"sokaság" English translation

HU

"sokaság" in English

HU sokaság
volume_up
{noun}

sokaság (also: tömeg, társaság, banda, csapat)
volume_up
crowd {noun}
Mordach csapatát méhrajként nyüzsgő sokaság fogta közre.
A crowd gathered, clotting round Mordach's party like swarming bees.
A sokaság szétvált, hogy az oltárhoz hurcolhassák a dühösen vergődő istent.
The crowd parted to let this struggling furious god be forced to her altar.
Annyira összepréselt a sokaság, hogy mozdulni se bírtam.
Suddenly, I realized that the crowd was pressed so tight around us, I couldn't move.
sokaság (also: tömeg, nagy mennyiség)
A sokaság meglepetésében egy pillanatra megnémult.
FOR A MOMENT THE MULTITUDE WAS STRICKEN DUMB WITH ASTONISHMENT.
Mire a városkapuhoz értem, igazi sokaság követett.
By the time I reached the gates of the town there was a multitude.
Egymásba vágó hangok erősödtek, halkultak, mintha sokaság mondaná kánonban a rózsafüzért.
Voices rose and fell and overlapped, as if a multitude said the
sokaság (also: bőség, bővelkedés, jólét)
sokaság (also: tömeg, házigazda, vendéglátó, sereg)
volume_up
host {noun}
sokaság
volume_up
legion {noun}
sokaság (also: ütem, sokan, taktus)
A sokaság nem növeli számottevően az erejüket.
The numbers did not increase their strength significantly.
A sokaság nem fokozza a szenvedést; egyetlen test is tartalmazhatja a világnak minden szenvedését.
Suffering is not increased by numbers: one body can contain all the suffering the world can feel.
sokaság (also: tömeg, raj)
volume_up
swarm {noun}
Mordach csapatát méhrajként nyüzsgő sokaság fogta közre.
A crowd gathered, clotting round Mordach's party like swarming bees.

Context sentences for "sokaság" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianGyönyörű volt ez a minden korból és nemzetből összeállt sokaság, vagy félelmetes?
Was this beautiful, or was it not hideous, this throng of all nations and times?
HungarianA zászlókat és virágokat lengető sokaság áttörte a rendőrség által emelt erős kordont.
Waving flags and flowers, the crowds broke through the sturdy police barricades.
HungarianJoan Cross magányosan ült a sokaság közepén, és a tenyerébe hajtotta a homlokát.
Joan Cross sat solitary in the midst of the gathering, her forehead resting in her hand.
HungarianA Királyok imádásának freskóján mintha mozgott volna a selyembe burkolt sokaság.
The silk-clad multitudes of The Procession of the Magi appeared to move.
HungarianMekarét és engem ismét legyűrt a sokaság, mint álmaitokban láttátok.
Mekare and I were surrounded as you remember, as you have seen in your dreams.
HungarianAztán hallottam, hogy nagy sokaság zengi a mennyben, ezt mondva: "Alleluja!
After these things, I heard as it were the voice of much people in heaven, saying: Alleluia.
HungarianÁm az asszonyi sokaság rájuk zúdult, és térdre kényszerítette őket.
But the mass of women closed on them, forcing them to their knees.
Hungarian- Késik - mondta Curtis olyan hangosan, hogy a Fehér Ház konferencia termébe összegyűlt sokaság is meghallhatta.
He's late, Curtis said, loud enough for everyone in the White House Conference Room to hear.
HungarianEgy statisztikai sokaság szórásnégyzetét számítja ki.
Calculates a variance based on the entire population.
HungarianAkárhogy rohant körülöttünk a sokaság, ő csak baktatott.
As crowds rushed past us he kept to his slow pace.
HungarianA sokaság immár mind őt nézte, nem Powhatant.
The people were looking at him now, rather than at Powhatan.
HungarianAkkor meglátta a sokaság kellős közepén Azimot.
And then she saw Azim in the middle of the crush.
HungarianFloytot lenyűgözte a gyalog és villamoson közlekedő sokaság ruházatának és megjelenésének végtelen változatossága.
Floyt was fascinated with the variety in dress and appearance of those traveling the corridors afoot and on trams.
HungarianMár nem fért a tisztáson a sokaság, de még egyre érkeztek a szekerek, és a tömegen átnyomakodva kerestek maguknak helyet az erdő szélén.
Yet more and more carts wound their way through the press to find a spot at the edges of the forest.
HungarianA sokaság, megértvén Will mondandóját, nem fukarkodott az üvöltéssel, letorkolással, gúnykacajjal, füttykoncerttel.
As for the people, as soon as they understood what Will was saying, they shouted and jeered and hooted with mocking laughter.
HungarianFenyegető sokaság vette körül őket.
The mob surrounding the twins was dangerous.
HungarianMég a sokaság zengő énekén át is hallottam, a pici hangot a tojásból, a pici repesést, a pici kiáltást.
Even under the great swelling song of the multitudes I could hear it, the tiny sound inside the egg, the tiny fluttering sound, the tiny cry.
HungarianEzért fintorogsz a Vámpír-színházon, hol ebben a pillanatban is komédiáznak, hogy kicsalogassák a körúti sokaság aranyát.
That's why you scorn the Theater of the Vampires which is now at this very moment working out its little dramas to bring in the gold from the boulevard crowds.
HungarianElőttük szétnyílt a vonuló sokaság, az emberek az árokpartról bámultak és mutogattak és sugdolóztak utánuk, aztán az áradat megint összecsapott mögöttük.
A clear way was made for them, and behind them the people stood along the roadside ditches and stared and pointed and whispered, and then began to follow.
HungarianHüledezve megfordult, és látta, hogy a pázsiton nagy sokaság tolong a lampionfüzérek alatt, fiatal párok járták a kockaköveken, de még a gyepen is.
He turned, astonished, and saw the lawn strung with lanterns and filled with people; everywhere young couples were dancing on the flagstones or even right on the grass.