"sikló" English translation

HU

"sikló" in English

HU

sikló {noun}

volume_up
1. general
Jellemz morogta Ziller, és a sikló mögül kiemelked fehérarany napkorongot figyelte.
'You don't say,' Ziller said, looking across the rear of the aircraft to watch the yellow-white sun complete its rise.
A sikló két méter magasságra szökkent a levegőben ennél nem sokkal több volt a maximális magassága aztán lassan és hangtalanul elsiklottak.
The skimmer rose two meters into the airvery nearly its ceilingand glided away slowly and silently.
A kormányosmester tekert egyet a kormánykeréken, és a kapitány szinte rögtön rátapadt a felfelé sikló műszerre, amint az elhagyta a fedélzetet.
A quartermaster twisted the control wheel, and the Captain met the rising instrument as the eyepiece cleared the deck.
2. zoology

Context sentences for "sikló" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianÉs persze a sikló pilótája, aki éppen errefelé száguldott, hogy felvegyen minket.
The ship, just a couple of hundred kilometres above our heads, could not help.
HungarianA sisakmonitoromon sürgeten villódzó pont jelezte, hogy a sikló már közel jár.
A signal blinked urgently in my visor to tell me the flyer was immediately overhead.
HungarianA rövid villanásban mindketten láttuk a sebesen sikló ibolyás-zöldes micsodát.
In the brief flare we both saw the rapid flicking of violet and green.
HungarianA kocsi mögött bezárultak a görgőkön sikló, félrehúzható kapuszárnyak.
The steel gates, sliding sideways on rollers, would close automatically be-hind it.
HungarianA sikló eltulajdonítása nyilván semmissé tette az Erő használatának lehetőségét.
Stealing the landspeeder had probably nixed whatever chance he'd ever had at using the Force.
HungarianA sárga-narancsvörös fénysávot figyelte, amely a sikló csillogó burkolatáról tükrözdött vissza.
A yellow-orange highlight reflected off part of the aircraft's brightwork.
HungarianAz ajtó körül ide-oda sikló fénykarikák száma is vagy háromszor annyi volt, mint kezdetben.
He had been successful, perhaps because he had taken her by surprise.
HungarianMarqnak eszébe jutott a sikló pilótája, aki a veszedelmes légáramlatok között irányítgatta gépét.
Marq thought of the glider pilot, up there amid treacherous winds.
HungarianMaradunk, amíg a sikló ideér jelentettem ki.
'I can't get to anywhere safer until the flyer gets here,' I said quietly.
HungarianJellemz morogta Ziller, és a sikló mögül kiemelked fehérarany napkorongot figyelte.
'You don't say,' Ziller said, looking across the rear of the aircraft to watch the yellow-white sun complete its rise.
HungarianA sikló nyílhegy formájú szánszerség volt, tágas, nyitott utastérrel, amelyben nyolc-tíz ember is kényelmesen elfért.
The aircraft was a little arrowhead-shaped sliver of a thing with a large open cabin.
HungarianA hangszóró újra felbőgött, és egy mellénk sikló romboló megcsillanó árnya derengett föl előttem.
And as the loud-hailer blared out again, I made out the sleek shadow of a destroyer coming up alongside us.
HungarianA rohamosztagosok mintha megérezték volna az érintését: mind a négyen egyszerre fordultak vissza a sikló felé.
They seemed to feel his touch; all four of them turned in unison to regard the land-speeder again.
HungarianNem mert az alattuk sebesen sikló föld felé nézni.
She dared not look at the ground moving unevenly beneath her.
HungarianA magasban sikló, köröző daimónja megbillentette szárnyát, és egy kedvező széláramlattal a szakadékhoz suhant.
His daemon, gliding and circling above, tipped her wings and sped to the ravine on a billowing updraft.
HungarianFigyelte, ahogy a sikló eltnik az éjszakában.
He saw the flyer leave, taking her to the ship, to safety.
HungarianHogy a körülöttük sikló számtalan helybéli bárka alig változott a Nagy Ramszesz uralkodása óta.
No one had to tell her that the many native boats which passed them were little changed since the time of Ramses the Great.
HungarianA szorosra tekert kötél belevájt a bal kezébe, ahogy húzta maga után a sikló és a rakomány szánalmas maradékait.
The tightly wrapped thong cut into his left hand as he pulled the sledge, a meager remnant of his solar plane and supplies.
HungarianA sikló két méter magasságra szökkent a levegőben ennél nem sokkal több volt a maximális magassága aztán lassan és hangtalanul elsiklottak.
The skimmer rose two meters into the airvery nearly its ceilingand glided away slowly and silently.
HungarianDe ahogy a homoklakók támadásra indultak, Nkik rátalált a sikló működőképesen maradt biztonsági rendszerére, és bekapcsolta.
But as the Sand People attacked, Het Nkik had found the T-16's still-functioning security system, and triggered it.