"siralmas" English translation

HU

"siralmas" in English

HU siralmas
volume_up
{adjective}

A több mint három éve tartó tárgyalások mérlege valóban siralmas.
The balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
A valóság az, hogy Oroszországban az emberi jogok állandó nyomás alatt állnak és a demokrácia állapota siralmas.
The reality is that human rights in Russia are constantly under pressure and the state of democracy there is lamentable.
Egyetért-e a biztos úr azzal, hogy az illegális forrásokból származó fabehozatal ellenőrzésével kapcsolatos teljesítményünk siralmas - egyszerűen szörnyű?
Would the Commissioner agree that our record in controlling the import of timber from illegal sources is lamentable - simply dreadful?
siralmas (also: gyászos, sorsüldözött)
volume_up
abject {adj.}
siralmas (also: gyászos, komor, panaszos, siránkozó)
siralmas (also: gyászos, szomorú)
Elég siralmas látványt nyújtottam, ezt maga is igazolhatja.
I rushed forward, fell down. clapped my hand to my face, and became a piteous spectacle.
Körülöttünk haldoklók és gyászolók fetrengtek, miközben a főkapu előtt a mit sem sejtő tömeg siralmas óbégatással kért bebocsátást.
The dead and the mourning lay everywhere around us, while from the ignorant multitude at the front gates there rose the most piteous pleas.
De mi közöm volt nekem ehhez a siralmas képhez, amelyben keresztények futottak segíteni felebarátaikon, és meztelen gyermekek sírtak szüleik után, akik nem voltak többé?
But what was it to me, this piteous sight of Christians rushing to help their brethren, and naked children crying for parents who were no more?
Roddy's nerves were in a pitiable condition.
Visszafojtottam a hányingeremet, lehajoltam érte és felkaptam ezt a rémes, petyhüdt, fehér húsdarabot, amelyen egy szál siralmas selyem alsónadrág és a divatos arany karóra maradt.
Swallowing my nausea, I reached down and scooped him up, horrid flaccid white man in his pitiable silk shorts and fancy gold wristwatch.
siralmas (also: hitvány, szomorú, bús, nyomorúságos)
volume_up
sorry {adj.}
Átkozott mindent, ami idesodorta őket ehhez a siralmas véghez.
Menion cursed everything that had brought them all to this sorry end.
Nincs még egy olyan siralmas látvány, mint a Szent Károly út Hamvazószerda napján, gondolta Ó Evelyn.
There was nothing so sorry in the world ever, she thought, as St. Charles Avenue after Mardi Gras Day.
Mind a nyolcan siralmas állapotban voltak.
All eight were in sorry state.

Context sentences for "siralmas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianFölötte a mennyezet siralmas képet mutatott, bizony nagyon ráfért volna a festés.
The ceiling above him was cracked and peeling and in need of a fresh coat of enamel.
HungarianHát nem látod, hogy ez mindig ugyanaz a siralmas paródia? kérdezte nyájasan.
Oh, but it's always a travesty, don't you see? he said with that same gentleness.
HungarianCsupán néhány siralmas halandó leskelt ki a szurtos, maszatos ablakokon.
Only a few forlorn mortal passengers peered from its smeared and dirty windows.
HungarianMicsoda silány, siralmas életet élt ebben a házban, micsoda savanyú, boldogtalan életet!
All her paltry and miserable life in this house, all her sour and unhappy life.
HungarianEz nem származhatott ezektől a játszva legyőzött, siralmas halandóktól.
It could not have originated with these pitiful mortals he had so easily subdued.
HungarianLestat lassan, bágyadtan megfordult, és ismét letekintett a siralmas alakra.
Slowly, languidly, Lestat turned to look down again at the painful sight.
Hungarian- szólt Kim, szörnyen mulatva a láma siralmas ábrázatán.
'Oh, Holy One!' said Kim, bubbling with mirth at the lama's rueful face.
HungarianSiralmas állapotban találta a birodalmat, így nekilátott, hogy helyreállítsa a rendet...
He found the realm in deplorable order and now works to set things right.
HungarianAz orosz börtönökben siralmas állapotok uralkodtak, de Reilly nem izgatta magát emiatt.
Russian prisons didn't really bear thinking about, though Reilly didn't worry much about that.
HungarianAz ablakok majdnem sötétek voltak, de részeg, siralmas gajdolás hallatszott odabentről.
The windows were almost dark, but the sound of singing, boozy and dreary, trickled from within.
HungarianSiralmas, gyászos lárma jött a semmiből, amely csípős homokkal marta a szememet.
A wretched dreary din rose slowly out of nothingness, commingled with an acid sand that stung my eyes.
HungarianEz siralmas helyzetet teremt számunkra Európában, ahol az emberek étkezési tojásra van szükségük.
Now that is also a terrible plight for us in Europe, where people require eggs to eat.
HungarianOtt feküdt Claudia szegény, siralmas, régi babája, olyan ernyedten, akár egy pici holttest.
There lay the poor pitiful old doll which had belonged to Claudia, limp as a tiny dead body.
HungarianSemmi kétség sem lehet afelől, hogy a szoptatós anyák ugyanilyen siralmas helyzetben voltak.
There is no room to doubt but the misery of those that gave suck was in proportion as great.
HungarianSajnos, uram felelte , siralmas itt a helyzet, hisz már mindenki halott vagy beteg.
'Alas, sir!' says he, 'almost desolate; all dead or sick.
HungarianMajd lesz valami siralmas magyarázat az ajtókra: rövidzárlat, kiégett biztosíték.
And some dismal explanation for the doors, a shorted circuit or a broken fuse, would soon present itself.
Hungarian- Tétován elhallgatott, Gordon siralmas kis tetemét nézte.
She hesitated, looking down at the small, desolate dead body of Gordon.
HungarianA hölgy siralmas körülmények között egy bangladesi börtönben tartózkodik.
She is in prison in deplorable conditions in Bangladesh.
HungarianJilly számára e siralmas, kongó üresség magát a Poklot idézte fel.
To Jilly, this bleak vastness began to look like the landscape of Hell with all the fires put out.
HungarianAhogy furakodva elhaladtak egymást mellett, mindketten tisztelegtek: volt valami siralmas ebben a gesztusban.
He and Kopp saluted as they struggled past one another; the gesture was pathetic, somehow.