"sokszínűség" English translation

HU

"sokszínűség" in English

HU

sokszínűség {noun}

volume_up
sokszínűség (also: tarkaság, tarkázás)

Context sentences for "sokszínűség" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzámomra az igazi prioritás a közegészség, a környezet és a biológiai sokszínűség.
For me the real priorities are public health, the environment and biodiversity.
HungarianTovábbá azt akarják, hogy a kulturális sokszínűség legyen Európa nagykövete a világban.
They also want cultural diversity to be the ambassador of Europe in the world.
HungarianAmi a többit illeti, úgy vélem, hogy a film a kulturális sokszínűség legjobb hordozója.
For the rest, I believe that film is the best vehicle for cultural diversity.
HungarianA médiakoncentráció és a sokszínűség kérdése fontos, és meg kell vitatni.
The issue of media concentration and diversity is important and should be discussed.
HungarianAz az Európa, amelyben én hiszek, egyben a nyelvi sokszínűség Európája is.
The Europe in which I believe is also the Europe of linguistic diversity.
HungarianEurópát a területi sokszínűség és a többközpontú fejlődés jellemzi.
Europe is characterised by great territorial diversity and polycentric development.
HungarianA nyelvi és kulturális sokszínűség tisztelete az Európai Unió egyik sarokköve.
Respect for linguistic and cultural diversity is one of the cornerstones of the European Union.
HungarianA történelem során sok országban alakult ki etnikai sokszínűség - ilyen ország Grúzia is.
History has made many of our countries multi-ethnic, including Georgia.
HungarianA kultúra elüzletiesítését a sokszínűség tiszteletének próbálják beállítani.
in writing. - (EL) The commercialisation of culture masquerades as supposed respect for diversity.
HungarianAz előadók tegnap a szabványosítással dicsekedtek, ám ez állítólag a sokszínűség uniója.
The rapporteurs yesterday boasted about standardisation, and yet this is allegedly a Union of diversity.
HungarianNincs időm hosszan kifejteni, de egyszerűen a helyszínen tapasztalt sokszínűség az oka.
I have no time to elaborate on this, but it is simply because of the diversity of the reality on the ground.
HungarianA nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség támogatása része az egész program célkitűzéseinek.
The promotion of language learning and linguistic diversity is part of the specific objectives of the entire programme.
HungarianA kulturális sokszínűség demokratikus irányítása szükséges.
We need democratic governance of cultural diversity.
HungarianFelszólítanám a Bizottság elnökét, José Manuel Barrosot, hogy a kulturális sokszínűség védelmében lépjen közbe.
I would call on Commission President José Manuel Barroso to intervene and defend cultural diversity.
HungarianJelszavuk ez volt "Sokszínűség: igen - Intolerancia: nem!”.
Their slogan was diversity yes, intolerance no.
Hungarian(HU) Európában a kulturális sokszínűség olyan érték, amelynek megőrzése érdekében mindannyiunknak tenni kell.
(HU) Madam President, in Europe, cultural diversity is a value which all of us must take action to defend.
HungarianA szólásszabadság kriminalizálása nem a legjobb módszer a pakisztáni társadalom számára a sokszínűség kezelésére.
Criminalising free speech is not an effective way of allowing Pakistani society to deal with diversity.
HungarianE módosítások arra ösztönzik Horvátországot, hogy folytassa a kulturális sokszínűség elősegítése érdekében tett erőfeszítéseit.
These amendments encourage Croatia to continue its efforts to promote cultural diversity.
HungarianEz egy olyan parlament, amelyben mindenki valamilyen kisebbséghez tartozik, és legyen is még sokáig ez a sokszínűség érvényben.
This is a parliament where everybody is a minority, and long may that diversity continue to apply.
HungarianAz oktatás taníthatja meg a tiszteletet és a pluralizmus és a sokszínűség elfogadását a vallások és hitek között.
Education can teach respect and the acceptance of pluralism and diversity in the context of religion and beliefs.