"siker" English translation

HU

"siker" in English

HU

siker {noun}

volume_up
Biztos vagyok benne, hogy nagy siker lesz!
'I am sure it will go wonderfully well.
Biztos vagyok benne, hogy nagy siker lesz!
I'm sure it will all go splendidly.'
A tanítványait jól elbolondította és a siker a fejébe szállt.
His success in flimflamming his followers had gone to his head.
It's a big hit.
Ebben a dologban nincs pénz, hacsak nem lesz óriási siker.
There's no money in this thing unless it hits.
Siker ez, mivel a Parlament befejezné a kívánsághangversenyt, a "cherry-picking"et.
It is a success because it would halt Parliament's request show, its 'cherry-picking'.
Ugye, megmondtam, hogy hatalmas siker lesz? - kérdezte Joel.
She hugged him hard, and Joel proclaimed the show to be a gargantua if I ever saw one.
A csúcstalálkozó sikere éppen ezért e három törekvés tekintetében elért siker lesz.
Success at the summit will, therefore, amount to success regarding the three aspirations.
Nekem, személyesen az a véleményem, hogy ez siker, még ha szerény siker is.
I personally would argue that it is a success, if only a modest one.
Ez a gyakorlat logikátlan, és gyakorlatilag kizárja a diplomáciai siker lehetőségét.
This practice is illogical, and makes diplomatic success practically impossible.

Context sentences for "siker" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindez azonban csak fél siker, ha a következő lépések elmaradnak.
Madam President, all this is only half a victory if the next steps are not taken.
HungarianEléggé ismertem a mocsarakat ahhoz, hogy rájöjjek: nagyon csekély a siker lehetősége.
I knew enough about the moors to reckon the chances of succeeding pretty slim.
HungarianA siker érdekében a kovácsolás folyamán össze kell olvasztani a tudományt és a mágiát.
The forging process must be a fusion of science and magic if it is to be successful.
HungarianMár az ókoriak igen helyesen állapították meg: ha alszik a siker - várj!...
Everything comes in time to him who waitsthey put it well in the old days.
HungarianA siker elérése érdekében a közvéleménynek el kell fogadnia egy megállapodást.
For them to succeed, a settlement has to be carried by public opinion.
HungarianSzeretném megköszönni Joke Schauvliege-nek közreműködését e siker elérésében.
I would like to thank Joke Schauvliege very much for her contribution towards this result.
HungarianEz egy rendkívül fontos pont, és nagy siker, hogy át tudtuk vinni.
This is an extremely important point and we have done very well to get it across.
HungarianSzorgalom, kitartás, fegyelmezettség, optimizmus és a siker hajszolása.
Diligence, discipline, hard work, optimism, the personalization of glory.
HungarianErőfeszítését bárom-négy perc múlva siker koronázta, s a kulcs kiesett a zárból.
After three or four minutes it responded to the efforts and fell out of the door on the outside.
Hungarian(PT) A globalizáció korában elérendő siker az Európai Unió előtt álló nagy kihívás.
(PT) Succeeding in the age of globalisation is the great challenge facing the European Union.
HungarianHa jól vezetik és méreteiben is megfelelő, akkor biztos a siker.
If that's well run and if it's the right size, it's a sure and certain winner.
HungarianNemcsak az öreg Geoffreynek volt az elve a Reich famíliában, hogy a gondosság fél siker.
Old Geoffry Reich wasn't the only Reich who believed in preparedness.
HungarianEz fáradtságos feladat, de biztos vagyok abban, hogy Ön mindent megtesz a siker érdekében.
It is an onerous task, but I am certain that you will make every effort to accomplish it.
HungarianEltelt pár perc, négy vagy öt, mire Miss Marple várakozását siker koronázta.
It was some few minutes, four or five, before she saw anything.
HungarianRemélem, hogy a biztos úr által ismertetett terveket siker koronázza.
I hope that the plans the Commissioner has presented will bear fruit.
HungarianTudjuk azonban, hogy Szlovéniában a Triglav hegy az elszántság és a siker szimbóluma.
We know, nevertheless, that Mount Triglav in Slovenia symbolises determination and accomplishment.
HungarianÍrt egy dalt, ami nagy siker lett, és ezután csak azzal foglalkozott, hogy egy jobbat írjon.
...and then spent the rest of his life trying to write a better one.
HungarianA Parlament jelentős erőfeszítéseit és kitartását siker koronázta.
Parliament's considerable efforts and perseverance have been rewarded.
HungarianEl kétségbeesett próbálkozását siker koronázta, és sikerült felvonnia a szemöldökét.
El struggled - successfully-to raise a disbelieving eyebrow.
Hungarian- Mindenből egy kevés, ez az üzleti siker titka, Brian.
A little of everything, that's what a successful business is all about, Brian.