semmi, legfeljebb egymás szeretete, És mit jelent az a magunkfajtának!?
Nothing but the love of each other and what can that mean to creatures like us!
És íme: Semmi énkelés, semmi "én szeretnék" pillanat, semmi örömteli falu, semmi szerelmi történet.
And they were: No songs, no "I want" moment, no happy village, no love story.
Nincs ebben semmi borzasztó, hagyja már abba, a pokol szerelmére!
There's no horror in it, for the love of hell, stop!

Context sentences for "semmi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAztán, amikor már átöleltem, hűvösen kijelentette, hogy semmi értelme a dolognak!
And then, with my arms around her, she told me quite coolly that it was no good!
HungarianMit fecsegsz összevissza, amikor semmi mondandód sincs! mondogatta nekem dühösen.
'Saying you know things when you haven't anything to go on!' he'd say and snort.
HungarianMajd elmondom neki, hogy ragyogóan lőttél, s hogy a képnek nem esett semmi baja.
Ill tell her that you shot very well and that the portrait was in good condition.
HungarianDe most legalább láthatom, hogy valóban csak süket kis magánnyomozó, semmi egyéb.
I thought you were smart, I can see that you are just another dumb private eye.
HungarianEz a kereskedelmi pofon nem semmi, és azt mondja, Kealty várhat még egy-két hetet.
This trade flap is a pretty big deal, and he says Kealty can wait a week or two.
HungarianSemmi válasz, csak a többcsatornás rület a még mindig a sarkában liheg Észérvtl.
Just the blaze of multi-band mania from the Appeal To Reason, following behind it.
HungarianSemmi nem látszik attól a hullámveréstől, akár egy rakás szikla is lehet alatta!
You can't see nuffink beyond that surf -- there may be a 'ole cap o' rocks there.'
HungarianNe felejtsük el mondta Diamanda , hogy csak egy dolgunk van itt, és semmi más.
Now, lets remember, said Diamanda, were here to do one thing and one thing only.
HungarianHa semmi más tennivalót nem tudok kitalálni, miért nem írom meg az önéletrajzomat?
If I couldn't think of anything else to do, why didn't I write my autobiography?
HungarianNem, semmi rendkívülit nem észlelt Mrs. Marshall viselkedésében ezen a reggelen.
No, she hadn't noticed anything unusual in Mrs Marshall's manner that morning.
HungarianAmikor a nagykövetség Jaguarja kigördült az utcára, mindebből semmi sem látszott.
When the embassy Jaguar rolled out of the gates, all this was invisible anyway.
HungarianHarvey-nak avval a Collinsonnal semmi dolga nem volt és Collinsonnak sem ővele.
Harve didn't have anything to do with those Collinsons, with neither one of them.
HungarianA helyzet szilárd, és nem lehet semmi zavar ott, ahova a politikánk kisugároz.
The glove is iron, and there should be no confusion as to where policy emanates.
HungarianNem hiányzik az akkumulátor - Delco -, de, Ennis, ezt kapd ki, semmi nincs rákötve.
There's a battery, a Delco, but Ennis, dig this, it's not hooked up to anything.
HungarianA tettet az hajtja végre, akinek az égvilágon semmi kapcsolata sincs az áldozattal.
The real work is done by someone who has no connection whatever with the victim.
HungarianAz autó a magáé; ha azt akarja, hogy berozsdásodjon, senkinek semmi köze hozzá.
You own the automobile; if you want to rust it up, it aint nobody else's business.
HungarianAz út mind meredekebb lett, és körös-körül nem volt már semmi más, csak homok.
The road began to rise more and more abruptly; more and more it became just sand.
HungarianCimmura primátusának ott semmi hatalma sincs, ezért őt nem is érintette az ügy.
'The Primate of Cimmura has no authority there, so the matter didn't concern him.'
HungarianNézze, nincs ebben semmi szokatlan, és én tényleg egyáltalán nem aggódnék emiatt.
Well, it isn't unusual, Mrs. MacNeil, and I really wouldn't worry about it at all.
HungarianSemmi okunk sincs tehát arra, hogy ezt a kérdést visszautaljuk a bizottsághoz.
There is therefore no reason why this point should be referred back to committee.